Hamburger Sternwarte - Fotoplatten-Archiv

ESO Schmidt-Spiegel/GPO

plate alpha delta object date form cond mex op exp emu mod fil obs info scan
ES00225 19:49:15 +08:03:22 1947+079 23/24-08-82 24x24 15m 36 12 14 de Vegt, light spoiled from CAT telescope Y,X
ES00226 19:49:15 +08:03:22 1947+079 23/24-08-82 24x24 5m 36 12 14 de Vegt, light spoiled from CAT telescope Y,X
ES00227 19:49:15 +08:03:22 1947+079 23/24-08-82 24x24 15m 36 12 14 de Vegt, light spoiled from CAT telescope Y,X
ES00228 19:49:15 +08:03:22 1947+079 23/24-08-82 24x24 5m 36 12 14 de Vegt, light spoiled from CAT telescope Y,X
ES00229 21:33:17 -01:58:55 2131-021 23/24-08-82 24x24 15m 36 12 14 de Vegt Y,X
ES00230 21:33:17 -01:58:55 2131-021 23/24-08-82 24x24 5m 36 12 14 de Vegt Y,X
ES00231 21:33:17 -01:58:55 2131-021 23/24-08-82 24x24 15m 36 12 14 de Vegt Y,X
ES00232 21:33:17 -01:58:55 2131-021 23/24-08-82 24x24 5m 36 12 14 de Vegt Y,X
ES00244 03:38:39 -01:51:48 0336-019 07/08-11-82 24x24 3-4 15m 36 12 14 de Vegt, test night Y,X
ES00245 03:38:39 -01:51:48 0336-019 07/08-11-82 24x24 3 15m 36 12 14 de Vegt, test night Y,X
ES00248 00:58:12 -00:00:31 0056-001 08/09-11-82 24x24 3 15m 36 12 14 de Vegt Y,X
ES00249 00:58:12 -00:00:31 0056-001 08/09-11-82 24x24 3 15m 36 12 14 de Vegt Y,X
ES00250 00:58:12 -00:00:31 0056-001 08/09-11-82 24x24 3 5m 36 12 14 de Vegt Y,X
ES00251 00:52:12 -00:00:49 0056-001 08/09-11-82 24x24 3 5m 36 12 14 de Vegt Y,X
ES00252 01:14:23 -01:34:33 0112-017 08/09-11-82 24x24 3 15m 36 12 14 de Vegt Y,X
ES00253 01:14:23 -01:34:33 0112-017 08/09-11-82 24x24 3 15m 36 12 14 de Vegt Y,X
ES00257 03:38:37 -01:52:10 0336-019 08/09-11-82 24x24 3 5m 36 12 14 de Vegt, focus?? slightly elongated Y,X
ES00258 03:38:37 -01:52:10 0336-019 08/09-11-82 24x24 3 5m 36 12 14 de Vegt Y,X
ES00260 23:45:43 +09:23:08 2344+092 09/10-11-82 24x24 3 15m 36 12 14 de Vegt Y,X
ES00261 23:45:43 +09:23:08 2344+092 09/10-11-82 24x24 3 15m 36 12 14 de Vegt Y,X
ES00263 01:21:03 +04:15:00 0119+041 09/10-11-82 24x24 3 15m 36 12 14 de Vegt Y,X
ES00264 01:21:03 +04:15:00 0119+041 09/10-11-82 24x24 4 15m 36 12 14 de Vegt Y,X
ES00265 01:21:03 +04:15:00 0119+041 09/10-11-82 24x24 3-4 5m 36 12 14 de Vegt Y,X
ES00266 01:21:03 +04:15:00 0119+041 09/10-11-82 24x24 3-4 5m 36 12 14 de Vegt Y,X
ES00275 23:19:53 +05:06:05 2318+049 10/11-11-82 24x24 4 15m 36 12 14 de Vegt, clouds! Y,X
ES00276 23:19:53 +05:06:11 2318+094 10/11-11-82 24x24 3 15m 36 12 14 de Vegt, clouds! Y,X
ES00277 21:19:53 +05:06:11 2318+049 10/11-11-82 24x24 5m 36 12 14 de Vegt, clouds! Y,X
ES00278 23:19:53 +05:06:11 2318+049 10/11-11-82 24x24 3 5m 36 12 14 de Vegt, clouds! Y,X
ES01593 17:37:00 -35:00:00 field#393 14/15-08-76 30x30 4 OP 60m 27 14 195 Kohoutek Y
ES01595 17:37:00 -35:00:00 field#393 14/15-08-76 30x30 3-4 OP 20m 36 14 195 Kohoutek Y
ES01596 17:36:12 -37:50:36 field#393 15/16-08-76 30x30 OP 120m 14 195 Kohoutek Y
ES01637 17:39:40 -32:30:40 field#455 14/15-09-76 30x30 2-3 OP 60m 27 14 196 Kohoutek Y
ES01638 17:39:40 -32:30:40 field#455 14/15-09-76 30x30 2-3 OP 20m 27 14 196 Kohoutek Y
ES02266 20:29:33 +12:09:29 2029+121 12/13-07-86 24x24 45m 36 12 190 spots Y,X
ES02267 20:29:33 +12:09:29 2029+121 12/13-07-86 24x24 45m 36 12 190 shutter uncompletely open Y,X
ES02268 23:28:09 +10:43:46 2328+107 12/13-07-86 24x24 30m 36 12 190 spots, shutter uncompletely open Y,X
ES02269 20:28:09 +10:43:46 2328+107 12/13-07-86 24x24 60m 36 12 190 out of foucus - shutter uncompletely open Y,X
ES02270 16:56:06 +05:19:47 1656+053 13/14-07-86 24x24 45m 36 12 190 Y,X
ES02271 16:56:06 +05:19:47 1656+053 13/14-07-86 24x24 45m 36 12 190 Y,X
ES02692 10:04:09 -40:12:00 NGC 3132 02/03-03-78 30x30 3 OP 30m 26 195 Kohoutek Y
ES02693 10:04:09 -40:12:00 NGC 3132 02/03-03-78 30x30 3 OP 5m 30 195 Kohoutek Y
ES02695 10:06:29 -42:29.9 NGC 3132 03/04-03-78 30x30 3 OP 30m 23 195 Kohoutek Y
ES02696 10:06:29 -42:29.9 NGC 3132 03/04-03-78 30x30 3 OP 5m 23 195 Kohoutek Y
ES02706 10:04:00 -40:13.1 Kohoutek 07/08-03-78 30x30 4 15m 23 4 14 Kohoutek Y,X
ES02784 17:36:06 -35:02:00 field#393 07/08-05-78 30x30 15m 30 14 99 copied from original 2784 Y,X
ES02788 17:38:00 -30:05:00 field#455 08/09-05-78 30x30 15m 30 14 99 copied from original 2788 Y,X
ES02812 17:36:18 -25:07:00 field#520 07/08-06-78 30x30 15m 30 14 99 copied from original 2812 Y,X
ES02890 17:37:54 -37:01:00 field#393 27/28-08-78 30x30 OP 98m 36 14 196 Kohoutek, clouds Y
ES02899 17:39:50 -30:00:90 field#455 30/31-08-78 30x30 4-5 OP 70m 23 196 Kohoutek, without guide Y
ES02902 17:37:54 -35:00:51 field#393 31/01-08-78 30x30 3 OP 70m 23 196 Kohoutek Y
ES02957 17:39:53 -32:00:90 field#455 07/08-09-78 30x30 3 OP 120m 36 14 196 Kohoutek Y
ES02961 17:37:55 -35:01:00 field#393 08/09-09-78 30x30 4 OP 120m 36 14 196 Kohoutek Y
ES03040 17:04:00 -10:06:00 M 2-9 29/30-04-78 16x16 2 30m 43 246 Y,X
ES03720 17:37:49 -25:05:30 field#520 10/11-05-80 30x30 5 30m 51 14 195 Kohoutek Y,X
ES03721 17:39:55 -30:01:00 field#455 10/11-05-80 30x30 5 30m 30 14 196 Kohoutek, broken !! Y,X
ES03722 17:38:00 -34:58.3 field#393 10/11-05-80 30x30 5 30m 30 14 14 Kohoutek Y,X
ES03738 17:38:56 -36:52:42 field#393 21/22-05-80 30x30 4 OP 120m 23 7 195 Kohoutek Y
ES03742 17:41:00 -31:36:10 field#455 22/23-05-80 30x30 3 OP 120m 23 7 195 Kohoutek, center 17:41:00 -29:32:00 Y
ES03745 17:38:50 -27:03.8 field#520 23/24-05-80 30x30 4 OP 43m 36 14 195 Kohoutek, center 17:38:50 -25:00.0 Y
ES03746 17:38:50 -27:03.8 field#520 23/24-05-80 30x30 4 OP 20m 36 14 195 Kohoutek, center 17:38:50 -25:00.0 Y
ES03747 17:38:50 -27:03.8 field#520 23/24-05-80 30x30 4 OP 70m 23 195 Kohoutek, center 17:38:50 -25:00.0 Y
ES03749 17:38:49 -27:03.7 field#520 24/26-05-80 30x30 4 OP 60m 36 14 195 Kohoutek, center 17:38:49 -25:00.0 Y
ES03770 17:38:52 -27:03.4 field#520 16/17-06-80 30x30 3 OP 120m 36 14 187 Kohoutek, center 17:39 -25:00 Y
ES03771 17:38:52 -27:03.4 field#520 17/18-06-80 30x30 2 OP 120m 23 7 14 Kohoutek, center 17:39 -25:00 Y
ES04037 07:58:08 -60:47.9 NGC 2516 12/13-01-80 30x30 3 40m 51 9 195 Reimers Y,X
ES04038 07:58:08 -60:47.9 NGC 2516 11/12-01-80 30x30 3 75m 46 195 Reimers Y,X
ES04040 07:58:08 -60:47.9 N 2516 13/14-01-81 30x30 2 7m 51 9 14 Reimers Y,X
ES04041 08:39:00 -52:55.9 IC 2391 13/14-01-81 30x30 2 75m 51 1 14 Reimers, Emulsion IIIaj sensit ??? Y,X
ES04042 08:47:02 -42:20.1 TR 10 13/14-01-81 30x30 2 75m 51 1 14 Reimers, Emulsion IIIaj sensit ??? Y,X
ES04044 08:39:01 -52:56.1 IC 2391 18/19-01-81 30x30 5 7m 51 9 187 Reimers Y
ES04045 08:46:59 -42:19.8 TR 10 18/19-01-81 30x30 5 7m 51 9 187 Reimers Y,X
ES04046 11:05:56 -58:25.9 NGC 3532 18/19-01-81 30x30 5 7m 51 9 187 Reimers Y,X
ES04085 11:06:00 -58:26.1 N 3532 31/01-01-81 30x30 4 75m 46 1 187 Reimers Y,X
ES04159 17:04:32 -10:07:00 M 2-9 02/03-07-80 16x16 3 30m 43 246 Y,X
ES04160 17:04:32 -10:07:00 M 2-9 01/02-09-80 16x16 4 30m 43 246 Y,X
ES04161 17:04:32 -10:07:00 M 2-9 01/02-09-80 16x16 4 30m 43 246 Y,X
ES04205 17:37:56 -35:00:30 field#393 14/15-05-81 30x30 4 20m 30 14 187 Kohoutek Y,X
ES04206 17:39:52 -30:00:20 field#455 14/15-05-81 30x30 4 20m 30 14 187 Kohoutek Y,X
ES04207 17:37:53 -25:01.8 field#520 14/15-05-81 30x30 4 20m 30 14 187 Kohoutek, wind Y,X
ES04578 06:39:47 -09:47:54 N 2264 19/20-01-82 30x30 2 240m 23 1 187 Reimers Y,X
ES04601 06:39:47 -09:48:59 NGC 2264 29/30-01-82 30x30 3 30m 51 9 195 Reimers Y,X
ES04611 07:44:06 -37:52:25 NGC 2451 01/02-02-82 30x30 3 3m 36 9 195 Reimers Y,X
ES04612 07:44:06 -37:52:25 NGC 2451 01/02-02-82 30x30 3 15m 30 9 195 Reimers Y,X
ES04628 07:44:08 -37:52:15 NGC 2451 11/12-02-82 30x30 2 30m 46 1 187 Reimers Y,X
ES04644 10:02:26 -58:44:26 N 3114 16/17-02-82 30x30 3 158m 23 1 187 Reimers, Y,X
ES04646 09:33:16 -53:09:46 NGC 2925 17/18-02-82 30x30 3 30m 51 14 187 Reimers Y,X
ES04647 10:02:25 -58:46:08 NGC 3114 17/18-02-82 30x30 3 120m 36 14 14 Reimers Y,X
ES04657 10:02:22 -58:44:16 N 3114 22/23-02-82 30x30 4 30m 51 9 187 Reimers Y,X
ES04708 09:33:11 -53:05:49 NGC 2925 21/22-03-82 30x30 2-3 90m 23 1 187 Reimers Y,X
ES04815 16:17:25 -57:53:31 N 6087 24/26-05-80 30x30 3-4 15m 51 9 186 Reimers Y,X
ES04816 17:36:55 -32:09:41 N 6405 24/25-05-82 30x30 4 8m 51 9 186 Reimers Y,X
ES04817 17:52:47 -35:48:26 N 6475 24/25-05-82 30x30 4 4m 51 9 187 Reimers Y,X
ES04818 17:52:47 -34:48:26 N 6475 24/25-05-82 30x30 4 30m 23 1 14 Reimers Y,X
ES04829 17:14:02 -37:02:43 field#392 19/20-06-82 30x30 2-4 OP 60m 36 14 186 Kohoutek, center 17:14.0 -35.0, Y
ES04835 17:36:36 -32:06:25 NGC 6405 08/09-08-82 30x30 2-3 80m 23 1 187 Reimers Y,X
ES04838 16:17:22 -57:52:49 NGC 6087 09/10-08-82 30x30 3 75m 23 1 187 Reimers, Y,X
ES04851 18:02:25 -36:58:46 field#394 19/20-08-82 30x30 3-4 OP 120m 23 7 187 Kohoutek, cross hair guider, small field, clouds Y
ES04852 18:02:25 -36:58:46 field#394 19/20-08-82 30x30 3-4 OP 60m 36 14 187 Kohoutek, clouds ! Y
ES04854 18:02:57 -32:10:10 field#456 20/21-08-82 30x30 3 OP 60m 36 14 187 Kohoutek, cirrus, center 18:02:57 -30:06, broken !! Y
ES04856 17:42:10 -32:19:02 field#455 21/22-08-82 30x30 3 OP 120m 36 14 187 Kohoutek, clouds ! center 17:42:10 -30:15 Y
ES04857 18:02:57 -32:10:09 field#456 21/22-08-82 30x30 3-4 OP 60m 31 14 187 Kohoutek, clouds Y
ES04858 17:59:42 -27:21:10 field#521 22/23-08-82 30x30 2 OP 60m 36 14 187 Kohoutek, center 17:59:42 -25:17.2 Y
ES04859 18:02:26 -36:58:57 field#394 22/23-08-82 30x30 3-4 OP 120m 23 7 187 image motion, clouds Y
ES04861 17:16:23 -27:14:39 field#519 23/24-08-82 30x30 3 OP 60m 36 14 187 Kohoutek, clouds, moon, center 17:16:23 -25:10.7 Y
ES04862 17:14:06 -37:04:06 field#392 23/24-08-82 30x30 3 OP 60m 36 14 187 Kohoutek, clouds, moon Y
ES04863 17:17:20 -32:04:44 field#454 23/24-08-82 30x30 3 OP 60m 36 14 187 Kohoutek, clouds Y
ES04865 18:02:21 -34:54:42 field#394 13/14-09-82 30x30 3 30m 51 14 186 Y,X
ES04866 18:02:49 -30:09:29 field#456 13/14-09-82 30x30 3 30m 30 14 186 Kohoutek Y,X
ES05153a 1502+106(tII) 24x24 99 Y,X
ES05153b 1055+018(tI) 24x24 99 Y,X
ES05153c 2029+121(tII) 24x24 99 Y,X
ES05153d 1502+106(tI) 24x24 99 Y,X
ES05153e 1656+053(a) 24x24 99 Y,X
ES05153f 1130+009(b) 24x24 99 Y,X
ES05153g 1130+009(a) 24x24 99 Y,X
ES05153h 1130+009(tII) 24x24 99 Y,X
ES05153j 1252+119(tII) 24x24 99 Y,X
ES05153k 1252+119(tI) 24x24 99 Y,X
ES05153l 1502+106(b) 24x24 99 Y,X
ES05153m 2029+121(b) 24x24 99 Y,X
ES05153n 1656+053(tII) 24x24 99 Y,X
ES05153o 1656+053(tI) 24x24 99 Y,X
ES05153p 2029+121(tI) 24x24 99 Y,X
ES05153q 1717+178(tI) 24x24 99 Y,X
ES05153r 1055+018(tII) 24x24 99 Y,X
ES05153s 1546+027(tI9) 24x24 99 Y,X
ES05153t 1346+027(s) 24x24 99 Y,X
ES05153u 1354+195(tII) 24x24 99 Y,X
ES05153v 1354+195(t5) 24x24 99 Y,X
ES05153w 1130+009(tI) 24x24 99 Y,X
ES05719 16:15:51 -51:56.5 MZ 3 21/22-07-82 16x16 3 30m 43 248 wind 14 to 17m/s Y,X
ES05721 16:15:51 -51:56.5 MZ 3 23/24-07-82 16x16 1 30m 43 248 wind 12m/s Y,X
ES05734a 17:14:18 -34:58:25 field#392 15/16-08-84 30x30 2 30m 51 14 187 Kohoutek Y,X
ES05735a 17:17:30 -29:58:27 field#454 15/16-08-84 30x30 2-3 60m 51 14 187 Kohoutek Y,X
ES05736a 17:16:26 -24:51:38 field#519 15/16-08-84 30x30 3 30m 51 14 187 Kohoutek Y,X
ES05737a 17:59:47 -25:07:53 field#521 15/16-08-84 30x30 3 30m 51 14 187 Kohoutek Y,X
ES05926 10:54:00 -60:30:00 AG Car 17/18-01-83 16x16 2 8m 23 247 Y,X
ES05948 10:54:00 -60:30:00 AG Car 19/20-01-83 16x16 2-3 4m 23 247 Y,X
ES05982 11:41:00 -67:05:00 N Mus 1983 23/24-01-83 16x16 2-3 3m 23 247 Y,X
ES05983 11:41:00 -67:05:00 N Mus 1983 23/24-01-83 16x16 2-3 4m 23 247 Y,X
ES06061 09:15.3 -36:33.6 NGC 2818 15/16-02-83 16x16 3 15m 43 257 Wind Y,X
ES06090 09:15.3 -36:33.6 NGC 2818 18/19-02-83 16x16 3 15m 43 257 Y,X
ES06523a 18:00:33 -24:54:56 field#521 31/01-05-86 30x30 2 30m 51 14 186 Kohoutek Y,X
ES06524a 18:00:33 -24:54:56 field#521 31/01-05-86 30x30 2 10m 51 14 186 Kohoutek Y,X
ES06528a 17:14:22 -34:55:58 field#392 01/02-06-86 30x30 3 30m 30 14 186 Kohoutek Y,X
ES06529a 17:14:22 -34:55:58 field#392 01/02-06-86 30x30 2-3 10m 51 14 186 Kohoutek Y,X
ES06530a 18:00:33 -24:54:56 field#521, M 8 + M 20 01/02-06-86 30x30 2-3 10m 51 14 186 Kohoutek, Autoguide Y,X
ES06575a 17:16:30 -25:02:58 field#519 25/26-07-86 30x30 2 30m 51 14 186 Kohoutek, Autoguide Y,X
ES06576a 17:16:30 -25:02:58 field#519 25/26-07-86 30x30 2 10m 51 14 186 Kohoutek Y,X
ES06579a 17:17:26 -30:01:14 field#454 26/27-07-86 30x30 3 30m 51 14 186 Kohoutek Y,X
ES06580a 17:17:26 -30:01:14 field#454 26/27-07-86 30x30 3 10m 51 14 186 Kohoutek Y,X
ES06958a 18:02:26 -35:04:34 field#394 29/30-07-87 30x30 2 30m 30 14 187 Kohoutek, Autoguide, factory emulsion problems Y,X
ES06962a 18:03:28 -29:55:47 field#456 30/31-07-87 30x30 3 30m 30 14 187 Kohoutek, Autoguide, factory emulsion problems (shadows) Y,X
ES07537a 18:28:05 -19:19:03 M 25 05/06-08-88 30x30 2 150m 23 1 186 Reimers, cross hair guider Y,X
ES07538a 18:28:07 -19:19:03 M 25 05/06-08-88 30x30 2 45m 51 9 186 Reimers, cross hair guider Y,X
ES07548a 18:28:05 -19:18:40 M 25 09/10-08-88 30x30 2 90m 46 188 Reimers, cross hair guider Y,X
ES07657 01:19:51 -32:01:37 SPOLE 01/02-11-88 30x30 OP 20m 46 99 copied from original 7657 Y
ES07662 01:19:54 -32:01:36 SPOLE 03/04-11-88 30x30 OP 10m 26 99 copied from original 7662 Y
ES07804 04:48.6 -40:00.0 10/11-01-89 30x30 OP 20m 30 14 99 copied from original 7804 Y
ES07806 04:48.6 -40:00.0 11/12-01-89 30x30 OP 10m 30 14 99 copied from original 7806 Y
ES08103a 17:14:22 -35:02:23 field#392 10/11-06-89 30x30 1 30m 46 14 186 Kohoutek, cross hair guider Y,X
ES08113a 17:16:26 -25:02:34 field#519 01/02-07-89 30x30 1 30m 51 14 187 Kohoutek, cross hair guider, soft north wind Y,X
ES08127a 17:17:33 -30:08:22 field#454 04/05-07-89 30x30 1 30m 51 14 186 Kohoutek, cross hair guider Y,X
ES08152a 18:02:26 -25_00:37 field#521 05/06-08-89 30x30 1 30m 51 14 186 Reimers, cross hair guider Y,X
ES08347a 03:19:21 -26:54:04 field#481 25/26-12-89 30x30 1 OP 90m 46 186 Reimers, cross hair guider, no widening, some cirrus around Y
ES08348a 05:09:39 -26:57:10 field#486 25/26-12-89 30x30 2 OP 90m 46 186 Reimers, cross hair guider, no widening Y
ES08349a 04:25:40 -27:07:36 field#484 26/27-12-89 30x30 1 OP 90m 46 187 Reimers, cross hair guider, no widening Y
ES08350a 05:38:54 -42:10:10 field#306 26/27-12-89 30x30 1 OP 90m 46 187 Reimers, cross hair guider, no widening Y
ES08351a 03:19:21 -26:54:40 field#481 27/28-12-89 30x30 1 OP 120m 46 187 Reimers, cross hair guider, no widening Y
ES08352a 05:13:26 -37:02:57 field#362 27/28-12-89 30x30 2 OP 90m 46 187 Reimers, no widening, cross hair guider Y
ES08361a 03:41:42 -27:01:10 field#482 30/31-12-89 30x30 1 OP 90m 46 187 Reimers, no widening, cross hair guider, Y
ES08362a 05:13:18 -41:57:34 field#305 30/31-12-89 30x30 1 OP 90m 46 187 Reimers, cross hair guider, no widening Y
ES08363a 04:25:42 -27:07:33 field#484 01/02-01-90 30x30 1 OP 90m 46 187 Reimers, cross hair guider, no widening Y
ES08364a 05:09:40 -26:57:09 field#486 02/03-01-90 30x30 2 OP 90m 46 187 Reimers, cross hair guider, no widening Y
ES08367a 10:01:53 -17:19:44 field#637 04/05-01-90 30x30 1 OP 90m 46 187 Reimers, cross hair guider, no widening Y
ES08369a 10:01:52 -17:19:45 field#637 05/06-01-90 30x30 1 OP 120m 46 188 Reimers, cross hair guider, exposure time wrong? Y
ES08397a 05:13:18 -41:56:38 field#305 20/21-01-90 30x30 1 OP 90m 46 186 Reimers, cross hair guider Y
ES08398a 05:38:56 -42:08:58 field#306 20/21-01-90 30x30 1 OP 90m 46 186 Reimers, cross hair guider Y
ES08399a 03:41:43 -27:01:29 field#482 21/22-01-90 30x30 1 OP 90m 46 186 Reimers, cross hair guider Y
ES08400a 04:49:27 -36:56:41 field#361 21/22-01-90 30x30 1 OP 90m 46 186 Reimers, cross hair guider Y
ES08401a 05:13:27 -37:01:54 field#362 24/25-01-90 30x30 2 OP 90m 46 187 Reimers, cross hair guider, no widening Y
ES08402a 10:21:59 -17:17:27 field#638 24/25-01-90 30x30 2 OP 90m 46 187 Reimers, cross hair guider, no widening Y
ES08403a 04:49:24 -36:55:40 field#361 25/26-01-90 30x30 1 OP 90m 46 187 Reimers, cross hair guider, no widening, plate broken Y
ES08404a 10:22:00 -17:17:59 field#638 25/26-01-90 30x30 1 OP 90m 46 187 Reimers, cross hair guider, no widening Y
ES08433a 10:42:09 -17:09:55 field#639 21/22-02-90 30x30 1 OP 90m 46 187 Reimers, cross hair guider, no widening, south wind Y
ES08434a 10:42:09 -17:09:55 field#639 21/22-01-90 30x30 1 OP 90m 46 187 Reimers, cross hair guider, plate broken Y
ES08437a 13:02:16 -17:15:59 field#646 22/23-02-90 30x30 1 OP 90m 46 187 Reimers, cross hair guider Y
ES08438a 13:02:16 -17:15:59 field#646 22/23-02-90 30x30 1 OP 90m 46 187 Reimers, cross hair guider Y
ES08584a 16:21:54 -02:12:12 field#872 22/23-05-90 30x30 1 OP 60m 46 186 Reimers, cross hair guider, exposure time wrong? Y
ES08586a 16:21:55 -02:12:10 field#872 23/24-05-90 30x30 1 OP 90m 46 186 Reimers, cross hair guider, cirrus and clouds Y
ES08620a 16:02:14 -02:14:45 field#871 19/20-06-90 30x30 1 OP 75m 46 186 Reimers, cross hair guider, exposure time wrong? Y
ES08669a 19:35:17 -32:03:05 field#460 23/24-07-90 30x30 1 OP 90m 46 186 Reimers, cross hair guider Y
ES08670a 22:26:28 -36:51:58 field#405 23/24-07-90 30x30 1 OP 90m 46 187 Reimers, cross hair guider, no widening, no photo calibr. Y
ES08671a 16:22:08 -02:18:04 field#872 24/25-07-90 30x30 2 OP 90m 46 187 Reimers, cross hair guider, no widening, soft north wind Y
ES08672a 19:50:11 -26:49:02 field#526 24/25-07-90 30x30 2 OP 90m 46 187 Reimers, cross hair guider, no widening, soft north wind Y
ES08673a 22:21:55 -16:52:08 field#674 24/25-07-90 30x30 2 OP 90m 46 187 Reimers, cross hair guider, no widening, soft north wind Y
ES08675a 21:42:37 -16:47:58 field#672 28/29-07-90 30x30 1 OP 90m 46 187 Reimers, cross hair guider, no widening, soft south wind Y
ES08677a 22:02:25 -16:48:22 field#673 29/30-07-90 30x30 1 OP 90m 46 187 Reimers, cross hair guider, no widening Y
ES08770a 00:49:59 -57:43:49 0047-579 10/11-10-90 30x30 3 40m 36 12 186 de Vegt, cross hair guider Y,X
ES08771a 02:28:56 -78:53:43 0230-790 10/11-10-90 30x30 3 40m 36 12 186 de Vegt, cross hair guider Y,X
ES08772a 21:46:57 -75:34:50 2142-758 11/12-10-90 30x30 2 40m 36 12 186 de Vegt, cross hair guider Y,X
ES08773a 23:29:10 -47:33:38 2326-477 11/12-10-90 30x30 2 40m 36 12 186 de Vegt, cross hair guider Y,X
ES08778a 23:29:10 -47:33:43 2326-477 12/13-10-90 30x30 1 40m 36 12 186 de Vegt, cross hair guider Y,X
ES08786a 21:46:59 -75:35:20 2142-758 14/15-10-90 30x30 1 40m 36 12 186 de Vegt, cross hair guider Y,X
ES08796a 21:46:59 -75:36:22 2142-758 16/17-10-90 30x30 1 40m 36 12 186 Debegt, cross hair guider, Y,X
ES08797a 23:29:09 -47:35:21 2326-477 16/17-10-90 30x30 1 40m 36 12 186 Debegt, cross hair guider, Y,X
ES08806a 02:28:56 -78:53:55 0230-790 17/18-10-90 30x30 2 40m 36 12 186 de Vegt, cross hair guider, 46-2-023, north wind Y,X
ES08847a 02:28:57 -78:54:43 0230-790 10/11-11-90 30x30 2 40m 36 12 186 de Vegt, cross hair guider, P.46 soft north wind Y,X
ES08897a 04:48:56 -37:03:50 field#361 24/25-11-90 30x30 2 OP 30m 48 14 186 Wisotzki, cross hair guider, some clouds Y
ES08898a 05:13:15 -37:07:31 field#362 24/25-11-90 30x30 2 OP 30m 48 14 186 Wisotzki, cross hair guider, some clouds Y
ES08899a 04:48:56 -37:03:50 field#361 24/25-11-90 30x30 2 OP 45m 51 12 186 Wisotzki, cross hair guider, some clouds Y
ES08900a 05:13:15 -37:07:31 field#362 24/25-11-90 30x30 2 OP 45m 51 12 186 Wisotzki, cross hair guider, some clouds Y
ES08901a 04:48:57 -37:03:26 field#361 25/26-11-90 30x30 1 OP 45m 51 12 186 Wisotzki, cross hair guider Y
ES08902a 05:13:16 -37:07:08 field#362 25/26-11-90 30x30 1 OP 45m 51 12 186 Wisotzki, cross hair guider Y
ES08903a 04:48:57 -37:03:29 field#361 26/27-11-90 30x30 1 OP 30m 48 14 186 Wisotzki, cross hair guider Y
ES08904a 05:13:17 -37:07:17 field#362 26/27-11-90 30x30 1 OP 29m 48 14 186 Wisotzki, cross hair guider Y
ES08905a 05:13:16 -41:59:16 field#305 09/10-12-90 30x30 2 OP 45m 51 12 186 Wisotzki, cross hair guider Y
ES08906a 05:39:08 -41:57:13 field#306 09/10-12-90 30x30 2 OP 45m 51 12 186 Wisotzki, cross hair guider Y
ES08920a 07:39:02 -67:38:15 0738-674 13/14-12-90 30x30 2 40m 36 12 186 de Vegt, Autoguider Y,X
ES08921a 07:39:02 -67:38:15 0738-674 13/14-12-90 30x30 2 40m 36 12 186 de Vegt, Autoguider Y,X
ES08933a 07:39:03 -67:37:08 0738-674 18/19-12-90 30x30 1 40m 36 12 186 de Vegt, Autoguider Y,X
ES08937a 08:26:11 -22:27:56 0823-223 19/20-12-90 30x30 1 40m 36 12 186 de Vegt, Autoguider Y,X
ES08938a 08:26:11 -22:27:56 0823-223 19/20-12-90 30x30 1 40m 36 12 186 de Vegt, Autoguider Y,X
ES08940a 08:28:35 -22:28:35 0823-223 20/21-12-90 30x30 1 40m 36 12 186 de Vegt, Autoguider Y,X
ES08941a 08:25:50 +03:06:05 0823+033 20/21-12-90 30x30 1 40m 36 12 186 de Vegt, Autoguider Y,X
ES08944a 08:25:49 +03:06:10 0823+033 21/22-12-90 30x30 1 40m 36 12 186 de Vegt, cross hair guider Y,X
ES08945a 08:25:49 +03:06:10 0823+033 21/22-12-90 30x30 1 40m 36 12 186 de Vegt, cross hair guider Y,X
ES08958a 07:27:59 -01:05:58 0723-008 13/14-01-91 30x30 2 40m 36 12 187 Debegt, cross hair guider, P46 Y,X
ES08963a 07:27:59 -01:06:13 0723-008 14/15-01-91 30x30 1 40m 36 12 188 de Vegt, cross hair guider, P46 Y,X
ES08972a 08:08:18 -07:52:41 0805-077 16/17-01-91 30x30 1 40m 36 12 186 de Vegt, cross hair guider Y,X
ES08973a 08:08:18 -07:52:41 0805-077 16/17-01-91 30x30 1 40m 36 12 186 de Vegt, cross hair guider Y,X
ES08977a 07:27:58 -01:07:08 0723-008 17/18-01-91 30x30 1 40m 36 12 186 de Vegt, cross hair guider Y,X
ES08978a 08:08:18 -07:52:33 0805-077 17/18-01-91 30x30 1 40m 36 12 186 de Vegt, cross hair guider Y,X
ES08979a 10:48:04 -19:12:39 1045-188 17/18-01-91 30x30 1 40m 36 12 186 de Vegt, cross hair guider Y,X
ES08982a 07:27:59 -01:06:56 0723-008 18/19-01-91 30x30 2 40m 36 12 186 de Vegt, cross hair guider Y,X
ES08983a 10:48:03 -19:12:44 1045-188 18/19-01-91 30x30 2 40m 36 12 186 de Vegt, cross hair guider Y,X
ES08984a 10:48:03 -19:12:44 1045-188 18/19-01-91 30x30 2 40m 36 12 186 de Vegt, cross hair guider Y,X
ES08985a 06:08:02 -08:33:16 0605-085 19/20-01-91 30x30 1 40m 36 12 186 de Vegt, cross hair guider Y,X
ES08986a 09:12:11 -14:14:38 0859-140 19/20-01-91 30x30 1 40m 36 12 186 de Vegt, cross hair guider,plate center wrong Y,X
ES08987a 09:12:11 -14:14:38 0859-140 19/20-01-91 30x30 1 40m 36 12 186 de Vegt, cross hair guider Y,X
ES08988a 10:58:34 +01:36:29 1055+018 19/20-01-91 30x30 1 40m 36 12 186 de Vegt, cross hair guider Y,X
ES08989a 06:08:02 -08:33:32 0605-085 20/21-01-91 30x30 1 40m 36 12 186 de Vegt, cross hair guider Y,X
ES08990a 08:11:40 +01:46:42 0808+019 20/21-01-91 30x30 1 40m 36 12 186 de Vegt, cross hair guider Y,X
ES08994a 08:11:40 +01:46:42 0808+019 21/22-01-91 30x30 1 40m 36 12 186 de Vegt, cross hair guider Y,X
ES08995a 09:12:13 -14:14:11 0859-140 21/22-01-91 30x30 1 40m 36 12 186 de Vegt, cross hair guider Y,X
ES09000a 06:08:05 -08:33:18 0605-085 23/24-01-91 30x30 1 40m 36 12 187 Debegt, cross hair guider Y,X
ES09002a 10:58:34 +01:37:03 1055+018 24/25-01-91 30x30 1 40m 36 12 187 Debegt, cross hair guider Y,X
ES09018a 08:11:41 +01:47:13 0808+019 06/07-02-91 30x30 2 40m 36 12 187 de Vegt, cross hair guider, soft southern wind Y,X
ES09025a 07:45:50 +00:37:59 0743-006 08/09-02-91 30x30 1 40m 36 12 187 de Vegt, Autoguider Y,X
ES09026a 07:45:50 +00:37:59 0743-006 08/09-02-91 30x30 1 40m 36 12 187 de Vegt, Autoguider Y,X
ES09031a 07:45:50 +00:38:05 0743-006 09/10-02-91 30x30 2 40m 36 12 187 de Vegt, Autoguider Y,X
ES09041a 07:50:54 +12:22:00 0748+126 11/12-02-91 30x30 1 40m 36 12 187 de Vegt, cross hair guider Y,X
ES09042a 07:50:54 +12:22:00 0748+126 11/12-02-91 30x30 1 40m 36 12 187 de Vegt, cross hair guider, soft southern wind Y,X
ES09047a 07:50:55 +12:21:39 0748+126 12/13-02-91 30x30 1 40m 36 12 188 de Vegt, cross hair guider Y,X
ES09048a 10:58:36 +01:36:59 1055+018 12/13-02-91 30x30 1 40m 36 12 188 de Vegt, cross hair guider Y,X
ES09056a 05:13:17 -41:56:41 field#305 14/15-02-91 30x30 2 OP 45m 51 12 186 Wisotzki, cross hair guider Y
ES09057a 05:29:09 -41:58:26 field#306 14/15-02-91 30x30 2 OP 45m 51 12 186 Wisotzki, cross hair guider Y
ES09060a 11:14:21 -22:08:35 field#570 14/15-02-91 30x30 2 OP 45m 51 12 186 Wisotzki, cross hair guider Y
ES09061a 11:35:01 -22:35:26 field#571 14/15-02-91 30x30 2 OP 45m 51 12 186 Wisotzki, cross hair guider Y
ES09062a 05:37:26 -36:58:16 field#363 15/16-02-91 30x30 1 OP 45m 51 12 186 Wisotzki, cross hair guider Y
ES09065a 10:52:58 -22:20:42 field#569 15/16-02-91 30x30 2 OP 45m 51 12 186 Wisotzki, cross hair guider Y
ES09066a 11:14:21 -22:08:33 field#570 15/16-02-91 30x30 2 OP 45m 51 12 186 Wisotzki, cross hair guider Y
ES09067a 11:35:01 -22:13:26 field#571 15/16-02-91 30x30 2 OP 45m 51 12 186 Wisotzki, cross hair guider Y
ES09068a 05:37:26 -36:58:21 field#363 16/17-02-91 30x30 1 OP 45m 51 12 186 Wisotzki, cross hair guider Y
ES09072a 10:52:58 -22:20:48 field#569 16/17-02-91 30x30 2 OP 45m 51 12 186 Wisotzki, cross hair guider Y
ES09073a 12:22:03 -17:11:52 field#644 16/17-02-91 30x30 2 OP 75m 46 186 Reimers, cross hair guider Y
ES09077a 10:10:45 -22:20:00 field#567 17/18-02-91 30x30 2 OP 45m 51 12 186 Wisotzki, cross hair guider, moon light Y
ES09078a 10:32:16 -22:20:07 field#568 17/18-02-91 30x30 2 OP 45m 51 12 186 Wisotzki, cross hair guider Y
ES09079a 12:41:56 -17:17:13 field#645 17/18-02-91 30x30 2 OP 75m 46 186 Reimers, cross hair guider Y
ES09082a 10:10:44 -22:20:03 field#567 18/19-02-91 30x30 2 OP 45m 51 12 186 Wisotzki, cross hair guider Y
ES09083a 10:32:15 -22:20:09 field#568 18/19-02-91 30x30 2 OP 45m 51 12 186 Wisotzki, cross hair guider Y
ES09084a 12:02:12 -17:20:47 field#643 18/19-02-91 30x30 2 OP 75m 46 186 Reimers, cross hair guider, no widening Y
ES09086a 10:41:51 -17:26:29 field#639 19/20-02-91 30x30 2 OP 45m 51 12 188 Wisotzki, cross hair guider, no widening Y
ES09087a 11:41:56 -17:07:03 field#642 19/20-02-91 30x30 2 OP 75m 46 188 Reimers, cross hair guider, no widening Y
ES09089a 05:13:18 -41:55:39 field#305 20/21-02-91 30x30 1 OP 60m 48 14 187 Wisotzki, cross hair guider, no widening Y
ES09091a 11:01:51 -17:24:23 field#640 20/21-02-91 30x30 2 OP 75m 46 187 Reimers, cross hair guider, no widening Y
ES09092a 11:22:23 -17:19:06 field#641 20/21-02-91 30x30 1 OP 75m 46 187 Reimers, cross hair guider, no widening Y
ES09093a 05:39:03 -42:01:50 field#306 21/22-02-91 30x30 1 OP 60m 48 14 187 Wisotzki, cross hair guider, no widening Y
ES09096a 10:41:55 -17:26:21 field#639 21/22-02-91 30x30 1 OP 45m 51 12 187 Wisotzki, cross hair guider, no widening Y
ES09097a 10:21:57 -17:16:50 field#638 21/22-02-91 30x30 1 OP 45m 51 12 187 Wisotzki, cross hair guider, no widening Y
ES09098a 13:21:36 -17:10:30 field#647 21/22-02-91 30x30 1 OP 75m 46 187 Reimers, cross hair guider, no widening Y
ES09099a 14:02:14 -17:20:48 field#649 21/22-02-91 30x30 1 OP 75m 46 187 Reimers, cross hair guider, no widening Y
ES09100a 05:13:14 -41:56:23 field#305 22/23-02-91 30x30 2 OP 60m 48 14 187 Wisotzki, cross hair guider, no widening Y
ES09102a 05:13:17 -41:55:26 field#305 25/26-02-91 30x30 2 OP 30m 48 14 187 Wisotzki, cross hair guider, no widening, southern wind Y
ES09103a 05:38:59 -42:01:48 field#306 25/26-02-91 30x30 2 OP 30m 48 14 187 Wisotzki, cross hair guider, no widening, southern wind Y
ES09106a 05:38:59 -42:01:37 field#306 05/06-03-91 30x30 1 OP 30m 48 14 188 Wisotzki, cross hair guider, no widening Y
ES09107a 05:38:59 -42:01:37 field#306 05/06-03-91 30x30 1 OP 30m 48 14 188 Wisotzki, cross hair guider, no widening Y
ES09114a 13:42:32 -17:23:46 field#648 09/10-03-91 30x30 1 OP 75m 46 187 Reimers, cross hair guider, no widening Y
ES09115a 05:38:53 -42:00:50 field#306 10/11-03-91 30x30 1 OP 30m 48 12 187 Wisotzki, cross hair guider, no widening Y
ES09117a 10:22:01 -17:16:35 field#638 10/11-03-91 30x30 1 OP 45m 51 12 187 Wisotzki, cross hair guider, no widening Y
ES09118a 04:47:36 -41:44:06 field#305 11/12-03-91 30x30 1 OP 75m 46 187 Reimers, cross hair guider, no widening Y
ES09122a 10:01:56 -17:17:38 field#637 11/12-03-91 30x30 1 OP 45m 51 12 187 Wisotzki, cross hair guider, no widening Y
ES09123a 13:01:30 -17:26:02 field#646 11/12-03-91 30x30 1 OP 45m 51 12 187 Wisotzki, cross hair guider, no widening Y
ES09124a 04:01:44 -37:05:56 field#359 12/13-03-91 30x30 1 OP 75m 46 187 Reimers, cross hair guider, no widening Y
ES09126a 10:02:01 -17:18:55 field#637 12/13-03-91 30x30 1 OP 45m 51 12 187 Wisotzki, cross hair guider, no widening Y
ES09127a 13:01:34 -17:27:17 field#646 12/13-03-91 30x30 1 OP 45m 51 12 187 Wisotzki, cross hair guider, no widening, soft south wind Y
ES09128a 14:22:40 -17:15:34 field#650 12/13-03-91 30x30 1 OP 75m 46 187 Reimers, cross hair guider, no widening Y
ES09129a 04:25:15 -36:56:08 field#360 13/14-03-91 30x30 2 OP 75m 46 187 Reimers, cross hair guider, no widening Y
ES09132a 09:41:57 -12:05:41 field#708 14/15-03-91 30x30 2 OP 75m 46 187 Reimers, cross hair guider Y
ES09133a 12:02:27 -12:18:36 field#715 14/15-03-91 30x30 2 OP 75m 46 187 Reimers, cross hair guider Y
ES09134a 14:42:18 -17:10:56 field#651 14/15-03-91 30x30 2 OP 75m 46 187 Reimers, cross hair guider Y
ES09137a 13:41:06 -22:20:44 field#577 15/16-03-91 30x30 2 OP 75m 46 186 Reimers, cross hair guider Y
ES09138a 15:26:15 -22:04:55 field#582 15/16-03-91 30x30 2 OP 75m 46 186 Reimers, cross hair guider Y
ES09140a 11:02:03 -27:14:59 field#502 16/17-03-91 30x30 2 OP 75m 46 186 Reimers, cross hair guider Y
ES09141a 13:14:37 -27:10:02 field#508 16/17-03-91 30x30 2 OP 75m 186 Reimers, cross hair guider Y
ES09142a 15:04:09 -27:05:07 field#513 16/17-03-91 30x30 2 OP 75m 46 186 Reimers, cross hair guider Y
ES09144a 11:08:52 -32:16:44 field#438 17/18-03-91 30x30 2 OP 75m 46 186 Reimers, cross hair guider Y
ES09145a 13:27:04 -32:12:21 field#444 17/18-03-91 30x30 2-3 OP 75m 46 186 Reimers, cross hair guider Y
ES09147a 12:17:48 -32:15:30 field#441 18/19-03-91 30x30 2 OP 75m 46 186 Reimers, cross hair guider Y
ES09148a 13:50:41 -32:08:04 field#445 18/19-03-91 30x30 2 OP 75m 46 186 Reimers, cross hair guider, no widening Y
ES09149a 15:22:21 -12:06:49 field#725 18/19-03-91 30x30 2 OP 75m 46 186 Reimers, cross hair guider, no widening Y
ES09151a 11:31:58 -32:22:59 field#439 19/20-03-91 30x30 1 OP 75m 46 187 Reimers, cross hair guider, no widening Y
ES09152a 12:42:29 -02:19:20 field#861 19/20-03-91 30x30 1 OP 75m 46 188 Reimers, cross hair guider, no widening Y
ES09153a 15:02:05 -17:14:04 field#652 19/20-03-91 30x30 1 OP 75m 46 188 Reimers, cross hair guider, no widening Y
ES09154a 10:02:04 -12:24:06 field#709 20/21-03-91 30x30 2 OP 75m 46 187 Reimers, cross hair guider, no widening, soft north wind Y
ES09155a 11:55:31 -32:20:28 field#440 20/21-03-91 30x30 2 OP 75m 46 187 Reimers, cross hair guider, no widening, soft north wind Y
ES09157a 15:22:08 -17:13:08 field#653 20/21-03-91 30x30 2 OP 75m 46 187 Reimers, cross hair guider, no widening Y
ES09158a 10:22:02 -12:16:53 field#710 21/22-03-91 30x30 1 OP 75m 46 187 Reimers, cross hair guider, no widening Y
ES09159a 13:02:02 -12:25:01 field#718 21/22-03-91 30x30 2 OP 75m 46 187 Reimers, cross hair guider, no widening Y
ES09161a 11:21:57 -12:25:22 field#713 22/23-03-91 30x30 2 OP 75m 46 187 Reimers, cross hair guider, no widening Y
ES09162a 13:42:02 -12:19:47 field#720 22/23-03-91 30x30 2 OP 75m 46 187 Reimers, cross hair guider, no widening Y
ES09164a 13:22:25 -12:15:44 field#719 23/24-03-91 30x30 2 OP 75m 46 187 Reimers, cross hair guider, no widening Y
ES09166a 14:02:05 -12:27:20 field#721 24/25-03-91 30x30 2 OP 75m 46 187 Reimers, cross hair guider, no widening Y
ES09167a 15:41:56 -12:14:24 field#726 24/25-03-91 30x30 2 OP 75m 46 187 Reimers, cross hair guider Y
ES09168a 15:22:28 -02:12:42 field#869 25/26-03-91 30x30 1 OP 75m 46 186 Reimers, cross hair guider Y
ES09179a 07:57:11 +09:56:14 0754+100 09/10-04-91 30x30 1 40m 36 12 186 de Vegt, Autoguider Y,X
ES09185a 07:57:09 +09:57:48 0754+100 10/11-04-91 30x30 1 40m 36 12 186 de Vegt, Autoguider Y,X
ES09186a 09:21:29 -26:18:53 0919-260 10/11-04-91 30x30 1 40m 36 12 186 de Vegt, Autoguider Y,X
ES09187a 10:35:02 -20:11:41 1032-199 10/11-04-91 30x30 2 40m 36 12 186 de Vegt, cross hair guider Y,X
ES09189a 09:21:29 -26:19:17 0919-260 11/12-04-91 30x30 1 40m 36 12 186 de Vegt, cross hair guider Y,X
ES09190a 10:35:06 -20:13:22 1032-199 11/12-04-91 30x30 2 40m 36 12 186 de Vegt, cross hair guider Y,X
ES09191a 07:57:09 +09:56:02 0754+100 12/13-04-91 30x30 1 40m 36 12 186 de Vegt, Autoguider, some clouds Y,X
ES09192a 09:21:30 -29:20:36 0919-260 12/13-04-91 30x30 1 40m 36 12 186 de Vegt, Autoguider, some clouds Y,X
ES09195a 14:45:00 +09:45:00 1442+101 12/13-04-91 30x30 2 40m 36 12 186 de Vegt, cross hair guider Y,X
ES09196a 15:57:37 -00:08:26 1555+002 12/13-04-91 30x30 1 41m 36 12 186 de Vegt, cross hair guider Y,X
ES09198a 11:33:34 +00:41:51 1130+009 13/14-04-91 30x30 1 40m 36 12 186 de Vegt, cross hair guider Y,X
ES09199a 12:24:53 +03:33:53 1222+037 13/14-04-91 30x30 1 40m 36 12 186 de Vegt, cross hair guider, soft north wind Y,X
ES09200a 14:28:06 -42:03:31 1424-418 13/14-04-91 30x30 1 40m 36 12 186 de Vegt, Autoguider Y,X
ES09201a 15:22:38 -27:30:38 1519-273 13/14-04-91 30x30 1 40m 36 12 186 de Vegt, Autoguider, minor planets on plate! Y,X
ES09202a 16:25:57 -29:44:07 1622-297 13/14-04-91 30x30 1 40m 36 12 186 de Vegt, cross hair guider Y,X
ES09204a 12:24:53 +03:33:35 1222+037 16/17-04-91 30x30 1 40m 36 12 187 de Vegt, Autoguider, minor planets on plate!! Y,X
ES09211a 10:35:07 -20:14:28 1032-199 17/18-04-91 30x30 2 40m 36 12 186 de Vegt, cross hair guider Y,X
ES09244a 10:35:06 -20:13:25 1032-199 02/03-05-91 30x30 2 40m 36 12 187 de Vegt, cross hair guider, soft north wind Y,X
ES09247a 12:24:58 +03:33:16 1222+037 05/06-05-91 30x30 1 40m 36 12 187 de Vegt, cross hair guider Y,X
ES09248a 14:45:00 +09:53:56 1442+101 05/06-05-91 30x30 1 40m 36 12 187 de Vegt, cross hair guider Y,X
ES09252a 14:45:00 +09:54:01 1442+101 06/07-05-91 30x30 1 40m 36 12 187 de Vegt, cross hair guider Y,X
ES09253a 10:37:10 +00:04:09 1034-297 07/08-05-91 30x30 1 40m 36 12 186 de Vegt, cross hair guider Y,X
ES09255a 12:46:32 -25:41:14 1255-255 07/08-05-91 30x30 1 40m 36 12 186 de Vegt, cross hair guider Y,X
ES09256a 14:28:07 -42:04:51 1424-418 07/08-05-91 30x30 1 40m 36 12 186 de Vegt, soft north wind Y,X
ES09257a 12:46:32 -25:40:37 1244-255 08/09-05-91 30x30 2 40m 36 12 186 de Vegt, cross hair guider Y,X
ES09258a 10:58:25 -80:02:19 1057-797 09/10-05-91 30x30 2 40m 36 12 186 de Vegt, cross hair guider, some clouds Y,X
ES09259a 11:33:36 +00:42:26 1130+009 11/12-05-91 30x30 1 40m 36 12 186 de Vegt, cross hair guider Y,X
ES09260a 12:46:32 -25:39:34 1244-255 11/12-05-91 30x30 1 40m 36 12 186 de Vegt, cross hair guider Y,X
ES09264a 10:37:10 +00:04:29 1034-297 12/13-05-91 30x30 2 40m 36 12 186 de Vegt, cross hair guider Y,X
ES09265a 11:33:36 +00:41:02 1130+009 12/13-05-91 30x30 2 40m 36 12 186 de Vegt, cross hair guider Y,X
ES09266a 12:45:46 -07:27:29 1243-072 12/13-05-91 30x30 2 40m 36 12 186 de Vegt, cross hair guider Y,X
ES09267a 13:37:35 -12:57:38 1334-127 12/13-05-91 30x30 2 40m 36 12 186 de Vegt, cross hair guider Y,X
ES09269a 16:26:00 -29:45:03 1622-297 12/13-05-91 30x30 2-3 40m 36 12 186 de Vegt, cross hair guider Y,X
ES09270a 18:03:07 -65:00:48 1758-651 12/13-05-91 30x30 3 40m 36 12 186 de Vegt, cross hair guider Y,X
ES09271a 19:15:59 -54:58:54 1912-550 12/13-05-91 30x30 3 40m 36 12 186 de Vegt, cross hair guider Y,X
ES09289a 18:03:07 -64:59:35 1758-651 21/22-05-91 30x30 2 40m 36 12 186 de Vegt, cross hair guider Y,X
ES09290a 19:15:59 -54:58:47 1912-550 21/22-05-91 30x30 2 40m 36 12 186 de Vegt, cross hair guider Y,X
ES09291a 20:03:14 -32:55:07 2000-330 23/24-05-91 30x30 1 40m 36 12 187 de Vegt, Autoguider Y,X
ES09292a 12:45:42 -07:26:41 1243-072 04/05-06-91 30x30 1 40m 36 12 187 de Vegt, Autoguider Y,X
ES09296a 02:30:56 +12:27:43 1228+126 07/08-06-91 30x30 1 40m 36 12 187 de Vegt, Autoguider Y,X
ES09297a 13:05:29 -10:33:04 1302-102 07/08-06-91 30x30 1 40m 36 12 186 de Vegt, cross hair guider Y,X
ES09301a 19:15:56 -54:58:30 1912-550 07/08-06-91 30x30 1 40m 36 12 186 de Vegt, Autoguider Y,X
ES09302a 20:03:19 -32:56:46 2000-330 07/08-06-91 30x30 1 40m 36 12 186 de Vegt, Autoguider Y,X
ES09303a 15:22:37 -27:31:12 1519-273 08/09-06-91 30x30 1 40m 36 12 186 de Vegt, Autoguider Y,X
ES09304a 16:25:56 -29:44:24 1622-297 08/09-06-91 30x30 1 40m 36 12 186 de Vegt, cross hair guider Y,X
ES09305a 18:03:04 -64:59:05 1758-651 08/09-06-91 30x30 1 40m 36 12 186 de Vegt, cross hair guider Y,X
ES09308a 12:30:56 +12:27:45 1228+126 09/10-06-91 30x30 1 40m 36 12 186 de Vegt, Autoguider Y,X
ES09309a 13:37:31 -12:57:03 1334-127 09/10-06-91 30x30 1 40m 36 12 186 de Vegt, cross hair guider Y,X
ES09310a 15:22:35 -27:31:24 1519-273 09/10-06-91 30x30 1 40m 36 12 186 de Vegt, Autoguider, soft north wind Y,X
ES09311a 13:37:31 -12:56:57 1334-127 10/11-06-91 30x30 1 40m 36 12 186 de Vegt, Autoguider, factory emulsion problem Y,X
ES09312a 14:28:03 -42:03:59 1424-418 10/11-06-91 30x30 1 40m 36 12 186 de Vegt, Autoguider Y,X
ES09313a 15:40:49 +14:53:24 1538+149 10/11-06-91 30x30 1 40m 36 12 186 de Vegt, cross hair guider Y,X
ES09317a 12:30:57 +12:27:32 1228+126 12/13-06-91 30x30 2 40m 36 12 187 de Vegt, Autoguider Y,X
ES09318a 12:45:43 -07:26:52 1243-072 12/13-06-91 30x30 2 40m 36 12 187 de Vegt, Autoguider Y,X
ES09320a 13:56:59 +19:24:45 1354+195 01/02-07-91 30x30 1 40m 36 12 186 de Vegt, cross hair guider Y,X
ES09321a 15:04:13 +10:22:07 1502+106 01/02-07-91 30x30 1 40m 36 12 186 de Vegt, cross hair guider Y,X
ES09324a 15:04:09 +10:21:59 1502+106 02/03-07-91 30x30 2 40m 36 12 186 de Vegt, cross hair guider Y,X
ES09325a 15:49:29 +02:36:46 1546+027 02/03-07-91 30x30 2 40m 36 12 186 de Vegt, cross hair guider Y,X
ES09327a 13:56:58 +19:25:10 1354+195 03/04-07-91 30x30 2 40m 36 12 186 de Vegt, cross hair guider Y,X
ES09328a 15:04:14 +10:22:25 1502+106 03/04-07-91 30x30 2 40m 36 12 186 de Vegt, cross hair guider Y,X
ES09329a 15:49:32 +02:37:09 1546+027 03/04-07-91 30x30 2 40m 36 12 186 de Vegt, cross hair guider Y,X
ES09331a 18:19:28 -55:24:07 1815-553 03/04-07-91 30x30 2 40m 36 12 186 de Vegt, cross hair guider Y,X
ES09333a 15:17:45 -24:22:34 1514-241 04/05-07-91 30x30 2 40m 36 12 186 de Vegt, cross hair guider, image motion, soft north wind Y,X
ES09334a 17:23:36 -65:04:48 1718-649 04/05-07-91 30x30 2 40m 36 12 186 de Vegt, cross hair guider Y,X
ES09335a 18:19:29 -55:23:45 1815-553 04/05-07-91 30x30 2 40m 36 12 186 de Vegt, Autoguider Y,X
ES09336a 13:56:59 +19:25:22 1354+195 05/06-07-91 30x30 1 40m 36 12 186 de Vegt, cross hair guider Y,X
ES09337a 14:38:06 -22:01:26 1435-218 05/06-07-91 30x30 1 40m 36 12 186 de Vegt, cross hair guider Y,X
ES09338a 15:49:33 +02:37:31 1546+027 05/06-07-91 30x30 1 40m 36 12 186 de Vegt, cross hair guider Y,X
ES09342a 19:30:00 -60:52:21 1925-610 05/06-07-91 30x30 1 40m 36 12 186 de Vegt, Autoguider Y,X
ES09344a 15:06:52 -16:57:19 1504-166 07/08-07-91 30x30 2 40m 36 12 186 de Vegt, cross hair guider, some cirrus Y,X
ES09345a 15:57:44 -00:09:33 1555+001 07/08-07-91 30x30 2 40m 36 12 186 de Vegt, cross hair guider, some clouds Y,X
ES09357a 20:03:15 -32:55:29 2000-330 10/11-07-91 30x30 2 40m 36 12 187 de Vegt, Autoguider Y,X
ES09358a 21:57:57 -14:58:30 2155-152 10/11-07-91 30x30 2 40m 36 12 187 de Vegt, cross hair guider Y,X
ES09371a 16:58:35 +05:17:47 1656-053 31/01-07-91 30x30 2 40m 36 12 186 de Vegt, cross hair guider Y,X
ES09374a 15:40:45 +14:54:46 1538+149 01/02-08-91 30x30 2 40m 36 12 186 de Vegt, cross hair guider Y,X
ES09375a 16:58:36 +05:17:33 1656+053 01/02-08-91 30x30 2 40m 36 12 186 de Vegt, cross hair guider Y,X
ES09380a 19:40:24 -69:03:43 1935-692 02/03-08-91 30x30 2 40m 36 12 186 de Vegt, cross hair guider Y,X
ES09383a 17:28:30 -65:04:10 1718-649 04/05-08-91 30x30 2 40m 36 12 186 de Vegt, Autoguider Y,X
ES09385a 19:29:56 -60:51:46 1925-610 04/05-08-91 30x30 2 40m 36 12 186 de Vegt, Autoguider Y,X
ES09388a 17:37:10 -56:36:58 1733-565 05/06-08-91 30x30 2 40m 36 12 186 de Vegt, cross hair guider Y,X
ES09390a 19:49:10 -69:05:28 1935-692 05/06-08-91 30x30 2 40m 36 12 186 de Vegt, cross hair guider Y,X
ES09410a 17:23:51 -65:02:30 1718-049 28/29-08-91 30x30 2 40m 36 12 187 de Vegt, cross hair guider Y,X
ES09411a 19:30:16 -60:55:55 1925-610 28/29-08-91 30x30 2 40m 36 12 187 de Vegt, cross hair guider Y,X
ES09412a 20:02:40 -36:58:55 field#399 29/30-08-91 30x30 2 OP 75m 46 187 Reimers, cross hair guider, image motion, nothern wind and cloudy! we Y
ES09413a 20:02:29 -36:59:19 field#399 01/02-09-91 30x30 2 OP 75m 46 187 Reimers, cross hair guider, no widening, north wind, some cirrus Y
ES09415a 21:14:18 -36:48:09 field#402 01/02-09-91 30x30 2-3 OP 75m 46 187 Reimers, cross hair guider, no widening, 14 m/sec north wind, some cir Y
ES09416a 22:02:19 -36:53:38 field#404 01/02-09-91 30x30 2 OP 75m 46 187 Reimers, cross hair guider, no widening, 14-16 m/sec north wind Y
ES09417a 19:58:30 -31:54:20 field#461 02/03-09-91 30x30 2 OP 75m 46 187 Reimers, cross hair guider, no widening, cloudy Y
ES09418a 22:16:25 -31:58:21 field#467 02/03-09-91 30x30 2-3 OP 75m 46 187 Reimers, cross hair guider, no widening, north wind, some clouds Y
ES09436a 19:24:50 -29:10:50 1921-293 07/08-09-91 30x30 2 40m 36 12 186 de Vegt, cross hair guider Y,X
ES09437a 20:11:16 -15:48:13 2008-159 07/08-09-91 30x30 2 40m 36 12 186 de Vegt, cross hair guider Y,X
ES09676a 10:37:08 +00:03:19 1034-297 01/02-01-92 30x30 1 40m 36 12 187 de Vegt, cross hair guider Y,X
ES09682a 09:09:01 +01:21:42 0906+015 03/04-01-92 30x30 2 40m 36 12 186 de Vegt, Autoguider Y,X
ES09683a 10:07:47 +13:51:41 1004+141 03/04-01-92 30x30 2 40m 36 12 186 de Vegt, Autoguider Y,X
ES09686a 09:09:00 +01:20:25 0906-015 04/05-01-92 30x30 2 40m 36 12 186 de Vegt, Autoguider X
ES09690a 09:09:01 +01:20:38 0906+015 05/06-01-92 30x30 2 40m 36 12 186 de Vegt, Autoguider Y,X
ES09691a 10:07:47 +13:50:29 1004+141 05/06-01-92 30x30 2 40m 36 12 186 de Vegt, Autoguider Y,X
ES09696a 10:01:52 -44:38:38 0959-443 06/07-01-92 30x30 2 40m 36 12 186 de Vegt, cross hair guider Y,X
ES09697a 10:58:16 -80:04:55 1057-779 06/07-01-92 30x30 2 40m 36 12 186 de Vegt, cross hair guider Y,X
ES09701a 10:01:53 -44:37:02 0959-443 07/08-01-92 30x30 1 40m 36 12 186 de Vegt, cross hair guider Y,X
ES09702a 10:07:47 +13:52:04 1004+141 07/08-01-92 30x30 1 40m 36 12 186 de Vegt, Autoguider Y,X
ES09706a 10:01:53 -44:38:43 0959-443 08/09-01-92 30x30 1 40m 36 12 186 de Vegt, cross hair guider Y,X
ES09707a 10:58:18 -80:04:58 1057-797 08/09-01-92 30x30 1 40m 36 12 186 de Vegt, cross hair guider Y,X
ES09711a 07:39:16 +01:36:08 0736+017 09/10-01-92 30x30 1 40m 36 12 186 de Vegt, Autoguider Y,X
ES09712a 11:13:45 +14:38:45 1111+149 09/10-01-92 30x30 2 40m 36 12 186 de Vegt, Autoguider Y,X
ES09718a 07:39:16 +01:35:49 0736+017 11/12-01-92 30x30 1 40m 36 12 186 de Vegt, Autoguider Y,X
ES09719a 11:13:44 +14:37:40 1111+149 11/12-01-92 30x30 1 40m 36 12 186 de Vegt, Autoguider Y,X
ES09720a 11:18:45 +12:34:18 116+128 11/12-01-92 30x30 1 40m 36 12 186 de Vegt, Autoguider Y,X
ES09730a 07:39:16 +01:34:49 0736+017 25/26-01-92 30x30 1 40m 36 12 187 de Vegt, Autoguider, moonlight Y,X
ES09744a 11:13:48 +14:37:19 1111+149 30/31-01-92 30x30 1 40m 36 12 187 de Vegt, Autoguider, strong north wind Y,X
ES09748a 11:18:46 +12:34:00 1116+128 31/01-01-92 30x30 1 40m 36 12 186 de Vegt, Autoguider, strong north wind Y,X
ES09749a 12:54:13 +11:41:54 1252+119 31/01-01-92 30x30 2 40m 36 12 186 de Vegt, Autoguider, strong north wind Y,X
ES09756a 12:54:14 +11:40:38 1252+119 01/02-02-92 30x30 1 40m 36 12 186 de Vegt, Autoguider Y,X
ES09760a 11:47:50 -07:20:31 1145-071 02/03-02-92 30x30 1 40m 36 186 de Vegt, Autoguider, wrong filter Y,X
ES09761a 11:50:23 -00:29:45 1148-001 02/03-02-92 30x30 1 40m 36 186 de Vegt, cross hair guider, wrong filter Y,X
ES09765a 12:54:13 +11:43:28 1252+119 03/04-02-92 30x30 1 40m 36 12 186 de Vegt, Autoguider Y,X
ES09769a 11:18:46 +12:33:17 1116+128 04/05-02-92 30x30 1 40m 36 12 186 de Vegt, Autoguider Y,X
ES09770a 11:47:51 -07:21:51 1145-071 04/05-02-92 30x30 1 40m 36 12 186 de Vegt, Autoguider Y,X
ES09771a 11:50:24 -00:31:10 1148-001 04/05-02-92 30x30 1 40m 36 12 186 de Vegt, cross hair guider Y,X
ES09776a 11:47:51 -07:21:51 1145-071 05/06-02-92 30x30 1 40m 36 12 186 de Vegt, Autoguider Y,X
ES09777a 11:50:23 -00:30:54 1148-001 05/06-02-92 30x30 1 40m 36 12 186 de Vegt, Autoguider Y,X
ES09778a 13:05:33 -10:33:11 1302-102 05/06-02-92 30x30 1 40m 36 12 186 de Vegt, cross hair guider Y,X
ES09787a 13:05:32 -10:32:58 1302-102 07/08-02-92 30x30 1 40m 36 12 186 de Vegt, cross hair guider Y,X
ES09821a 07:38:18 +17:45:31 0735+178 24/25-02-92 30x30 1 40m 36 12 187 de Vegt, Autoguider Y,X
ES09861a 13:57:15 -15:33.17 1354-152 04/05-03-92 30x30 2 40m 36 12 186 de Vegt, Autoguider Y,X
ES09862a 15:06:57 -16:57:00 1504_166 04/05-03-92 30x30 1 40m 36 12 186 de Vegt, Autoguider Y,X
ES09867a 13:57:15 -15:32:58 1354-152 05/06-03-92 30x30 1 40m 36 12 186 de Vegt, Autoguider Y,X
ES09868a 16:06:57 -16:56:45 1504-166 05/06-03-92 30x30 1 40m 36 12 186 de Vegt, Autoguider Y,X
ES09877a 12:56:01 -05:38:22 1253-055 07/08-03-92 30x30 1 40m 36 12 186 de Vegt, Autoguider Y,X
ES09883a 13:57:15 -15:33:18 1354-152 08/09-03-92 30x30 2 40m 36 12 186 de Vegt, Autoguider Y,X
ES09884a 14:38:07 -22:00:23 1435-218 08/09-03-92 30x30 2 40m 36 12 186 de Vegt, cross hair guider Y,X
ES09885a 09:22:05 -07:22:21 field#779 09/10-03-92 30x30 2 OP 75m 46 187 Reimers, cross hair guider Y
ES09886a 10:10:55 -22:19:17 field#567 09/10-03-92 30x30 1 OP 75m 46 187 Reimers, cross hair guider Y
ES09887a 11:22:07 -17:17:50 field#641 09/10-03-92 30x30 1 OP 75m 46 187 Reimers, cross hair guider Y
ES09888a 13:20:12 -22:15:21 field#576 09/10-03-92 30x30 1 OP 75m 46 187 Reimers, cross hair guider, plate broken Y
ES09889a 15:05:24 -22:19:28 field#581 09/10-03-92 30x30 2 OP 75m 46 187 Reimers, cross hair guider, plate broken Y
ES09890a 10:42:10 -12:20:33 field#711 10/11-03-92 30x30 1 OP 75m 46 187 Reimers, cross hair guider Y
ES09891a 11:42:09 -12:13:49 field#714 10/11-03-92 30x30 1 OP 75m 46 187 Reimers, cross hair guider Y
ES09892a 12:22:00 -12:16:49 field#716 10/11-03-92 30x30 1 OP 75m 46 187 Reimers, cross hair guider, some cirrus Y
ES09893a 14:02:11 -22:18:30 field#578 10/11-03-92 30x30 1 OP 75m 46 187 Reimers, cross hair guider, some cirrus Y
ES09894a 15:01:56 -12:19:40 field#724 10/11-03-92 30x30 1 OP 75m 46 187 Reimers, cross hair guider, some clouds, plate broken Y
ES09895a 14:22:15 -12:17:34 field#722 12/13-02-92 30x30 1 OP 75m 46 187 Reimers, cross hair guider Y
ES09896a 14:42:08 -27:09:34 field#512 12/13-03-92 30x30 1 OP 75m 46 187 Reimers, cross hair guider, plate broken Y
ES09897a 12:41:59 -12:10:41 field#717 13/14-03-92 30x30 1 OP 60m 46 187 Reimers, cross hair guider Y
ES09898a 13:36:26 -27:17:24 field#509 13/14-03-92 30x30 1 OP 60m 46 187 Reimers, cross hair guider Y
ES09899a 14:42:09 -27:19:46 field#512 13/14-03-92 30x30 1 OP 60m 46 187 Reimers, cross hair guider Y
ES09906a 10:17:36 -47:17:44 field#263 24/25-03-92 30x30 1 OP 75m 46 186 Reimers, cross hair guider Y
ES09907a 10:39:52 -27:17:42 field#501 24/25-03-92 30x30 1 OP 75m 46 186 Reimers, cross hair guider, some clouds Y
ES09909a 11:23:42 -27:20:49 field#503 28/29-03-92 30x30 2 OP 75m 46 186 Reimers, cross hair guider Y
ES09910a 12:52:14 -27:20:35 field#507 28/29-03-92 30x30 2 OP 75m 46 186 Reimers, cross hair guider, strong north wind 14 m/sec Y
ES09911a 14:35:58 -32:12:46 field#447 28/29-03-92 30x30 2 OP 75m 46 186 Reimers, cross hair guider Y
ES09912a 10:39:52 -27:17:43 field#501 29/30-03-92 30x30 2 OP 75m 46 187 Reimers, cross hair guider, north wind Y
ES09913a 11:46:05 -27:18:29 field#504 29/30-03-92 30x30 2 OP 75m 46 187 Reimers, cross hair guider, north wind Y
ES09914a 13:04:10 -32:23:43 field#443 29/30-03-92 30x30 2 OP 75m 46 187 Reimers, cross hair guider, north wind Y
ES09915a 15:05:16 -22:15:33 field#581 29/30-03-92 30x30 2 OP 75m 46 187 Reimers, cross hair guider, strong north wind Y
ES09917a 11:13:50 -22:27:47 field#570 30/31-03-92 30x30 2 OP 75m 46 187 Reimers, cross hair guider, northern strong wind Y
ES09918a 14:13:13 -32:08:17 field#446 30/31-03-92 30x30 2 OP 75m 46 187 Reimers, cross hair guider, northern strong wind Y
ES09919a 15:01:58 -12:19:46 field#724 30/31-03-92 30x30 2 OP 75m 46 187 Reimers, cross hair guider, northern strong wind Y
ES09920a 10:31:55 -22:12:40 field#568 02/03-04-92 30x30 2 OP 75m 46 187 Reimers, cross hair guider, northern wind Y
ES09921a 12:04:07 -27:17:14 field#505 02/03-04-92 30x30 2 OP 75m 187 Reimers, cross hair guider, northern wind 10 m/sec Y
ES09922a 12:41:14 -32:17:39 field#442 02/03-04-92 30x30 2 OP 75m 46 187 Reimers, cross hair guider, northern wind 10 m/sec Y
ES09923a 14:42:09 -27:20:24 field#512 02/03-04-92 30x30 2 OP 75m 46 187 Reimers, cross hair guider, northern wind Y
ES09944a 07:38:20 +17:44:54 0735+178 07/08-04-92 30x30 1 40m 36 12 186 de Vegt, Autoguider Y,X
ES09946a 12:56:02 -05:37:36 1253-055 07/08-04-92 30x30 1 40m 36 12 186 de Vegt, Autoguider Y,X
ES09947a 14:08:56 -07:50:14 1406-076 07/08-04-92 30x30 1 40m 36 12 186 de Vegt, Autoguider Y,X
ES09948a 15:17:52 -24:21:51 1514-241 07/08-04-92 30x30 1 40m 36 12 186 de Vegt, Autoguider Y,X
ES09950a 12:29:48 -27:13:13 field#506 08/09-04-92 30x30 1 OP 75m 186 Reimers, cross hair guider Y
ES09951a 14:20:30 -27:21:49 field#511 08/09-04-92 30x30 1-2 OP 75m 46 186 Reimers, cross hair guider Y
ES09955a 16:02:07 -12:10:57 field#727 12/13-04-92 30x30 1 OP 75m 46 186 Reimers, cross hair guider Y
ES09958a 17:37:06 -56:35:56 1733-565 13/14-04-92 30x30 2 40m 36 12 186 de Vegt, cross hair guider, Platte falsch beschriftet (9957a) Y,X
ES09978a 12:56:01 -05:37:25 1253+055 01/02-05-92 30x30 2 40m 36 12 186 de Vegt, Autoguider Y,X
ES09981a 07:38:20 +17:44:43 0735+178 02/03-05-92 30x30 1 40m 36 12 186 de Vegt, Autoguider Y,X
ES09982a 11:47:51 -07:21:17 1145-071 02/03-05-92 30x30 2 40m 36 12 186 de Vegt, Autoguider Y,X
ES09988a 13:36:24 -27:16:49 field#509 03/04-05-92 30x30 2 OP 75m 46 186 Reimers, cross hair guider, image motion, strong north wind Y
ES09990a 19:15:27 -31:55:37 field#461 03/04-05-92 30x30 2 OP 75m 46 186 Reimers, cross hair guider Y
ES09991a 17:37:07 -56:36:12 1733-565 09/10-05-92 30x30 2 40m 36 12 187 de Vegt, Autoguider Y,X
ES09993a 19:40:00 -69:07:17 1935-692 09/10-05-92 30x30 2 40m 36 12 187 de Vegt, Autoguider Y,X
ES09995a 18:19:30 -55:22:13 1815-553 10/11-05-92 30x30 2 40m 36 12 187 de Vegt, Autoguider Y,X
ES10007a 11:50:24 -00:30:22 1148-001 21/22-05-92 30x30 1 40m 36 12 186 de Vegt, cross hair guide Y,X
ES10008a 14:08:55 -07:50:22 1406-076 21/22-05-92 30x30 1 40m 36 12 186 de Vegt, Autoguider Y,X
ES10011a 13:58:05 -27:11:04 field#510 22/23-05-92 30x30 2 OP 75m 46 186 Reimers, cross hair guider, some cirrus Y
ES10019a 20:08:58 -48:37:24 2005-489 02/03-06-92 30x30 2 40m 36 12 187 de Vegt, Autoguider Y,X
ES10025a 20:09:07 -48:37:06 2005-489 03/04-06-92 30x30 2 30m 36 12 187 de Vegt, Autoguider Y,X
ES10026 20:11:20 -15:38:36 2008-159 03/04-06-92 30x30 2 40m 36 12 187 de Vegt, Autoguider Y,X
ES10035a 14:08:58 -07:50:02 1406-076 23/24-07-92 30x30 2 40m 36 12 187 de Vegt, Autoguider, strong north wind Y,X
ES10037a 14:38:20 -22:10:17 1435-218 24/25-07-92 30x30 2 40m 36 12 187 de Vegt, Autoguider Y,X
ES10038a 15:17:46 -24:20:20 1514-241 24/25-07-92 30x30 2 40m 36 12 187 de Vegt, Autoguider Y,X
ES10039a 20:26:38 -36:49:35 field#400 26/27-06-92 30x30 2 OP 75m 46 187 Reimers, cross hair guider, northern strong wind Y
ES10040a 21:38:34 -36:52:17 field#403 26/27-06-92 30x30 2 OP 75m 46 187 Reimers, cross hair guider Y
ES10045a 20:12:24 -26:51:57 field#527 05/06-07-92 30x30 1 OP 75m 46 186 Reimers, cross hair guider Y
ES10046a 20:44:28 -31:53:25 field#463 05/06-07-92 30x30 1 OP 75m 46 186 Reimers, cross hair guider Y
ES10047a 22:24:24 -26:53:42 field#533 05/06-07-92 30x30 1 OP 75m 186 Reimers, cross hair guider Y
ES10062a 19:12:38 -80:09:12 1903-802 21/22-07-92 30x30 2 40m 36 12 186 de Vegt, cross hair guider Y,X
ES10063a 18:37:40 -71:09:04 1831-711 23/24-07-92 30x30 2 40m 36 12 186 de Vegt, Autoguider, strong north wind Y,X
ES10064a 19:24:50 -29:14:18 1921-293 23/24-07-92 30x30 2 40m 36 12 186 de Vegt, cross hair guider Y,X
ES10069a 19:24:50 -29:15:06 1921-293 25/26-07-92 30x30 2 40m 36 12 187 de Vegt, Autoguider Y,X
ES10073a 23:57:50 -53:17:11 2355-534 25/26-07-92 30x30 2 40m 36 12 187 de Vegt, Autoguider Y,X
ES10076a 20:09:07 -48:36:34 2005-489 26/27-07-92 30x30 2 40m 36 12 187 de Vegt, Autoguider Y,X
ES10078a 21:57:56 -15:07:48 2155-152 26/27-07-92 30x30 2 40m 36 12 187 de Vegt, cross hair guider Y,X
ES10079 23:57:51 -53:16:58 2355-534 26/27-07-92 30x30 2 40m 36 12 187 de Vegt, Autoguider Y,X
ES10080a 00:50:24 -57:43:28 0047-579 26/27-07-92 30x30 2 40m 36 12 187 de Vegt, Autoguider Y,X
ES10081a 18:37:46 -71:11:18 1831-711 29/30-07-92 30x30 2 40m 36 12 187 de Vegt, Autoguider Y,X
ES10082a 19:12:38 -80:09:13 1903-802 29/30-07-92 30x30 2 40m 36 12 187 de Vegt, cross hair guider Y,X
ES10086a 00:50:24 -57:43:56 0047-579 29/30-07-92 30x30 2 40m 36 12 187 de Vegt, Autoguider Y,X
ES10087a 14:40:56 +14:56:35 1538+149 30/31-07-92 30x30 2 40m 36 12 187 de Vegt, Autoguider Y,X
ES10092a 22:26:14 -21:51:05 field#602 31/01-07-92 30x30 2 OP 75m 46 186 Reimers, cross hair guider Y
ES10093a 22:54:29 -31:54:59 field#467 02/03-08-92 30x30 2 OP 75m 46 186 Reimers, cross hair guider, some cirrus Y
ES10094a 22:02:01 -26:52:31 field#532 12/13-08-92 30x30 2 OP 75m 186 Reimers, cross hair guider, some cirrus, falsches datum ?? Y
ES10095a 20:21:30 -31:56:50 field#462 02/03-08-92 30x30 2 OP 75m 46 186 Reimers, cross hair guider Y
ES10096a 21:53:25 -31:53:29 field#466 03/04-08-92 30x30 2 OP 75m 46 186 Reimers, cross hair guider Y
ES10097a 20:20:21 -21:54:03 field#596 04/05-08-92 30x30 1 OP 75m 46 186 Reimers, cross hair guider Y
ES10098a 21:44:11 -21:50:35 field#600 04/05-08-92 30x30 1 OP 75m 46 186 Reimers, cross hair guider Y
ES10106a 20:11:24 -15:38:47 2003-159 18/19-08-92 30x30 1 40m 36 12 187 de Vegt, Autoguider Y,X
ES10110a 15:57:45 -00:19:24 1555+001 19/20-08-92 30x30 1 40m 36 12 187 de Vegt, Autoguider Y,X
ES10117a 23:57:50 -53:18:22 2355-534 20/21-08-92 30x30 3 40m 36 12 187 de Vegt, Autoguider Y,X
ES10122a 18:37:45 -71:11:44 1831-711 22/23-08-92 30x30 2 40m 36 12 187 de Vegt, Autoguider Y,X
ES10123a 19:12:40 -80:09:44 1903-802 22/23-08-92 30x30 2 40m 36 12 187 de Vegt, Autoguider Y,X
ES10124a 20:11:23 -15:38:42 2008-159 22/23-08-92 30x30 2 40m 36 12 187 de Vegt, Autoguider Y,X
ES10128a 16:58:43 +05:10:48 1656+053 23/24-08-92 30x30 1 40m 36 12 187 de Vegt, Autoguider Y,X
ES10131 21:57:54 -15:08:27 2155-152 23/24-08-92 30x30 2 40m 36 12 187 de Vegt, Autoguider Y,X
ES10136a 19:37:11 -39:57:55 1933-400 24/25-08-92 30x30 1 40m 36 12 186 de Vegt, Autoguider Y,X
ES10144a 03:19:01 -56:57:37 field#155 25/26-08-92 30x30 1 OP 75m 46 186 Reimers, cross hair guider Y
ES10145a 04:47:33 -27:04:05 field#485 25/26-08-92 30x30 1 OP 75m 46 186 Reimers, cross hair guider Y
ES10146a 03:30:55 -51:48:27 field#200 31/01-08-92 30x30 2 OP 75m 46 187 Reimers, cross hair guider Y
ES10183a 19:37:28 -39:57:43 1933-400 20/21-09-92 30x30 1 40m 36 12 187 de Vegt, Autoguider Y,X
ES10190a 19:37:27 -39:57:35 1933-400 21/22-09-92 30x30 1 40m 36 12 187 de Vegt, Autoguider Y,X
ES10197a 19:39:10 -63:37:10 1934-638 22/23-09-92 30x30 1 40m 36 12 187 de Vegt, Autoguider Y,X
ES10210a 19:39:08 -63:36:46 1934-638 24/25-09-92 30x30 1 40m 36 12 187 de Vegt, Autoguider Y,X
ES10218a 21:01:49 +03:36:29 2059+034 25/26-09-92 30x30 1 40m 36 12 187 de Vegt, Autoguider Y,X
ES10227a 21:01:59 +03:36:59 2059+034 26/27-09-92 30x30 1 40m 36 12 187 de Vegt, Autoguider Y,X
ES10242a 21:01:59 +03:37:08 2059+034 28/29-09-92 30x30 1 40m 36 12 187 de Vegt, Autoguider Y,X
ES10309a 05:22:46 -36:32:44 0521-365 29/30-10-92 30x30 1 40m 36 12 187 de Vegt, Autoguider Y,X
ES10322a 05:22:46 -36:32:49 0521-365 01/02-11-92 30x30 1 40m 36 12 187 de Vegt, Autoguider Y,X
ES10326a 05:22:47 -36:32:54 0521-365 02/03-11-92 30x30 1 40m 36 12 187 de Vegt, Autoguider Y,X
ES10347a 04:24:44 -38:00:56 0422-380 19/20-11-92 30x30 1 40m 36 12 186 de Vegt, Autoguider Y,X
ES10348a 05:22:33 -61:09:38 0522-611 19/20-11-92 30x30 1 40m 36 12 186 de Vegt, Autoguider Y,X
ES10356a 04:24:43 -38:00:30 0422-380 23/24-11-92 30x30 2 40m 36 12 187 de Vegt, Autoguider Y,X
ES10357a 05:22:32 -61:09:19 0522-611 23/24-11-92 30x30 2 40m 36 12 187 de Vegt, Autoguider Y,X
ES10358a 05:38:50 -43:58:39 0537-441 23/24-11-92 30x30 2 40m 36 12 187 de Vegt, Autoguider Y,X
ES10363a 05:22:33 -61:09:25 0522-611 26/27-11-92 30x30 2 40m 36 12 187 de Vegt, Autoguider Y,X
ES10364a 06:48:09 -30:38:46 0646-306 26/27-11-92 30x30 2 40m 36 12 187 de Vegt, Autoguider Y,X
ES10369a 04:24:43 -38:00:43 0422-380 28/29-11-92 30x30 2 40m 36 12 187 de Vegt, Autoguider Y,X
ES10372a 05:38:52 -43:57:56 0537-441 28/29-11-92 30x30 2 40m 36 12 187 de Vegt, Autoguider Y,X
ES10375a 05:38:52 -43:58:39 0537-441 29/30-11-92 30x30 1 40m 36 12 187 de Vegt, Autoguider Y,X
ES10377a 06:48:09 -30:38:53 0646-306 30/01-11-92 30x30 2 40m 36 12 187 de Vegt, Autoguider Y,X
ES10378a 06:48:09 -30:38:53 0646-306 30/01-11-92 30x30 2 40m 36 12 186 de Vegt, Autoguider Y,X
ES10380a 06:31:10 -41:54:58 0629-418 01/02-12-92 30x30 1 40m 36 12 186 de Vegt, Autoguider Y,X
ES10381a 08:28:05 -37:33:25 0826-373 01/02-12-92 30x30 1 60m 36 12 186 de Vegt, Autoguider Y,X
ES10384a 06:31:10 -41:54:14 0629-418 03/04-12-92 30x30 1 40m 36 12 186 de Vegt, Autoguider Y,X
ES10385a 08:28:05 -37:32:42 0826-373 03/04-12-92 30x30 1 40m 36 12 186 de Vegt, Autoguider Y,X
ES10386a 06:35:56 -75:15:13 0637-752 04/05-12-92 30x30 2 40m 36 12 186 de Vegt, Autoguider Y,X
ES10387a 08:28:05 -37:33:16 0826-373 04/05-12-92 30x30 2 40m 36 12 187 de Vegt, Autoguider Y,X
ES10388a 05:30:53 -57:10:15 field#159 13/14-12-92 30x30 1 OP 75m 46 187 Reimers, no widening, Autoguider Y
ES10405a 06:31:09 -41:54:55 0629-418 18/19-12-92 30x30 1 40m 36 12 187 de Vegt, Autoguider Y,X
ES10406a 08:28:05 -37:33:26 0826-373 18/19-12-92 30x30 1 40m 36 12 187 de Vegt, Autoguider Y,X
ES10413a 05:30:56 -52:07:04 field#204 22/23-12-92 30x30 1 OP 75m 46 186 Reimers, Autoguider, plate broken Y
ES10414a 09:42:01 -07:12:59 field#780 22/23-12-92 30x30 1 OP 75m 46 186 Reimers, Autoguider Y
ES10415a 02:50:16 -21:47:53 field#546 23/24-12-92 30x30 1 OP 75m 46 186 Reimers, Autoguider Y
ES10416a 04:34:52 -21:57:50 field#557 23/24-12-92 30x30 1 OP 75m 46 186 Reimers, Autoguider Y
ES10417a 05:37:13 -47:04:11 field#253 23/24-12-92 30x30 1 OP 75m 46 186 Reimers, Autoguider Y
ES10418a 09:21:52 -02:22:03 field#851 23/24-12-92 30x30 1 OP 75m 46 186 Reimers, Autoguider Y
ES10422a 03:10:52 -21:57:57 field#547 25/26-12-92 30x30 1 OP 75m 46 186 Reimers, Autoguider Y
ES10423a 04:55:46 -22:08:17 field#552 25/26-12-92 30x30 1 OP 75m 46 186 Reimers, Autoguider Y
ES10425a 09:41:58 -02:24:29 field#852 25/26-12-92 30x30 1 OP 75m 46 186 Reimers, Autoguider Y
ES10426a 09:42:29 -02:19:52 field#852 27/26-12-92 30x30 1 OP 75m 46 186 Reimers, Autoguider Y
ES10433a 04:13:59 -21:58:25 field#550 16/17-01-93 30x30 2 OP 75m 46 187 Reimers, Autoguider Y
ES10434a 05:16:57 -22:09:47 field#553 16/17-01-93 30x30 2 OP 75m 46 187 Reimers, Autoguider Y
ES10435a 03:31:54 -21:43:35 field#548 17/18-01-93 30x30 1 OP 75m 46 187 Reimers, Autoguider Y
ES10436a 05:01:33 -17:01:36 field#622 17/18-01-93 30x30 2 OP 75m 46 187 Reimers, Autoguider Y
ES10437a 10:52:19 -22:11:19 field#569 17/18-01-93 30x30 1 OP 75m 46 187 Reimers, Autoguider Y
ES10497a 04:48:23 -27:07:29 field#485 13/14-03-93 30x30 1 OP 75m 46 187 Reimers, Autoguider, no widening Y
ES10498a 10:01:59 -07:23:26 field#781 13/14-03-93 30x30 1 OP 75m 46 187 Reimers, Autoguider Y
ES10499a 04:04:08 -26:55:37 field#483 14/15-03-93 30x30 1 OP 75m 46 187 Reimers, Autoguider Y
ES10500a 10:21:56 -07:20:29 field#782 14/15-03-93 30x30 1 OP 75m 46 187 Reimers, Autoguider Y
ES10501a 03:53:00 -21:51:35 field#549 15/16-03-93 30x30 1 OP 75m 46 187 Reimers, Autoguider Y
ES10502a 10:42:04 -07:27:17 field#783 15/16-03-93 30x30 1 OP 75m 46 187 Reimers, Autoguider Y
ES10503a 11:35:22 -22:13:47 field#571 15/16-03-93 30x30 1 OP 75m 46 187 Reimers, Autoguider Y
ES10555a 11:56:25 -22:27:46 field#572 30/31-03-93 30x30 1 OP 75m 46 187 Reimers, Autoguider Y
ES10556a 12:59:05 -22:06:36 field#575 30/31-03-93 30x30 1 OP 75m 46 187 Reimers, Autoguider Y
ES10575a 13:59:09 -41:56:08 1355-416 13/14-03-93 30x30 1 30m 36 12 187 de Vegt, Autoguider Y,X
ES10578a 13:05:53 -10:37:27 1302-102 14/15-05-93 30x30 1 30m 36 12 187 de Vegt, Autoguider Y,X
ES10581a 14:54:32 -40:02:07 1451-400 15/16-05-93 30x30 2 30m 36 12 187 de Vegt, Autoguider Y,X
ES10582a 16:17:30 -77:11:25 1610-771 15/16-05-93 30x30 2 30m 36 12 187 de Vegt, Autoguider Y,X
ES10583a 17:37:33 -56:34:46 1733-565 15/16-05-93 30x30 2 30m 36 12 187 de Vegt, Autoguider Y,X
ES10591a 16:17:30 -77:11:32 1610-771 17/18-05-93 30x30 2 40m 36 12 187 de Vegt, Autoguider, factory emulsion problem Y,X
ES10606a 14:54:31 -40:02:02 1451-400 24/25-05-93 30x30 1 40m 36 12 186 de Vegt, Autoguider Y,X
ES10612a 17:37:32 -56:34:49 1733-565 25/26-05-93 30x30 2 40m 36 12 186 de Vegt, Autoguider Y,X
ES10615a 19:37:02 -40:05:03 1933-400 26/27-05-93 30x30 2 40m 36 12 186 de Vegt, Autoguider Y,X
ES10625a 13:06:32 -10:37:33 1302-102 19/20-06-93 30x30 1 40m 36 12 187 de Vegt, Autoguider Y,X
ES10631a 19:37:00 -40:05:21 1933-400 19/20-06-93 30x30 1 40m 36 12 187 de Vegt, Autoguider Y,X
ES10632a 13:06:32 -10:37:38 1302-102 20/21-06-93 30x30 1 40m 36 12 187 de Vegt, Autoguider Y,X
ES10641a 19:36:59 -40:05:59 1933-400 24/25-06-93 30x30 1 40m 36 12 186 de Vegt, cross hair guider Y,X
ES10642a 20:40:08 -25:10:21 2037-253 24/25-06-93 30x30 1 40m 36 12 186 de Vegt, Autoguider Y,X
ES10643a 21:29:08 -15:38:57 2126-158 24/25-06-93 30x30 1 40m 36 12 186 de Vegt, Autoguider Y,X
ES10645a 19:37:06 -40:08:39 1933-400 27/28-06-93 30x30 1 40m 36 12 187 de Vegt, Autoguider Y,X
ES10646a 21:29:04 -15:38:14 2126-158 28/27-06-93 30x30 1 40m 36 12 187 de Vegt, Autoguider Y,X
ES10696a 20:40:07 -25:10:05 2037-253 25/26-07-93 30x30 1 40m 36 12 187 de Vegt, Autoguider Y,X
ES10717a 19:52:18 -67:02:11 field#105 15/16-08-93 30x30 1 OP 75m 46 186 Reimers, Autoguider Y
ES10718a 22:05:45 -21:58:14 field#601 15/16-08-93 30x30 1 OP 75m 46 186 Reimers, Autoguider Y
ES10719a 23:48:37 -31:45:21 field#471 15/16-08-93 30x30 1 OP 75m 46 186 Reimers, Autoguider Y
ES10720a 01:34:05 -31:51:16 field#413 15/16-08-93 30x30 1 OP 75m 46 186 Reimers, Autoguider Y
ES10721a 15:42:09 -02:12:44 field#870 16/17-08-93 30x30 1 OP 75m 46 186 Reimers, Autoguider Y
ES10722a 20:19:14 -61:50:02 field#143 15/16-08-93 30x30 1 OP 75m 46 186 Reimers, Autoguider Y
ES10723a 00:02:19 -26:52:36 field#472 16/17-08-93 30x30 1 OP 75m 46 186 Reimers, Autoguider Y
ES10724a 01:19:55 -41:52:32 field#296 16/17-08-93 30x30 1 OP 75m 46 186 Reimers, Autoguider Y
ES10726a 21:42:19 -11:50:12 field#744 17/18-08-93 30x30 1 OP 75m 46 186 Reimers, Autoguider Y
ES10727a 00:24:19 -26:46:42 field#473 17/18-08-93 30x30 2 OP 75m 46 186 Reimers, Autoguider Y
ES10728a 01:08:05 -26:55:39 field#475 17/18-08-93 30x30 1-2 OP 75m 46 186 Reimers, Autoguider Y
ES10730a 21:42:45 -06:53:11 field#816 18/19-08-93 30x30 1-2 OP 75m 46 188 Reimers, Autoguider Y
ES10806a 03:45:43 -46:51:39 field#249 15/16-10-93 30x30 1 OP 75m 46 186 Reimers, Autoguider Y
ES10807a 01:54:00 -46:51:20 field#245 16/17-10-93 30x30 2 OP 75m 46 186 Reimers, Autoguider Y
ES10808a 03:56:50 -41:49:17 field#302 16/17-10-93 30x30 2 OP 75m 46 186 Reimers, Autoguider Y
ES10809a 00:25:37 -31:44:28 field#410 17/18-10-93 30x30 2 OP 75m 46 186 Reimers, Autoguider Y
ES10811a 18:14:52 -22:05:47 field#350 18/19-10-93 30x30 1 OP 46m 46 187 Reimers, Autoguider, dec stimmt nicht !! Y
ES10812a 01:37:36 -36:42:44 field#353 18/19-10-93 30x30 1 OP 75m 46 187 Reimers, Autoguider, soft north wind Y
ES10813a 03:51:51 -57:03:33 field#156 18/19-10-93 30x30 1 OP 75m 46 187 Reimers, Autoguider Y
ES10824a 23.26:37 -71:53:15 field#077 04/05-11-93 30x30 2 OP 75m 46 187 Reimers, Autoguider Y
ES10825a 00:54:07 -42:02:42 field#295 04/05-11-93 30x30 2 OP 75m 46 187 Reimers, Autoguider Y
ES10826a 23:30:42 -66:41:46 field#110 05/06-11-93 30x30 1 OP 75m 46 187 Reimers, Autoguider, factory emulsion problem Y
ES10827a 00:02:03 -31:42:32 field#409 05/06-11-93 30x30 2 OP 75m 46 187 Reimers, Autoguider Y
ES10828a 02:22:08 -46:58:14 field#246 05/06-11-93 30x30 2 OP 75m 46 187 Reimers, Autoguider Y
ES10829a 00:28:21 -42:00:52 field#294 06/07-11-93 30x30 1 OP 75m 46 187 Reimers, Autoguider Y
ES10830a 02:19:31 -32:01:27 field#415 06/07-11-93 30x30 1 OP 75m 46 187 Reimers, Autoguider Y
ES10831a 23:08:59 -77:01:27 field#049 07/08-11-93 30x30 1 OP 75m 46 187 Reimers, Autoguider Y
ES10832a 00:50:13 -36:58:41 field#351 07/08-11-93 30x30 1 OP 75m 46 187 Reimers, Autoguider Y
ES10833a 01:56:59 -31:52:37 field#414 07/08-11-93 30x30 1 OP 75m 46 187 Reimers, Autoguider, plate broken Y
ES10834a 03:41:51 -06:59:31 field#762 07/08-11-93 30x30 1 OP 75m 46 187 Reimers, Autoguider Y
ES10835a 23:22:26 -11:53:15 field#749 08/09-11-93 30x30 1 OP 75m 46 187 Reimers, Autoguider Y
ES10836a 00:48:03 -31:50:21 field#411 08/09-11-93 30x30 1 OP 75m 46 187 Reimers, Autoguider Y
ES10837a 01:11:25 -32:00:29 field#412 08/09-11-93 30x30 1 OP 75m 46 187 Reimers, Autoguider Y
ES10838a 03:42:20 -11:54:11 field#690 08/09-11-93 30x30 1 OP 75m 46 187 Reimers, Autoguider Y
ES10839a 23:38:11 -36:56:45 field#408 09/10-11-93 30x30 1 OP 75m 46 186 Reimers, Autoguider Y
ES10840a 03:51:27 -31:52:39 field#419 09/10-11-93 30x30 1 OP 75m 46 186 Reimers, Autoguider Y
ES10841a 05:00:42 -51:56:13 field#203 09/10-11-93 30x30 1 OP 75m 46 186 Reimers, Autoguider Y
ES10842a 00:02:35 -36:46:29 field#349 10/11-11-93 30x30 1 OP 75m 46 186 Reimers, Autoguider Y
ES10843a 01:29:58 -26:58:34 field#476 10/11-11-93 30x30 1 OP 75m 46 186 Reimers, cross hair guider Y
ES10844a 04:01:10 -52:04:09 field#201 10/11-11-93 30x30 1 OP 75m 46 186 Reimers, Autoguider Y
ES10845a 05:31:02 -52:07:26 field#204 10/11-11-93 30x30 1 OP 75m 46 186 Reimers, Autoguider Y
ES10846a 00:23:08 -21:57:19 field#539 11/12-11-93 30x30 1 OP 75m 46 186 Reimers, Autoguider Y
ES10847a 02:02:04 -06:47:19 field#757 11/12-11-93 30x30 1 OP 75m 46 186 Reimers, Autoguider Y
ES10848a 03:42:19 +02:14:22 field# ? 11/12-11-93 30x30 1 OP 75m 46 186 Reimers, Autoguider, falsches Feld, Dek. falsch Y
ES10849a 05:00:41 -32:01:57 field#422 11/12-11-93 30x30 1 OP 75m 46 186 Reimers, Autoguider Y
ES10850a 00:02:18 +00:11:12 field# ? 12/13-11-93 30x30 1 OP 75m 46 186 Reimers, Autoguider Y
ES10851a 01:42:40 -02:11:03 field#828 12/13-11-93 30x30 1 OP 75m 46 186 Reimers, Autoguider Y
ES10852a 04:14:38 -31:58:13 field#420 12/13-11-93 30x30 1 OP 75m 46 186 Reimers, Autoguider Y
ES10853a 00:02:11 -06:46:12 field#751 13/14-11-93 30x30 1 OP 75m 46 186 Reimers, Autoguider Y
ES10854a 02:01:52 -02:13:46 field#829 13/14-11-93 30x30 1 OP 75m 46 186 Reimers, Autoguider Y
ES10855a 04:13:15 -45:04:15 field#250 13/14-11-93 30x30 1 OP 75m 26 186 Reimers, Autoguider, centre Field shifted by 2 - 5 degree south Y
ES10856a 05:37:14 -47:04:09 field#253 12/13-11-93 30x30 1 OP 75m 46 186 Reimers, Autoguider Y
ES10857a 02:25:26 -36:52:12 field#355 14/15-11-93 30x30 1 OP 75m 46 186 Reimers, Autoguider Y
ES10858a 03:55:14 -41:56:49 field#302 14/15-11-93 30x30 1 OP 75m 46 186 Reimers, Autoguider Y
ES10859a 05:30:49 -57:09:00 field#159 14/15-11-93 30x30 1 OP 75m 46 186 Reimers, factory problem, Autoguider Y
ES10861a 01:14:10 -37:00:17 field#352 16/17-11-93 30x30 1 OP 75m 46 187 Reimers, Autoguider Y
ES10881a 00:46:26 -26:50:09 field#474 03/04-12-93 30x30 1 OP 75m 46 187 Reimers, Autoguider Y
ES10882a 00:44:20 -21:56:25 field#540 03/04-12-93 30x30 1 OP 75m 46 187 Reimers, Autoguider Y
ES10883a 02:42:19 -11:42:45 field#687 03/04-12-93 30x30 1 OP 75m 46 187 Reimers, Autoguider Y
ES10884a 01:05:01 -22:02:12 field#541 05/06-12-93 30x30 1 OP 75m 46 187 Reimers, Autoguider Y
ES10885a 03:02:14 -11:55:15 field#688 05/06-12-93 30x30 1 OP 75m 46 187 Reimers, Autoguider Y
ES10886a 04:58:02 -57:05:42 field#158 05/06-12-93 30x30 1 OP 75m 46 187 Reimers, Autoguider Y
ES10911a 02:42:50 -31:58:58 field#416 13/14-12-93 30x30 1 OP 75m 46 186 Reimers, Autoguider Y
ES10912a 04:21:31 -41:53:52 field#303 13/14-12-93 30x30 1 OP 75m 46 186 Reimers, Autoguider Y
ES10913a 06:01:01 -51:59:56 field#205 13/14-12-93 30x30 1 OP 75m 46 186 Reimers, Autoguider Y
ES10916a 03:05:46 -32:00:53 field#417 15/16-12-93 30x30 1 OP 75m 46 186 Reimers, Autoguider Y
ES10917a 04:41:32 -47:03:45 field#251 15/16-12-93 30x30 1 OP 75m 46 186 Reimers, Autoguider Y
ES10918a 06:03:37 -57:04:54 field#160 15/16-12-93 30x30 1 OP 75m 46 186 Reimers, Autoguider Y
ES10933a 03:42:00 -16:57:46 field#618 03/04-01-94 30x30 1 OP 75m 46 186 Reimers, Autoguider Y
ES10934a 05:09:23 -47:08:06 field#252 03/04-01-94 30x30 1 OP 75m 46 186 Reimers, Autoguider, some clouds!!! Y
ES10935a 03:37:48 -36:56:41 field#358 04/05-01-94 30x30 1 OP 75m 46 186 Reimers, Autoguider Y
ES10936a 04:38:03 -31:51:56 field#421 04/05-01-94 30x30 1 OP 75m 46 186 Reimers, Autoguider Y
ES10938a 03:14:00 -37:00:45 field#357 05/06-01-94 30x30 1 OP 75m 46 186 Reimers, Autoguider Y
ES10939a 04:24:58 -57:06:10 field#157 05/06-01-94 30x30 1 OP 75m 46 186 Reimers, Autoguider Y
ES10958 09:50:00 -06:48:00 Variable K1 to P/Halley 29/30-05-87 16x16 4 8m 23 73 250 cirrus , ESOGPO Teleskop Y,X
ES10968a 04:31:33 -52:02:35 field#202 13/14-01-94 30x30 1 OP 75m 46 187 Reimers, Autoguider Y
ES10971 09:50:00 -06:48:00 Variable K1 to P/Halley 30/31-05-87 16x16 2 20m 23 73 250 ESOGPO Teleskop , Guiding error , partly exposed by light Y,X
ES10974a 11:02:20 -02:28:52 field#856 14/15-01-94 30x30 1 OP 75m 46 187 Reimers, Autoguider Y
ES10987a 10:21:59 -02:17:55 field#854 22/23-01-94 30x30 1 OP 75m 46 186 Reimers, cross hair guider Y
ES11041a 11:56:26 -22:29:08 field#572 13/14-02-94 30x30 1 OP 75m 46 187 Reimers, Autoguider Y
ES11042a 12:38:32 -22:29:47 field#574 13/14-02-94 30x30 1 OP 75m 46 187 Reimers, Autoguider Y
ES11046a 12:17:18 -22:16:23 field#573 14/15-02-94 30x30 1 OP 75m 46 187 Reimers, Autoguider Y
ES11051a 11:02:02 -12:24:28 field#712 15/16-02-94 30x30 1 OP 75m 46 187 Reimers, Autoguider Y
ES11052a 12:59:45 -22:27:47 field#575 15/16-02-94 30x30 1 OP 75m 46 187 Reimers, Autoguider Y
ES11057a 11:22:45 -07:09:21 field#785 16/17-03-94 30x30 1 OP 75m 46 187 Reimers, Autoguider, soft north wind Y
ES11060a 11:22:05 -02:11:59 field#857 17/18-02-94 30x30 1 OP 75m 46 187 Reimers, Autoguider Y
ES11061a 12:22:10 -02:11:38 field#860 17/18-02-94 30x30 1 OP 75m 46 187 Reimers, Autoguider Y
ES11063a 11:41:58 -02:24:31 field#858 18/19-02-94 30x30 1 OP 75m 46 187 Reimers, Autoguider Y
ES11064a 11:41:54 -07:11:07 field#786 19/20-02-94 30x30 1 OP 75m 46 187 Reimers, Autoguider Y
ES11065a 12:02:13 -07:10:29 field#787 19/20-02-94 30x30 1 OP 75m 46 187 Reimers, Autoguider Y
ES11066a 13:22:08 -02:13:07 field#863 20/21-02-94 30x30 1 OP 75m 46 187 Reimers, Autoguider Y
ES11074 12:44:00 -54.5 ESO 172-707 02/03-07-87 16x16 1 20m 23 249 Y,X
ES11075 15:55:00 -66.1 He 2-138 02/03-07-87 16x16 1 10m 23 249 Y,X
ES11099 10:42:23 -04:25:07 field#855 15/16-03-94 30x30 2 OP 75m 46 186 Reimers, Autoguider Y
ES11100a 12:22:10 -07:22:21 field#788 15/16-03-94 30x30 2 OP 75m 46 186 Reimers, Autoguider Y
ES11102a 11:02:10 -07:24:02 field#784 16/17-03-94 30x30 1 OP 75m 46 186 Reimers, Autoguider Y
ES11103a 12:02:06 -02:26:25 field#859 16/17-03-94 30x30 1 OP 75m 46 186 Reimers, Autoguider Y
ES11106a 10:42:18 -02:25:01 field#855 17/18-03-94 30x30 1 OP 75m 46 186 Reimers, Autoguider Y
ES11107a 12:42:00 -07:14:59 field#789 17/18-03-94 30x30 1 OP 75m 46 186 Reimers, cross hair guider Y
ES11108a 14:42:10 -02:15:19 field#867 17/18-03-94 30x30 1 OP 75m 46 186 Reimers, cross hair guider Y
ES11111a 13:02:12 -07:25:24 field#790 18/19-03-94 30x30 1 OP 75m 46 187 Reimers, Autoguider Y
ES11112a 15:02:27 -02:08:18 field#868 18/19-03-94 30x30 1 OP 75m 46 187 Reimers, Autoguider Y
ES11115a 13:41:50 -02:31:40 field#864 19/20-03-94 30x30 1 OP 75m 46 187 Reimers, Autoguider Y
ES11118a 14:23:26 -22:19:32 field#579 20/21-03-94 30x30 1 OP 75m 46 187 Reimers, Autoguider Y
ES11119a 15:22:17 -07:06:15 field#797 20/21-03-94 30x30 1 OP 75m 46 187 Reimers, Autoguider Y
ES11120a 13:21:51 -13:21:29 field#791 21/22-03-94 30x30 1 OP 75m 46 187 Reimers, Autoguider Y
ES11122a 13:42:20 -07:14:49 field#792 22/23-03-94 30x30 1 OP 75m 46 187 Reimers, Autoguider Y
ES11123a 15:02:19 -07:06:21 field#796 22/23-03-94 30x30 1 OP 75m 46 187 Reimers, Autoguider Y
ES11124a 14:42:22 -07:15:30 field#795 23/24-03-94 30x30 1 OP 75m 46 187 Reimers, Autoguider Y
ES11415a 22:34:29 -41:45:59 field#345 13/14-08-94 30x30 1 OP 75m 46 186 Reimers, Autoguider Y
ES11416a 00:02:32 -21:59:08 field#538 13/14-08-94 30x30 1 OP 75m 46 186 Reimers, Autoguider, soft north wind, image motion Y
ES11417a 23:51:57 -41:51:59 field#348 14/15-08-94 30x30 2 OP 75m 46 186 Reimers, Autoguider Y
ES11418a 01:32:04 -51:47:50 field#196 14/15-08-94 30x30 2 OP 75m 46 186 Reimers, Autoguider Y
ES11419a 01:26:05 -46:47:59 field#244 16/17-08-94 30x30 2 OP 75m 46 187 Reimers, Autoguider Y
ES11420a 02:49:54 -36:54:30 field#356 17/18-08-94 30x30 2 OP 75m 46 187 Reimers, Autoguider, strong wind Y
ES11476a 21:02:29 -21:55:34 field#598 08/09-09-94 30x30 1 OP 75m 46 186 Reimers, Autoguider Y
ES11477a 22:47:14 -21:42:55 field#603 08/09-09-94 30x30 1 OP 75m 46 186 Reimers, Autoguider, 2 Grad versetzt Y
ES11478a 00:01:49 -11:48:09 field#679 08/09-09-94 30x30 1 OP 75m 46 186 Reimers, Autoguider, some cirrus!! Y
ES11479a 01:41:53 -06:59:17 field# ? 08/09-09-94 30x30 2 OP 75m 46 186 Reimers, Autoguider, some cirrus!! Y
ES11480a 22:22:13 -06:54:49 field#818 09/10-09-94 30x30 1 OP 75m 46 186 Reimers, Autoguider, some clouds!! Y
ES11481a 00:58:18 -46:48:18 field#243 11/12-09-94 30x30 2 OP 75m 46 186 Reimers, Autoguider Y
ES11482a 02:37:17 -41:48:53 field#299 11/12-09-94 30x30 2 OP 75m 46 186 Reimers, Autoguider Y
ES11521a 03:41:58 -02:00:55 field#834 12/13-10-94 30x30 1 OP 75m 46 187 Reimers, Autoguider Y
ES11522a 03:22:22 -16:57:49 field#617 13/14-10-94 30x30 1 OP 75m 46 187 Reimers, Autoguider, sehr heller Hintergrund !! Y
ES11523a 22:42:14 -02:04:17 field#891 24/25-10-94 30x30 1 OP 75m 46 186 Reimers, Autoguider, some cirrus Y
ES11524a 00:22:08 -11:51:28 field#680 24/25-10-94 30x30 1 OP 75m 46 186 Reimers, Autoguider, some clouds!! Y
ES11525a 20:42:04 -02:00:58 field#888 25/26-10-94 30x30 1 OP 75m 46 186 Reimers, Autoguider, entwicklungsschleier Y
ES11526a 00:41:16 -11:57:43 field#680 25/26-10-94 30x30 1 OP 75m 46 186 Reimers, Autoguider Y
ES11527a 21:42:42 -06:53:16 field#816 26/27-10-94 30x30 1 OP 75m 46 186 Reimers, Autoguider Y
ES11528a 23:42:05 -02:17:40 field#894 26/27-10-94 30x30 1 OP 75m 46 186 Reimers, Autoguider Y
ES11529a 01:42:12 -02:02:00 field#828 26/27-10-94 30x30 1 OP 75m 46 186 Reimers, Autoguider Y
ES11530a 21:42:46 -41:55:16 field#343 27/28-10-94 30x30 1 OP 75m 46 186 Reimers, cross hair guider Y
ES11531a 00:02:26 -41:55:09 field#293 27/28-10-94 30x30 1 OP 75m 46 186 Reimers, Autoguider Y
ES11532a 01:45:49 -41:57:52 field#297 27/28-10-94 30x30 1 OP 75m 46 186 Reimers, Autoguider Y
ES11533a 03:28:29 -32:04:28 field#418 30/31-10-94 30x30 1 OP 76m 46 186 Reimers, Autoguider Y
ES11534a 22:02:10 -06:44:00 field#817 31/01-10-94 30x30 1 OP 75m 46 186 Reimers, Autoguider Y
ES11535a 00:01:56 -02:08:13 field#823 31/01-10-94 30x30 1 OP 75m 46 186 Reimers, Autoguider Y
ES11536a 02:01:52 -02:13:45 field#829 31/01-10-94 30x30 1 OP 75m 46 186 Reimers, Autoguider Y
ES11537a 22:02:07 -02:15:45 field#889 01/02-11-94 30x30 1 OP 75m 46 186 Reimers, Autoguider Y
ES11538a 00:01:35 -16:44:10 field#607 01/02-11-94 30x30 1 OP 75m 46 186 Reimers, Autoguider Y
ES11539a 01:42:06 -11:54:11 field#684 01/02-11-94 30x30 1 OP 75m 46 186 Reimers, Autoguider Y
ES11540a 22:22:06 -11:43:12 field# ? 02/03-11-94 30x30 1 OP 75m 46 186 Reimers, Autoguider, falsches Feld Y
ES11541a 00:21:56 -02:05:56 field#824 02/03-11-94 30x30 2 OP 75m 46 186 Reimers, Autoguider, strong south wind Y
ES11542a 02:02:10 -11:44:52 field#685 02/03-11-94 30x30 1 OP 75m 46 186 Reimers, Autoguider Y
ES11543a 22:08:35 -41:44:45 field#344 03/04-11-94 30x30 1 OP 75m 46 186 Reimers, cross hair guider, strong south wind Y
ES11544a 00:22:22 -06:40:03 field#752 03/04-11-94 30x30 1 OP 75m 46 186 Reimers, Autoguider Y
ES11545a 01:22:02 -16:56:47 field#611 03/04-11-94 30x30 1 OP 75m 46 186 Reimers, Autoguider Y
ES11546a 23:22:14 -06:49:34 field#821 05/06-11-94 30x30 1 OP 75m 46 186 Reimers, cross hair guider Y
ES11547a 00:41:38 -02:11:43 field#825 05/06-11-94 30x30 1 OP 75m 46 186 Reimers, Autoguider, plate broken Y
ES11548a 02:22:33 -02:15:15 field#830 05/06-11-94 30x30 1 OP 75m 46 186 Reimers, Autoguider Y
ES11549a 23:42:24 -06:58:47 field#822 06/07-11-94 30x30 1 OP 75m 46 186 Reimers, cross hair guider Y
ES11550a 01:42:01 -16:46:10 field#612 06/07-11-94 30x30 1 OP 75m 46 186 Reimers, Autoguider Y
ES11551a 03:02:02 -02:07:50 field#832 06/07-11-94 30x30 1 OP 75m 46 186 Reimers, Autoguider Y
ES11552a 01:02:12 -02:19:50 field#826 07/08-11-94 30x30 1 OP 75m 46 186 Reimers, Autoguider Y
ES11553a 02:22:10 -06:48:14 field#758 07/08-11-94 30x30 1 OP 75m 46 186 Reimers, Autoguider Y
ES11554a 03:22:06 -02:12:41 field#833 07/08-11-94 30x30 1 OP 75m 46 186 Reimers, Autoguider Y
ES11555a 03:02:28 -06:52:08 field#760 08/09-11-94 30x30 1 OP 75m 46 186 Reimers, Autoguider Y
ES11556a 03:41:58 -16:59:22 field#618 08/09-11-94 30x30 1 OP 75m 46 186 Reimers, Autoguider Y
ES11574a 00:02:24 -46:51:02 field#241 28/29-11-94 30x30 1 OP 75m 46 188 Reimers, Autoguider Y
ES11575a 02:42:38 -02:10:32 field#831 28/29-11-94 30x30 1 OP 75m 46 188 Reimers, Autoguider Y
ES11576a 01:22:39 -02:13:21 field#827 29/30-11-94 30x30 1 OP 75m 46 187 Reimers, Autoguider Y
ES11577a 03:29:33 -41:53:55 field#301 29/30-11-94 30x30 1 OP 75m 46 187 Reimers, Autoguider Y
ES11578a 00:41:34 -02:12:55 field#825 30/01-11-94 30x30 1 OP 75m 46 187 Reimers, Autoguider Y
ES11579a 02:42:02 -06:59:26 field#759 30/01-11-94 30x30 1 OP 75m 46 187 Reimers, Autoguider Y
ES11580a 03:22:10 -12:04:10 field#689 30/01-11-94 30x30 1 OP 75m 46 187 Reimers, Autoguider Y
ES11581a 23:52:36 -26:56:12 field#536 01/02-12-94 30x30 1 OP 75m 46 187 Reimers, Autoguider Y
ES11582a 02:02:01 -37:02:21 field#354 01/02-12-94 30x30 1 OP 75m 46 187 Reimers, Autoguider, plate broken Y
ES11583a 00:42:18 -11:52:06 field#681 02/03-12-94 30x30 1 OP 75m 46 186 Reimers, Autoguider Y
ES11584a 02:02:06 -16:46:02 field#613 02/03-12-94 30x30 1 OP 75m 46 186 Reimers, Autoguider Y
ES11585a 23:42:12 -11:55:01 field#750 03/04-12-94 30x30 1 OP 75m 46 186 Reimers, Autoguider, plate broken Y
ES11586a 01:26:10 -21:47:03 field#542 03/04-12-94 30x30 1 OP 75m 46 186 Reimers, Autoguider Y
ES11587a 03:17:30 -46:56:03 field#248 03/04-12-94 30x30 1 OP 75m 46 186 Reimers, Autoguider Y
ES11588a 23:28:58 -21:50:34 field#605 04/05-12-94 30x30 2 OP 75m 46 186 Reimers, Autoguider Y
ES11589a 01:46:46 -21:43:08 field#543 04/05-12-94 30x30 2 OP 75m 186 Reimers, Autoguider Y
ES11590a 03:02:17 -16:59:10 field#616 06/07-12-94 30x30 2 OP 75m 46 186 Reimers, Autoguider Y
ES11596a 01:52:00 -26:59:20 field#477 26/27-12-94 30x30 1 OP 75m 46 186 Reimers, Autoguider Y
ES11597a 02:57:41 -26:57:16 field#480 26/27-12-94 30x30 1 OP 75m 46 186 Reimers, Autoguider Y
ES11598a 01:22:14 -11:44:51 field#683 27/28-12-94 30x30 2 OP 75m 46 186 Reimers, Autoguider Y
ES11599a 01:22:17 -06:52:50 field#755 28/29-12-94 30x30 2 OP 75m 46 186 Reimers, Autoguider Y
ES11601a 02:07:43 -22:01:38 field#544 29/30-01-95 30x30 1 OP 75m 46 186 Reimers, Autoguider Y
ES11620a 02:49:02 -46:58:17 field#247 28/29-01-95 30x30 2 OP 75m 46 186 Reimers, cross hair guider Y
ES11621a 02:46:15 -56:54:25 field#154 29/30-01-95 30x30 1 OP 75m 46 186 Reimers, cross hair guider Y
ES11622a 03:03:23 -41:48:24 field#300 30/31-01-95 30x30 2 OP 75m 46 186 Reimers, cross hair guider, some clouds Y
ES11623a 03:01:40 -51:46:56 field#199 01/02-02-95 30x30 2 OP 75m 46 186 Reimers, cross hair guider, some cirrus Y
ES11630 18:39:00 -22:56:00 V348 Sgr 22/23-10-87 16x16 4 5m 23 250 cirrus Y,X
ES11641 17:54:00 -21:44:00 Hb 06 23/24-10-87 16x16 3 30m 23 250 Y,X
ES11653 17:54:00 -21:44:00 Hb 06 25/26-10-87 16x16 5 30m 23 250 Y,X
ES11671a 14:42:06 -10:17:52 field#723 28/29-03-95 30x30 1 OP 75m 46 187 Reimers, Autoguider Y
ES11678a 13:01:43 -02:30:49 field#862 31/01-03-95 30x30 1 OP 75m 46 187 Reimers, Autoguider Y
ES11679a 14:42:32 -12:23:17 field#723 31/01-03-95 30x30 1 OP 75m 46 186 Reimers, Autoguider Y
ES11680a 17:14:50 -37:07:34 field#392 31/01-03-95 30x30 1 OP 20m 51 14 187 Kohoutek, Autoguider Y
ES11681a 17:16:52 -27:00:29 field#519 31/01-03-95 30x30 1 OP 20m 51 14 187 Kohoutek, Autoguider Y
ES11684a 14:02:59 -02:25:07 field#865 01/02-04-95 30x30 1 OP 75m 46 186 Reimers, Autoguider Y
ES11685a 14:44:07 -22:27:18 field#580 01/02-04-95 30x30 1 OP 75m 46 186 Reimers, Y
ES11686a 17:16:56 -27:00:52 field#519 01/02-04-95 30x30 1 OP 20m 51 14 187 Kohoutek, Autoguider Y
ES11688a 14:02:15 -07:23:37 field#793 02/03-04-95 30x30 1 OP 75m 46 187 Reimers, Autoguider Y
ES11689a 14:22:50 -02:15:06 field#866 02/03-04-95 30x30 1 OP 75m 46 187 Reimers, Autoguider, soft south wind Y
ES11690a 17:16:49 -27:00:59 field#519 02/03-04-95 30x30 1 OP 20m 30 14 187 Kohoutek, Autoguider, soft south wind Y
ES11692a 14:22:23 -07:09:16 field#794 03/04-04-95 30x30 1 OP 75m 46 188 Reimers, Autoguider Y
ES11693a 18:03:08 -37:00:51 fiels#394 03/04-04-95 30x30 2 OP 20m 51 14 188 Kohoutek, Autoguider, no widening Y
ES11901a 17:17:30 -32:00:48 field#454 31/01-07-95 30x30 2 OP 20m 51 14 186 Kohoutek, cross hair guider Y
ES11902a 18:02:59 -37:00:57 field#394 31/01-07-95 30x30 2 OP 20m 30 14 186 Kohoutek, cross hair guider Y
ES11981a 02:22:41 -16:52:06 field#614 01/02-09-95 30x30 2 OP 75m 46 187 Reimers, Autoguider, strong southern wind Y
ES11983a 02:22:02 -11:50:25 field#686 02/03-09-95 30x30 1 OP 75m 46 187 Reimers, Autoguider Y
ES11984a 02:29:07 -21:43:34 field#545 03/04-09-95 30x30 2 OP 75m 46 187 Reimers, Autoguider Y
ES12024a 01:02:09 -51:44:03 field#195 01/02-10-95 30x30 2 OP 75m 46 187 Reimers, Autoguider, stormy wind ! Y
ES12025a 02:46:06 -56:54:51 field#154 01/02-10-95 30x30 2 OP 75m 46 187 Reimers, Autoguider Y
ES12027a 22:02:28 -56:43:21 field#189 12/13-10-95 30x30 2 OP 75m 46 186 Reimers, cross hair guider Y
ES12028a 18:01:05 -26:59:43 field#521 13/14-10-95 30x30 1 OP 20m 51 14 186 Kohoutek, cross hair guider Y
ES12029a 21:18:39 -26:56:33 field#530 13/14-10-95 30x30 1 OP 75m 46 186 Reimers, cross hair guider Y
ES12030a 18:03:32 -32:11:00 field#456 14/15-10-95 30x30 1 OP 20m 51 14 186 Kohoutek, cross hair guider Y
ES12031a 21:30:00 -56:45:09 field#188 14/15-10-95 30x30 1 OP 75m 46 186 Reimers, cross hair guider Y
ES12032a 23:08:29 -56:50:20 field#191 14/15-10-95 30x30 1 OP 75m 46 186 Reimers, Autoguider Y
ES12033a 20:57:40 -56:54:45 field#187 15/16-10-95 30x30 1 OP 75m 46 186 Reimers, cross hair guider Y
ES12034a 22:35:52 -56:47:19 field#190 05/06-10-95 30x30 1 OP 75m 46 186 Reimers, Autoguider Y
ES12035a 00:29:41 -45:48:47 field#242 15/16-10-95 30x30 1 OP 75m 46 186 Reimers, Autoguider, Plate centre wrong, shifted by 1 degree north Y
ES12036a 20:24:40 -56:45:23 field#186 16/17-10-95 30x30 2 OP 75m 46 188 Reimers, Autoguider, clouds + low hour angle Y
ES12037a 00:02:49 -51:43:06 field#193 16/17-10-95 30x30 2 OP 75m 46 188 Reimers, Autoguider Y
ES12038a 20:34:29 -26:48:45 field#528 17/18-10-95 30x30 1 OP 75m 46 188 Reimers, Autoguider Y
ES12039a 23:02:26 -01:59:30 field#892 17/18-10-95 30x30 1 OP 75m 46 188 Reimers, Autoguider Y
ES12041a 02:36:03 -26:56:11 field#479 17/18-10-95 30x30 1 OP 75m 46 188 Reimers, Autoguider Y
ES12042a 21:03:02 -51:59:26 field#235 18/19-10-95 30x30 1 OP 75m 46 188 Reimers, Autoguider Y
ES12043a 22:03:07 -51:47:40 field#237 18/19-10-95 30x30 1 OP 76m 46 188 Reimers, Autoguider Y
ES12046a 02:14:30 -27:03:05 field#478 18/19-10-95 30x30 2 OP 75m 46 188 Reimers, Autoguider Y
ES12047a 20:56:33 -26:53:42 field#529 19/20-10-95 30x30 1 OP 75m 46 187 Reimers, Autoguider Y
ES12048a 23:22:13 -02:21:15 field#893 19/20-10-95 30x30 1 OP 75m 46 187 Reimers, Autoguider Y
ES12049a 02:11:32 -41:57:27 field#298 19/20-10-95 30x30 1 OP 75m 46 187 Reimers, Autoguider Y
ES12050a 20:34:49 -46:54:52 field#285 20/21-10-95 30x30 1 OP 65m 46 187 Reimers, Autoguider Y
ES12051a 23:28:49 -61:52:04 field#148 20/21-10-95 30x30 1-2 OP 75m 46 187 Reimers, Autoguider Y
ES12052a 01:07:53 -56:53:15 field#151 20/21-10-95 30x30 1-2 OP 75m 46 187 Reimers, Autoguider Y
ES12053a 02:31:07 -51:55:21 field#198 20/21-10-95 30x30 1-2 OP 75m 46 187 Reimers, Autoguider Y
ES12054a 20:41:24 -21-44-33 field#597 21/22-10-95 30x30 1 OP 75m 46 187 Reimers, Autoguider Y
ES12055a 23:41:27 -56:52:04 field#192 21/22-10-95 30x30 1 OP 75m 46 187 Reimers, Autoguider Y
ES12056a 02:13:06 -56:50:27 field#153 21/22-10-95 30x30 1 OP 75m 46 187 Reimers, Autoguider Y
ES12057a 23:08:22 -26:58:04 field#535 23/24-10-95 30x30 1 OP 75m 186 Reimers, Autoguider, some clouds Y
ES12058a 00:31:43 -51:59:58 field#194 25/26-10-95 30x30 2 OP 75m 46 186 Reimers, Autoguider, some cirrus Y
ES12059a 02:01:40 -51:58:02 field#197 25/26-10-95 30x30 2 OP 75m 46 186 Reimers, Autoguider, some cirrus Y
ES12060a 23:02:20 -06:53:55 field#820 26/27-10-95 30x30 2 OP 75m 46 186 Reimers, Autoguider Y
ES12061a 00:22:19 -16:46:40 field#608 26/27-10-95 30x30 2 OP 75m 46 186 Reimers Y
ES12062a 22:41:53 -06:56:13 field#819 27/28-10-95 30x30 1 OP 75m 46 186 Reimers, Autoguider Y
ES12066a 22:42:19 -16:49:39 field#675 10/11-11-95 30x30 2-3 OP 75m 46 186 Reimers, very bad seeing Y
ES12067a 22:22:21 -12:02:16 field#746 12/13-11-95 30x30 1-2 OP 75m 46 186 Reimers, very bad seeing !! Y
ES12068a 00:34:44 -56:44:24 field#150 12/13-11-95 30x30 3 OP 75m 46 186 Reimers, very bad seeing !! Y
ES12069a 22:42:17 -11:51:52 field#747 13/14-11-95 30x30 1 OP 75m 46 186 Reimers Y
ES12070a 00:42:22 -16:53:28 field#609 13/14-11-95 30x30 1 OP 75m 46 186 Reimers, cross hair guider Y
ES12071a 22:46:20 -26:55:07 field#534 14/15-11-95 30x30 1 OP 75m 186 Reimers, Autoguider Y
ES12072a 01:02:05 -06:52:07 field#754 14/15-11-95 30x30 1 OP 75m 46 186 Reimers, Autoguider Y
ES12073a 22:51:14 -61:53:05 field#147 15/16-11-95 30x30 1 OP 75m 46 186 Reimers, Autoguider Y
ES12074a 01:02:04 -11:43:41 field#682 15/16-11-95 30x30 1 OP 75m 46 186 Reimers, cross hair guider Y
ES12076a 00:01:36 -56:42:21 field#149 18/19-11-95 30x30 1 OP 75m 46 187 Reimers, Autoguider Y
ES12077a 01:02:35 -16:54:43 field#610 18/19-11-95 30x30 1 OP 75m 46 187 Reimers, Autoguider Y
ES12078a 23:08:10 -21:56:05 field#604 19/20-11-95 30x30 1 OP 75m 46 187 Reimers, Autoguider Y
ES12079a 01:07:54 -56:54:07 field#151 19/20-11-95 30x30 1 OP 75m 46 187 Reimers, Autoguider Y
ES12080a 23:50:24 -21_47:36 field#606 19/20-11-95 30x30 1 OP 75m 46 187 Reimers, Autoguider Y
ES12081a 23:50:15 -46:50:21 field#292 21/22-11-95 30x30 1 OP 75m 187 Reimers, Autoguider Y
ES12084a 23:38:08 -36:57:12 field#408 22/23-11-95 30x30 2 OP 75m 46 187 Reimers, Autoguider Y
ES12088a 23:42:15 -16:49:41 field#678 23/24-11-95 30x30 1 OP 75m 46 187 Reimers, Autoguider Y
ES12090a 23:32:36 -54:43:55 field#240 24/25-11-95 30x30 1 OP 75m 46 188 Reimers, Autoguider, falsches Feld, Platte 2 grad versetzt Y
ES12305a 09:42:17 -17:13:28 field#636 10/11-04-96 30x30 1 OP 75m 46 187 Reimers, Autoguider Y
ES12307a 12:20:34 -22:18:53 field#576 10/11-04-96 30x30 1 OP 75m 46 187 Reimers, Autoguider Y
ES12308a 09:02:30 -02:22:26 field#850 11/12-04-96 30x30 1 OP 75m 46 187 Reimers, Autoguider Y
ES12310a 12:30:26 -27:14:13 field#506 11/12-04-96 30x30 1 OP 75m 46 187 Reimers, Autoguider Y
ES12311a 10:02:28 -02:12:38 field#853 12/13-04-96 30x30 1 OP 75m 46 186 Reimers, Autoguider, ca. 0.25 grad versetzt Y
ES12313a 13:36:31 -27:17:42 field#509 12/13-04-96 30x30 1 OP 75m 186 Reimers, Autoguider Y
ES12314a 09:22:36 -07:14:33 field#779 13/14-04-96 30x30 1 OP 75m 46 186 Reimers, Autoguider Y
ES12315a 10:18:05 -17:15:54 field# ? 13/14-04-96 30x30 1 OP 75m 46 186 Reimers, Autoguider, falsches Feld Y
ES12317a 12:08:13 -27:16:55 field#505 13/14-04-96 30x30 1 OP 75m 46 186 Reimers, Autoguider Y
ES12318a 14:22:47 -12:07:28 field#722 13/14-04-96 30x30 1 OP 75m 46 186 Reimers, Autoguider Y
ES12371a 14:01:49 -22:30:19 field#578 12/13-05-96 30x30 1 OP 75m 46 187 Reimers, Autoguider, some cirrus Y
ES12372a 09:22:38 -07:14:28 field#779 13/14-05-96 30x30 1 OP 75m 46 187 Reimers, Autoguider Y
ES12373a 11:42:13 -12:42:17 field#714 13/14-05-96 30x30 1 OP 75m 46 187 Reimers, Autoguider Y
ES12374a 14:01:52 -22:30:23 field#578 13/14-05-96 30x30 1 OP 75m 46 187 Reimers, Autoguider Y
ES12376a 10:11:00 -22:22:00 field#567 14/15-05-96 30x30 1 OP 75m 46 186 Reimers, Autoguider Y
ES12377a 11:42:13 -12:20:42 field#714 14/15-05-96 30x30 1 OP 75m 46 186 Reimers, Autoguider Y
ES12378a 12:41:56 -12:10:01 field#717 14/15-05-96 30x30 1 OP 75m 46 186 Reimers, Autoguider Y
ES12382a 10:42:09 -12:20:53 field#711 15/16-05-96 30x30 OP 75m 46 187 Reimers, Autoguider, soft north wind and clouds Y
ES12383a 11:14:39 -22:10:33 field#570 15/16-05-96 30x30 OP 75m 46 187 Reimers, Autoguider, soft wind and clouds Y
ES12531a 22:26:38 -46:55:29 field#289 09/10-08-96 30x30 1 OP 75m 46 186 Reimers, Autoguider Y
ES12532a 23:14:16 -36:46:11 field#407 09/10-08-96 30x30 1 OP 75m 46 186 Reimers, Autoguider Y
ES12533a 00:41:39 -06:53:28 field#753 09/10-08-96 30x30 1 OP 75m 46 186 Reimers, Autoguider Y
ES12536a 22:39:38 -31:47:52 field#468 10/11-08-96 30x30 1 OP 75m 46 186 Reimers, Autoguider, strong north wind Y
ES12537a 23:25:20 -31:59:42 field#470 10/11-08-96 30x30 1 OP 75m 46 186 Reimers, Autoguider, strong north wind Y
ES12538a 01:56:53 -31:50:36 field#414 10/11-08-96 30x30 1 OP 75m 46 186 Reimers, Autoguider, strong north wind Y
ES12542a 21:58:41 -47:00:16 field#288 11/12-08-96 30x30 2 OP 75m 46 186 Reimers, Autoguider, strong north wind Y
ES12543a 23:26:51 -41:49:03 field#347 11/12-08-96 30x30 2 OP 75m 46 186 Reimers, Autoguider, strong north wind, image motion, very bad seeing Y
ES12545a 23:30:54 -26:50:23 field#536 12/13-08-96 30x30 1-2 OP 75m 186 Reimers, Autoguider, strong north wind Y
ES12551a 23:22:37 -46:48:56 field#291 13/14-08-96 30x30 2 OP 75m 46 186 Reimers, Autoguider Y
ES12555a 22:32:13 -52:01:46 field#238 14/15-08-96 30x30 1 OP 75m 46 99 Reimers, Autoguider Y
ES12556a 02:01:56 -36:59:52 field#354 14/15-08-96 30x30 1 OP 75m 188 Reimers, Autoguider, plate broken !! Y
ES12559a 23:02:19 -02:20:05 field#892 15/16-08-96 30x30 1 OP 75m 46 188 Reimers, Autoguider, ca. 0.5 grad versetzt Y
ES12560a 02:29:05 -21:42:24 field#545 15/16-08-96 30x30 1 OP 75m 46 188 Reimers, Autoguider Y
ES12563a 22:42:29 -06:42:58 field#819 16/17-08-96 30x30 1 OP 75m 46 187 Reimers, Autoguider Y
ES12564a 23:22:12 -02:20:12 field#893 16/17-08-96 30x30 1 OP 75m 46 187 Reimers, Autoguider, ca. 0.5 grad versetzt Y
ES12565a 02:41:48 -16:51:46 field#615 16/17-08-96 30x30 1 OP 75m 46 188 Reimers, Autoguider Y
ES12569a 22:22:39 -02:18:53 field#890 17/18-08-96 30x30 1 OP 75m 46 187 Reimers, Autoguider Y
ES12571a 03:22:25 -06:59:52 field#761 17/18-08-96 30x30 1 OP 75m 46 187 Reimers, Autoguider Y
ES12574a 23:02:45 -51:54:59 field#239 18/19-08-96 30x30 2 OP 75m 46 187 Reimers, Autoguider Y
ES12575a 23:42:16 -11:40:20 field#750 18/19-08-96 30x30 2 OP 75m 46 187 Reimers, Autoguider, north wind, emulsion factorys problems Y
ES12576 21:56:00 -39:37:00 IC 5148-50 04/05-11-88 16x16 1 30m 43 250 Y,X
ES12576a 02:41:48 -16:51:22 field#615 18/19-08-96 30x30 2 OP 75m 46 187 Reimers, Autoguider Y
ES12579a 21:44:28 -21:51:28 field#600 19/20-08-96 30x30 1 OP 75m 46 187 Reimers, Autoguider Y
ES12580a 23:01:53 -06:48:47 field#820 19/20-08-96 30x30 1 OP 75m 46 187 Reimers, Autoguider, soft north wind Y
ES12581a 03:41:56 -16:52:33 field#618 19/20-08-96 30x30 1 OP 75m 46 187 Reimers, Autoguider Y
ES12582a 23:02:10 -11:58:53 field#748 20/21-08-96 30x30 1 OP 75m 46 187 Reimers, Autoguider Y
ES12583a 23:22:24 -16:47:49 field#677 20/21-08-96 30x30 1 OP 75m 46 187 Reimers, Autoguider Y
ES12584a 03:22:26 -06:59:49 field#761 20/21-08-96 30x30 1 OP 75m 46 187 Reimers, Autoguider Y
ES12585a 23:02:14 -31:48:37 field#469 21/22-08-96 30x30 1 OP 75m 46 186 Reimers, Autoguider Y
ES12586a 00:39:54 -61:51:43 field#112 21/22-08-96 30x30 1 OP 75m 46 186 Reimers, Autoguider Y
ES12587a 02:33:01 -61:58:08 field#115 22/23-08-96 30x30 1 OP 75m 46 186 Reimers, Autoguider Y
ES12588a 00:02:14 -66:49:03 field#078 22/23-08-96 30x30 1-2 OP 75m 46 186 Reimers, Autoguider, strong north wind 18 m/sec Y
ES12589a 01:29:27 -66:53:30 field#080 22/23-08-96 30x30 2 OP 75m 46 186 Reimers, Autoguider, strong north wind 18-20 m/sec, grosser heller Fle Y
ES12595 21:56:00 -39:37:00 IC 5148-50 05/06-11-88 16x16 2 30m 43 250 Y,X
ES12595a 21:40:24 -26:54:15 field#531 01/02-09-96 30x30 1 OP 75m 46 187 Reimers, Autoguider Y
ES12597a 21:31:03 -31:53:24 field#465 02/03-09-96 30x30 1 OP 75m 46 187 Reimers, Autoguider, soft southern wind Y
ES12599a 21:30:47 -46:54:26 field#287 03/04-09-96 30x30 1 OP 75m 46 187 Reimers, Autoguider Y
ES12600a 21:33:06 -51:46:35 field#236 03/04-09-96 30x30 1 OP 75m 46 187 Reimers, Autoguider Y
ES12602a 21:22:16 -06:40:40 field#815 04/05-09-96 30x30 1 OP 75m 46 187 Reimers, Autoguider, ca. 20#180; versetzt, soft north wind Y
ES12603a 22:50:17 -36:51:19 lield#406 04/05-09-96 30x30 1 OP 75m 46 187 Reimers, Autoguider Y
ES12604a 23:02:12 -17:04:53 field#676 04/05-09-96 30x30 1 OP 65m 46 187 Reimers, Autoguider Y
ES12605a 22:13:19 -61:57:52 field#146 05/06-09-96 30x30 1 OP 75m 46 187 Reimers, Autoguider Y
ES12606a 22:54:27 -46:41:38 field#290 05/06-09-96 30x30 1 OP 75m 46 187 Reimers, Autoguider Y
ES12607a 23:00:28 -41:40:26 field#346 05/06-09-96 30x30 1 OP 75m 46 187 Reimers, Autoguider Y
ES12608a 22:46:62 -66:50:17 field#109 06/07-09-96 30x30 1 OP 75m 46 186 Reimers, Autoguider some cirrus !!! Y
ES12609a 23:02:20 -02:20:59 field#892 06/07-09-96 30x30 1 OP 75m 46 186 Reimers, Autoguider some cirrus !!! Y
ES12610a 00:46:00 -66:45:15 field#079 06/07-09-96 30x30 1 OP 75m 46 186 Reimers, Autoguider, some cirrus !!! Y
ES12635 07:01:00 -06:54:00 P/G-Z Field 07/08-11-88 16x16 2 25m 43 250 Y,X
ES12651 07:02:00 -06:54:00 P/G-Z Field 08/09-11-88 16x16 1 25m 43 250 Y,X
ES12782a 04:13:14 -44:58:26 field#250 21/22-10-96 30x30 1 OP 75m 46 186 Reimers, Autoguider, 2 degrees off Y
ES12833a 22:47:14 -21:46:02 field#603 13/14-11-96 30x30 1 OP 75m 46 187 Reimers, Autoguider Y
ES12834a 01:07:52 -56:54:06 field#151 13/14-11-96 30x30 1 OP 75m 46 187 Reimers, Autoguider Y
ES12835a 03:42:00 -16:54:36 field#618 13/14-11-96 30x30 1 OP 75m 46 187 Reimers, Autoguider Y
ES12838a 01:41:58 -06:42:11 field#756 14/15-11-96 30x30 1 OP 75m 46 187 Reimers, Autoguider Y
ES12839a 04:13:11 -45:05:23 field#250 14/15-11-96 30x30 1 OP 75m 46 187 Reimers, Autoguider, 2 grad versetzt Y
ES12840a 04:42:04 -12:09:16 field#693 14/15-11-96 30x30 1 OP 75m 46 187 Reimers, Autoguider Y
ES12842a 04:02:18 -12:10:41 field#691 15/16-11-96 30x30 1 OP 75m 46 187 Reimers, Autoguider Y
ES12843a 04:22:12 -06:48:31 field#764 15/16-11-96 30x30 1 OP 75m 46 187 Reimers, Autoguider, soft north wind Y
ES12845a 04:01:52 -06:49:26 field#763 16/17-11-96 30x30 1 OP 75m 46 187 Reimers, Autoguider Y
ES12846a 04:42:41 -02:01:45 field#837 16/17-11-96 30x30 1 OP 75m 46 187 Reimers, Autoguider Y
ES12850a 04:41:54 -16:56:42 field#621 18/19-11-96 30x30 1 OP 75m 46 186 Reimers, Autoguider Y
ES12851a 04:22:08 -11:52:38 field#692 19/20-11-96 30x30 1 OP 75m 46 186 Reimers, Autoguider Y
ES12854a 00:30:19 -46:59:11 field#242 28/29-11-96 30x30 1 OP 75m 46 187 Reimers, Autoguider Y
ES12855a 23:32:30 -52:00:13 field#240 29/30-11-96 30x30 1 OP 75m 46 187 Reimers, Autoguider Y
ES12856a 00:02:23 -11:55:49 field#679 30/01-11-96 30x30 1 OP 75m 46 187 Reimers, Autoguider Y
ES12857a 01:55:41 -61:54:42 field#114 30/01-11-96 30x30 1 OP 75m 46 187 Reimers, Autoguider Y
ES12872a 22:02:15 -11:53:56 field#745 06/07-12-96 30x30 1 OP 75m 46 186 Reimers, Autoguider Y
ES12873a 04:02:05 -01:50:04 field#835 06/07-12-96 30x30 1 OP 75m 46 186 Reimers, Autoguider Y
ES12875a 22:47:17 -21:46:29 field#603 07/08-12-96 30x30 1 OP 75m 46 187 Reimers, Autoguider Y
ES12876a 04:21:58 -16:55:04 field#620 07/08-12-96 30x30 1 OP 75m 46 186 Reimers, Autoguider Y
ES12879a 23:42:11 -11:55:53 field#750 08/09-12-96 30x30 1 OP 75m 46 186 Reimers, Autoguider Y
ES12880a 03:48:50 -61:57:15 field#117 08/09-12-96 30x30 1-2 OP 75m 46 186 Reimers, Autoguider Y
ES12881a 00:01:49 -61:48:41 field#111 09/10-12-96 30x30 1 OP 75m 46 186 Reimers, Autoguider Y
ES12882a 03:10:20 -61:51:18 field#116 09/10-12-96 30x30 1 OP 75m 46 186 Reimers, Autoguider Y
ES12884a 00:41:46 -06:55:06 field#753 10/11-12-96 30x30 1 OP 75m 46 186 Reimers, Autoguider Y
ES12885a 04:22:17 -01:54:50 field#836 10/11-12-96 30x30 1 OP 75m 46 186 Reimers, Autoguider, soft north wind Y
ES12887a 01:17:04 -61:54:15 field#113 11/12-12-96 30x30 1 OP 75m 46 187 Reimers, Autoguider Y
ES12889a 04:42:08 -07:08:41 field#765 11/12-12-96 30x30 1 OP 75m 46 187 Reimers, Autoguider, strong north wind Y
ES12891a 22:35:09 -71:57:54 field#076 12/13-12-96 30x30 1 OP 75m 46 187 Reimers, Autoguider, some moonlight! at the beginning Y
ES12980a 10:02:27 -02:14:25 field#853 02/03-02-97 30x30 1 OP 75m 46 186 Reimers, Autoguider Y
ES12982a 10:02:27 -02:14:12 field#853 03/04-02-97 30x30 1 OP 75m 46 186 Reimers, Autoguider Y
ES13183b 17:15:01 -37:02:17 field#392 08/09-05-97 30x30 1 OP 150m 46 7 187 Kohoutek, test, seeing at ending 2 Y
ES13227a 21:02:57 -46:52:40 field#286 26/27-08-97 30x30 2 OP 75m 46 187 Reimers, Autoguider Y
ES13228a 01:24:57 -56:54:40 field# ? 26/27-08-97 30x30 2 OP 75m 46 187 Reimers, Autoguider, 2 Grad versetzt Y
ES13235a 03:37:50 -16:49:54 field#619 27/28-08-97 30x30 2 OP 75m 46 187 Reimers, Autoguider Y
ES13238a 03:37:50 -16:50:01 field#619 28/29-08-97 30x30 1-2 OP 75m 46 187 Reimers, Autoguider Y
ES13239a 21:35:42 -61:55:54 field#145 06/07-09-97 30x30 2 OP 75m 46 187 Reimers, Autoguider, north wind + high humidy Y
ES13240a 04:08:44 -47:01:04 field#250 06/07-09-97 30x30 2 OP 75m 46 187 Reimers, Autoguider Y
ES13241a 01:25:00 -56:56:26 field#152 07/08-09-97 30x30 2 OP 75m 46 187 Reimers, Autoguider, north wind Y
ES13419a 17:11:21 -27:14:45 field#519 24/24-03-98 30x30 1 OP 87m 46 7 187 Kohoutek, Autoguider, clouds Y
ES13423a 17:11:43 -27:14:22 field#519 24/25-03-98 30x30 1 OP 120m 46 7 187 Kohoutek, Autoguider Y
ES13424a 04:02:13 -17:01:48 field#619 25/26-03-98 30x30 1 OP 75m 46 187 Reimers, Autoguider, some cirrus Y
ES13426a 17:11:22 -27:14:59 field#519 25/26-03-98 30x30 1 OP 60m 46 187 Kohoutek, Autoguider, some cirrus Y
ES13427a 04:13:51 -46:57:02 field#250 27/28-03-98 30x30 1 OP 75m 46 187 Reimers, Autoguider Y
ES13430a 17:11:23 -27:14:59 field#519 27/28-03-98 30x30 1 OP 60m 46 187 Kohoutek, Autoguider Y
ES13436a 17:12:35 -31:59:50 field#454 29/30-03-98 30x30 1 OP 120m 46 7 187 Kohoutek, Autoguider Y
ES13437a 04:02:12 -17:02:03 field#619 30/31-03-98 30x30 1 OP 75m 46 187 Reimers, Autoguider Y
ES13440a 17:12:31 -32:00:12 field#454 30/31-03-98 30x30 1 OP 60m 46 187 Kohoutek, Autoguider, soft north wind Y
ES13443a 17:11:20 -27:15:27 field#392 31/01-03-98 30x30 1 OP 60m 46 187 Kohoutek, Autoguider problems, field#392??? Y
ES13474a 17:37:42 -26:58:46 field# ? 02/03-05-98 30x30 1 OP 120m 46 7 187 Kohoutek, Autoguider, broken, Y
ES13475a 18:02:57 -36:56:42 field#394 03/04-05-98 30x30 2 OP 120m 46 7 187 Kohoutek, Autoguider, soft north wind Y
ES13477a 18:03:52 -32:14:00 field#456 19/20-05-98 30x30 1 OP 120m 46 7 187 Kohoutek, Autoguider Y
ES13480a 17:12:30 -31:59:01 field#454 28/29-05-98 30x30 1-2 OP 120m 46 7 187 Kohoutek, Autoguider Y
ES13485a 17:37:53 -26:59:00 field#521 29/30-05-98 30x30 1 OP 60m 46 187 Kohoutek, Autoguider Y
ES13627a 22:43:18 -01:49:55 field#891 26/27-05-98 30x30 1 OP 75m 46 187 Reimers, Autoguider Y
ES13628a 04:02:02 -17:04:23 field#619 27/28-09-98 30x30 1 OP 75m 46 187 Reimers, Autoguider Y
ES13629a 18:03:53 -32:18:14 field#456 15/16-10-98 30x30 1 OP 60m 46 187 Kohoutek, Autoguider Y
ES13630a 22:43:20 -01:50:50 field#891 15/16-10-98 30x30 1 OP 75m 46 187 Reimers, Autoguider Y
ES13631a 01:25:01 -56:56:05 field#152 15/16-10-98 30x30 1 OP 75m 46 187 Reimers, Autoguider Y
ES13632a 18:03:53 -32:18:19 field#456 16/17-10-98 30x30 1 OP 60m 46 187 Kohoutek, Autoguider Y
ES13633a 20:57:10 -61:56:22 field#144 16/17-10-98 30x30 1 OP 75m 46 187 Reimers, Autoguider Y
ES14775 09:44.2 -56:46.2 He 2-36 09/10-04-91 16x16 2 20m 343 250 clouds at horizon to medium altitude Y,X
ES14777 14:25.4 -30:16.2 SA154 09/10-04-91 16x16 1 30m 23 250 moon Y,X
ES14779 14:25.4 -30:16.2 SA154 09/10-04-91 16x16 1 30m 23 250 moon Y,X
ES14785 09:48.7 -06:44.7 P/Halley field 10/11-04-91 16x16 1 30m 23 250 Y,X
ES14790 21:04.5 -16:37.5 EV-12 10/11-04-91 16x16 1 30m 23 250 one short tracking error, moon cirrus Y,X
ES14792 21:04.5 -16:37.5 EV-12 10/11-04-91 16x16 2 30m 23 250 moon, cirrus Y,X
ES14795 09:48.7 -06:44.7 P/Halley field 11/12-04-91 16x16 1-2 30m 23 250 Y,X
ES14797 14:25.4 -30:16.2 SA154 11/12-04-91 16x16 1-2 40m 23 250 Y,X
ES14798 09:44.2 -56:46.2 He2-36 11/12-04-91 16x16 1 15m 23 250 Y,X
ES14802 14:25.4 -30:16.2 SA154 11/12-04-91 16x16 1 40m 23 250 Y,X
ES14803 15:57.8 -66:14.4 He 2-138 11/12-04-91 16x16 1 10m 23 250 cirrus Y,X
ES14805 21:20.8 -15:27.8 EV-10 11/12-04-91 16x16 2 25m 23 250 cirrus, moon Y,X
ES14809 15:56.8 -23:15:00 Unknown Asteroid 12/13-04-91 16x16 1-2 20m 23 250 part of Gaspra search, but wrong field Y,X
ES14810 15:56.8 -23:15:00 Unknown Asteroid 12/13-04-91 16x16 2 20m 23 250 cirrus, part of Gaspra search, but wrong field Y,X
ES14811 15:56.8 -23:15:00 Unknown Asteroid 12/13-04-91 16x16 2-3 45m 23 250 cirrus, part of Gaspra search, but wrong field Y,X
ES14816 16:24.8 -23:49.8 Gaspra 13/14-04-91 16X16 1 26m 23 250 Y,X
ES14818 21.23.7 -15:29:00 EV-10 13/14-04-91 16X16 1-2 30m 43 250 Y,X
ES14820 21.23.7 -15:29:00 EV-10 13/14-04-91 16X16 1 35m 23 250 Y,X
ES14823 16:24.8 -23:49.8 Gaspra 14/15-04-91 16x16 1 10m 43 250 Y,X
ES14824 14:25.4 -30:16.2 SA154 14/15-04-91 16x16 1 45m 23 250 Y,X
ES14826 14:25.4 -30:16.2 SA154 14/15-04-91 16x16 1 45m 23 250 Y,X
ES14827 16:24.8 -23:49.8 Gaspra 14/15-04-91 16x16 1 10m 23 250 Y,X
ES14828 21:29.9 -14:41.4 EV-09 14/15-04-91 16x16 2 30m 23 250 Y,X
ES14830 21:24.9 -14:41.4 EV-09 14/15-04-91 16x16 1 30m 23 250 Y,X
ES14832 14:25.4 -30:16.2 SA154 16/17-04-91 16x16 1 45m 23 250 maybe faint cirrus Y,X
ES14833 16:22.5 -23:23:00 Gaspra 16/17-04-91 16x16 1 25m 23 250 Y,X
ES14834 14:25.4 -30:16.2 SA154 16/17-04-91 16x16 1 45m 23 250 Y,X
ES14835 16:38.2 -62:27.5 Cn 1-2 16/17-04-91 16x16 1 25m 23 250 Y,X
ES14840 14:21:00 -30:40:00 SA154 neighbourhood 17/18-04-91 16x16 1 2 20m 23 250 +10m Y,X
ES14841 16:22.5 -23:23:00 Gaspra 17/18-04-91 16x16 1 15m 23 250 Y,X
ES14845 16:38.2 -62:27.6 Cn 1-2 17/18-04-91 16x16 1 25m 23 250 Y,X
ES14846 16:22.5 -23:23:00 Gaspra 17/18-04-91 16x16 1 15m 23 250 Y,X
ES14848 21:13:00 -16:00:00 EV-11 17/18-04-91 16x16 2 35m 23 250 shutter closed for 1s shortiy before end of exp. Y,X
ES14850 21:13:00 -16:00:00 EV-11 17/18-04-91 16x16 1 35m 23 250 dawn Y,X
ES14853 12:41.6 -54:04.4 ESO 172 18/19-04-91 16x16 1 25m 23 250 Y,X
ES14856 14:22.8 -30:38:00 SA154 neighbourhood 18/19-04-91 16x16 1 35m 23 250 Y,X
ES14857 16:22.5 -23:23:00 Gaspra 18/19-04-91 16x16 1 15m 23 250 Y,X
ES14861 16:22.5 -23:23:00 Gaspra 18/19-04-91 16x16 1 15m 43 250 Y,X
ES14862 21:44.7 -13:21.2 EV-07 18/19-04-91 16x16 2 30m 23 250 Y,X
ES14863 21:36.5 -14:07.2 EV-08 18/19-04-91 16x16 1 29m 23 250 Y,X
ES14864 21:44.7 -13:21.2 EV-07 18/19-04-91 16x16 2 40m 23 250 Y,X
ES14869 14:22.8 -30:38.0 SA154 neighbourhood 19/20-04-91 16x16 2 30m 23 250 Y,X
ES14873 16:22.5 -23:23:00 Gaspra 19/20-04-91 16x16 1 15m 23 250 Y,X
ES14874 17:05.3 -34:01.7 H 2-2 19/20-04-91 16x16 1 25m 23 250 Y,X
ES14875 20:57.6 -17:08.7 EV-13 19/20-04-91 16x16 2 35m 23 250 Y,X
ES14876 21:29.9 -14:41.4 EV-09 19/20-04-91 16x16 2 36m 23 250 Y,X
ES14878 21:29.9 -14:41.4 EV-09 19/20-04-91 16x16 2-3 36m 23 250 dawn, strong wind Y,X
ES14881 14:22:00 -31:00:00 SA154 neighbourhood 20/21-04-91 16x16 1 30m 23 250 moon Y,X
ES14884 17:05.3 -34:01.7 H 2-2 20/21-04-91 16x16 1 25m 23 250 Y,X
ES14885 18:36.8 -22:58.1 V348 Sgr 20/21-04-91 16x16 1 20m 23 250 Y,X
ES14887 16:22.5 -23:23:00 Gaspra 20/21-04-91 16x16 2 15m 23 250 Y,X
ES14888 18:36.8 -22:58.1 V348 sgr 20/21-04-91 16x16 2 20m 23 250 Y,X
ES14889 20:59:00 -18:20:00 EV-13 neighbourhood 20/21-04-91 16x16 2 30m 23 250 strong wind Y,X
ES14891 21:29.9 -14:41.4 EV-09 20/21-04-91 16x16 2 30m 23 250 strong wind Y,X
ESF1436c 04/05-01-74 03x15 OP 8m 23 336 Camera 1, Grating 3, 20.2 Å/mm, ETA-Kalibration, D=1.4 Y
ESF1436C 04/05-01-74 03x15 OP 3m 23 336 Camera 1, Grating 3, 20.2 Å/mm, ETA-Kalibration, D=1.4 Y
ESF1436 20:20.8 -15:50.0 Comet 1973f 04/05-01-74 02x17 OP 11m 29 88 18 Camera 1, Grating 8, 20.2 Å/mm Y
ESF1437c 05/06-01-74 03x15 OP 9m 23 336 Camera 1, Grating 3, 20.2 Å/mm, ETA-Kalibration, D=1.4 Y
ESF1437C 05/06-01-74 03x15 OP 3m 23 336 Camera 1, Grating 3, 20.2 Å/mm, ETA-Kalibration, D=1.4 Y
ESF1439c 05/06-01-74 03x15 OP 8m 29 336 Camera 1, Grating 5, 20.2 Å/mm, ETA-Kalibration, D=0.7+0.3 Y
ESF1439C 05/06-01-74 03x15 OP 200s 29 336 Camera 1, Grating 5, 20.2 Å/mm, ETA-Kalibration, D=0.7+0.3 Y
ESF1439 20:32.8 -15:02.0 Comet 1973f 05/06-01-74 02x17 OP 30m 29 88 18 Camera 1, Grating 8, 20.2 Å/mm Y
ESF1440 23:59.3 -03:18.0 29 Psc 05/06-01-74 02x17 OP 7m 29 88 18 Camera 1, Grating 8, 20.2 Å/mm Y
ESF1445c 06/07-01-74 03x15 OP 8m 29 336 Camera 1, Grating 5, 20.2 Å/mm, ETA-Kalibration, D=0.7+0.3 Y
ESF1445C 06/07-01-74 03x15 OP 200s 29 336 Camera 1, Grating 5, 20.2 Å/mm, ETA-Kalibration, D=0.7+0.3 Y
ESF1445 20:44.6 -14:12.0 Comet 1973f 06/07-01-74 02x17 OP 30m 29 88 18 Camera 1, Grating 8, 20.2 Å/mm Y
ESF1446 23:59.3 -03:18.0 29 Psc 06/07-01-74 02x17 OP 390s 29 88 18 Camera 1, Grating 8, 20.2 Å/mm Y
ESF1452c 07/08-01-74 03x15 OP 8m 29 336 Camera 1, Grating 5, 20.2 Å/mm, ETA-Kalibration, D=0.7+0.3 Y
ESF1452C 07/08-01-74 03x15 OP 200s 29 336 Camera 1, Grating 5, 20.2 Å/mm, ETA-Kalibration, D=0.7+0.3 Y
ESF1452 20:56.4 -13:21.0 Comet 1973f 07/08-01-74 02x17 OP 37m 29 88 18 Camera 1, Grating 8, 20.2 Å/mm Y
ESF1453 23:59.3 -03:18.0 29 Psc 07/08-01-74 02x17 OP 390s 29 88 18 Camera 1, Grating 8, 20.2 Å/mm Y
ESF1459c 08/09-01-74 03x15 OP 8m 23 336 Camera 1, Grating 3, 20.2 Å/mm, ETA-Kalibration, D=1.4 Y
ESF1459C 08/09-01-74 03x15 OP 3m 23 336 Camera 1, Grating 3, 20.2 Å/mm, ETA-Kalibration, D=1.4 Y
ESF1459 21:08.2 -12:28.0 Comet 1973f 08/09-01-74 02x17 OP 25m 23 78 18 Camera 1, Grating 1, 20.2 Å/mm Y
ESF1460 23:59.3 -03:18.0 29 Psc 08/09-01-74 02x17 OP 5m 23 78 18 Camera 1, Grating 1, 20.2 Å/mm Y
ESF1461 07:39.0 -18:52.0 V-V 1-7 08/09-01-74 02x17 OP 51m 23 78 18 Camera 1, Grating 1, 20.2 Å/mm Y
ESF1470c 09/10-01-74 03x15 OP 8m 23 336 Camera 1, Grating 1, 20.2 Å/mm, ETA-Kalibration, D=1.4 Y
ESF1470C 09/10-01-74 03x15 OP 3m 23 336 Camera 1, Grating 1, 20.2 Å/mm, ETA-Kalibration, D=1.4 Y
ESF1470 21:19.9 -11:34.0 Comet 1973f 09/10-01-74 02x17 OP 42m 23 78 18 Camera 1, Grating 1, 20.2 Å/mm Y
ESF1471 23:59.3 -03:18.0 29 Psc 09/10-01-74 02x17 OP 3m 23 78 18 Camera 1, Grating 1, 20.2 Å/mm Y
ESF1472 10:04.9 -40:12.0 NGC 3132 09/10-01-74 02x17 OP 240m 23 78 18 Camera 1, Grating 1, 20.2 Å/mm Y
ESF1478c 11/12-01-74 03x15 OP 8m 29 336 Camera 1, Grating 5, 20.2 Å/mm, ETA-Kalibration, D=1.4 Y
ESF1478C 11/12-01-74 03x15 OP 200s 29 336 Camera 1, Grating 5, 20.2 Å/mm, ETA-Kalibration, D=1.4 Y
ESF1478 21:43.2 -09:42.0 Comet 1973f 11/12-01-74 02x17 OP 54m 29 88 18 Camera 1, Grating 8, 20.2 Å/mm Y
ESF1479 23:59.3 -03:18.0 29 Psc 11/12-01-74 02x17 OP 11m 29 88 18 Camera 1, Grating 8, 20.2 Å/mm Y
ESF1501c 13/14-01-74 03x15 OP 8m 23 336 Camera 1, Grating 3, 20.2 Å/mm, ETA-Kalibration, D=1.4 Y
ESF1501C 13/14-01-74 03x15 OP 3m 23 336 Camera 1, Grating 3, 20.2 Å/mm, ETA-Kalibration, D=1.4 Y
ESF1501 22:06.2 -07:45.0 29 Psc 13/14-01-74 02x17 OP 56m 23 78 18 Camera 1, Grating 1, 20.2 Å/mm Y
ESF1502c 99 ETA-Cal. 31/01-01-77 03x14 OP 30m 55 18 Camera 3, Grating 2, D=2.8 Y
ESF1502C 99 ETA-Cal. 31/01-01-77 03x14 OP 15m 55 18 Camera 3, Grating 2, D=1.7? Y
ESF1503c 14/15-01-74 03x15 OP 8m 29 336 Camera 1, Grating 5, 20.2 Å/mm, ETA-Kalibration, D=0.7+0.3 Y
ESF1503C 14/15-01-74 03x15 OP 200s 29 336 Camera 1, Grating 5, 20.2 Å/mm, ETA-Kalibration, D=0.7+0.3 Y
ESF1503 22:17.5 -06:47.0 Comet 1973f 14/15-01-74 02x17 OP 58m 29 88 18 Camera 1, Grating 8, 20.2 Å/mm Y
ESF1504 23:59.3 -03:18.0 29 Psc 14/15-01-74 02x17 OP 17m 23 78 18 Camera 1, Grating 8, 20.2 Å/mm Y
ESF1508c 14/15-01-74 03x15 OP 15m 23 336 Camera 1, Grating 3, 20.2 Å/mm, ETA-Kalibration Y
ESF1508C 14/15-01-74 03x15 OP 12m 23 336 Camera 1, Grating 3, 20.2 Å/mm, ETA-Kalibration Y
ESF1508 NGC 2346 14/15-01-74 02x17 OP 300m 23 78 18 Camera 1, Grating 1, 20.2 Å/mm Y
ESF1510 κ Vel 14/15-01-74 02x17 OP 20s 23 78 18 Camera 1, Grating 1, 20.2 Å/mm Y
ESF1511 κ Vel 14/15-01-74 02x17 OP 67s 23 78 18 Camera 1, Grating 1, 20.2 Å/mm Y
ESF1521c 19/20-01-74 02x17 OP 27 99 N=461 Y
ESF1521C 19/20-01-74 02x17 OP 27 99 N=461 Y
ESF1522c 1973f 23/24-01-74 03x15 OP 45 99 N=463 Y
ESF1522C 1973f 23/24-01-74 03x15 OP 45 99 N=463 Y
ESF1523c 1973f 24/25-01-74 03x15 OP 45 4 99 N=464 Y
ESF1523C 1973f 24/25-01-74 03x15 OP 45 4 99 N=464 Y
ESF4977 10:04.9 -40:12.0 HD 224926 29/30-01-77 02x17 OP 5m 23 78 18 Camera 1, Grating 1, 20.2 Å/mm Y
ESF4978 κ Vel 29/30-01-77 02x17 OP 7s 23 78 18 Camera 1, Grating 1, 20.2 Å/mm Y
ESF4979 κ Vel 29/30-01-77 02x17 OP 30s 23 78 18 Camera 1, Grating 1, 20.2 Å/mm Y
ESF4980 NGC 3132 29/30-01-77 02x17 OP 85m 23 78 18 Camera 1, Grating 1, 20.2 Å/mm Y
ESF4981 κ Vel 29/30-01-77 02x17 OP 15s 23 78 18 Camera 1, Grating 1, 20.2 Å/mm Y
ESF4982 He 2-36 29/30-01-77 02x17 OP 185m 23 78 18 Camera 1, Grating 1, 20.2 Å/mm Y
ESF4983 HD 74280 30/31-01-77 02x17 OP 2m 23 78 18 Camera 1, Grating 1, 20.2 Å/mm Y
ESF4984 NGC 2346 30/31-01-77 02x17 OP 280m 23 78 18 Camera 1, Grating 1, 20.2 Å/mm Y
ESF4985 κ Vel 30/31-01-77 02x17 OP 2m 23 78 18 Camera 1, Grating 1, 20.2 Å/mm Y
ESF4986 NGC 3132 30/31-01-77 02x17 OP 140m 23 78 18 Camera 1, Grating 1, 20.2 Å/mm Y
ESF4987 κ Vel 30/31-01-77 02x17 OP 8s 23 78 18 Camera 1, Grating 1, 20.2 Å/mm Y
ESF4988 κ Vel 30/31-01-77 02x17 OP 15s 23 78 18 Camera 1, Grating 1, 20.2 Å/mm Y
ESF4989 NGC 2346 02/03-02-77 02x17 OP 255m 45 78 18 Camera 1, Grating 1, 20.2 Å/mm Y
ESF4990 08:42.0 +03:28.0 η Hya 02/03-02-77 02x17 OP 2m 45 78 18 Camera 1, Grating 1, 20.2 Å/mm Y
ESF5015 η Hya 22/23-02-77 02x17 OP 100m 45 78 18 Camera 1, Grating 1, 20.2 Å/mm Y
ESF5016 η Hya 22/23-02-77 02x17 OP 1m 45 78 18 Camera 1, Grating 1, 20.2 Å/mm Y
ESF5017 η Hya 22/23-02-77 02x17 OP 75m 45 78 18 Camera 1, Grating 1, 20.2 Å/mm Y
ESF5018 AG Cor 22/23-02-77 02x17 OP 12m 45 78 18 Camera 1, Grating 1, 20.2 Å/mm Y
ESF5019 AG Cor + NEB 22/23-02-77 02x17 OP 40m 45 78 18 Camera 1, Grating 1, 20.2 Å/mm Y
ESF5027 AG Cor + NEB 23/24-02-77 02x17 OP 100m 45 78 18 Camera 1, Grating 1, 20.2 Å/mm Y
ESF5028 η Hya 23/24-02-77 02x17 OP 45s 45 78 18 Camera 1, Grating 1, 20.2 Å/mm Y
ESF5029 HF 39 23/24-02-77 02x17 OP 85m 45 78 18 Camera 1, Grating 1, 20.2 Å/mm Y
ESF6036 05:34.3 -04:31.0 HR 1890 = HD 37017 15/16-02-78 02x17 OP 12m 23 78 292 Y
ESF6036C 15/16-02-78 03x15 OP 99 ETA-Kalibration für Platten F6036 X
ESF6037 05:34.3 -04:31.0 HR 1890 = HD 37017 15/16-02-78 02x17 OP 9m 23 78 292 Y
ESF6037C 15/16-02-78 03x15 OP 99 ETA-Kalibration für Platten F6037 X
ESF6038 05:34.3 -04:31.0 HR 1890 = HD 37017 15/16-02-78 02x17 OP 8m 23 78 292 Y
ESF6039 05:34.3 -04:31.0 HR 1890 = HD 37017 15/16-02-78 02x17 OP 10m 23 78 292 Y
ESF6040 05:34.3 -04:31.0 HR 1890 = HD 37017 15/16-02-78 02x17 OP 12m 23 78 292 Y
ESF6041 05:34.3 -04:31.0 HR 1890 = HD 37017 15/16-02-78 02x17 OP 12m 23 78 292 Y
ESF6042 05:34.3 -04:31.0 HR 1890 = HD 37017 15/16-02-78 02x17 OP 15m 23 78 292 Y
ESF6043 05:34.3 -04:31.0 HR 1890 = HD 37017 15/16-02-78 02x17 OP 14m 23 78 292 Y
ESF6044 06:45.5 -19:51.0 HD 49183 17/18-02-78 02x17 OP 119m 23 78 292 Y
ESF6044C 17/18-02-78 03x15 OP 23 99 ETA-Kalibration für Platten F6044 X
ESF6045 12:12.9 -45:36.0 HR 4652 17/18-02-78 02x17 OP 60m 23 78 292 Y
ESF7386C 16/17-01-81 03x15 OP 23 99 ETA-Kalibration für Platten F7386, F7388, F7389 X
ESF7387 06:45.5 -19:51.0 HD101712 16/17-01-81 02x17 OP 26m 23 78 292 weak in UV Y
ESF7388 07:16.5 -37:03.1 HD 56856 16/17-01-81 02x17 OP 23m 23 78 292 Y
ESF7389 07:16.5 -37:02.1 π Pup 16/17-01-81 02x17 OP 24m 23 78 292 Y
ESF7391C 19/20-01-81 03x15 OP 23 99 ETA-Kalibration für Platten F7391 X
ESF7391 Cox Ni 21 19/20-01-81 02x17 OP 61m 23 78 292 Y
ESF7392C 20/21-01-81 03x15 OP 23 99 ETA-Kalibration für Platten F7392 X
ESF7393C 21/22-01-81 03x15 OP 23 99 ETA-Kalibration für Platten F7393 X
ESF9143 HR 3454 (η Hya) 12/13-02-87 02x17 OP 2m 23 78 302 Camera 1, Grating 1, 20.2 Å/mm Y
ESF9144 HR 3454 (η Hya) 12/13-02-87 02x17 OP 3m 23 78 302 Camera 1, Grating 1, 20.2 Å/mm Y
ESF9145C 12/13-02-87 03x15 OP 10m 23 99 Camera 1, Grating 3, D=1.7, ETA-Kalibration für Platten F9145 --> Y
ESF9145c 12/13-02-87 03x15 OP 5m 23 99 Camera 1, Grating 3, D=1.7, ETA-Kalibration für Platten F9145 --> Y
ESF9145d 12/13-02-87 03x15 OP 10m 23 99 Camera 1, Grating 3, D=2.1, ETA-Kalibration für Platten F9145 --> Y
ESF9145e 12/13-02-87 03x15 OP 10m 23 99 Camera 1, Grating 3, D=2.1, ETA-Kalibration für Platten F9145 --> Y
ESF9145 NGC 2346 12/13-02-87 02x17 OP 270m 23 78 302 Camera 1, Grating 1, 20.2 Å/mm Y
ESF9146C 12/13-02-87 03x15 OP 10m 23 99 Camera 1, Grating 3, D=1.7, ETA-Kalibration für Platten F9145 --> X
ESF9146c 12/13-02-87 03x15 OP 5m 23 99 Camera 1, Grating 3, D=1.7, ETA-Kalibration für Platten F9145 --> X
ESF9146d 12/13-02-87 03x15 OP 10m 23 99 Camera 1, Grating 3, D=2.1, ETA-Kalibration für Platten F9145 --> X
ESF9146 NGC 2346 12/13-02-87 02x17 OP 30m 23 78 302 Camera 1, Grating 1, 20.2 Å/mm Y
ESF9147C 12/13-02-87 03x15 OP 10m 23 99 Camera 1, Grating 3, D=1.7, ETA-Kalibration für Platten F9145 --> X
ESF9147c 12/13-02-87 03x15 OP 5m 23 99 Camera 1, Grating 3, D=1.7, ETA-Kalibration für Platten F9145 --> X
ESF9147d 12/13-02-87 03x15 OP 10m 23 99 Camera 1, Grating 3, D=2.1, ETA-Kalibration für Platten F9145 --> X
ESF9147 NGC 3132 12/13-02-87 02x17 OP 120m 23 78 302 Camera 1, Grating 1, 20.2 Å/mm Y
ESF9148C 13/14-02-87 03x15 OP 10m 23 99 Camera 1, Grating 3, D=1.7, ETA-Kalibration für Platten F9148 --> Y
ESF9148c 13/14-02-87 03x15 OP 5m 23 99 Camera 1, Grating 3, D=1.7, ETA-Kalibration für Platten F9148 --> Y
ESF9148 HR 3454 (η Hya) 12/13-02-87 02x17 OP 2m 23 78 302 Camera 1, Grating 1, 20.2 Å/mm Y
ESF9149C 13/14-02-87 03x15 OP 10m 23 99 Camera 1, Grating 3, D=1.7, ETA-Kalibration für Platten F9148 --> X
ESF9149c 13/14-02-87 03x15 OP 5m 23 99 Camera 1, Grating 3, D=1.7, ETA-Kalibration für Platten F9148 --> X
ESF9149d 13/14-02-87 03x15 OP 10m 23 99 Camera 1, Grating 3, D=1.4, ETA-Kalibration für Platten F9148 --> X
ESF9149e 13/14-02-87 03x15 OP 5m 23 99 Camera 1, Grating 3, D=1.4, ETA-Kalibration für Platten F9148 --> X
ESF9149 HD 44179 13/14-02-87 02x17 OP 60m 23 78 302 Camera 1, Grating 1, 20.2 Å/mm Y
ESF9150C 13/14-02-87 03x15 OP 10m 23 99 Camera 1, Grating 3, D=1.7, ETA-Kalibration für Platten F9148 --> X
ESF9150c 13/14-02-87 03x15 OP 5m 23 99 Camera 1, Grating 3, D=1.7, ETA-Kalibration für Platten F9148 --> X
ESF9150d 13/14-02-87 03x15 OP 10m 23 99 Camera 1, Grating 3, D=1.4, ETA-Kalibration für Platten F9148 --> X
ESF9150e 13/14-02-87 03x15 OP 5m 23 99 Camera 1, Grating 3, D=1.4, ETA-Kalibration für Platten F9148 --> X
ESF9150 NGC 2346 13/14-02-87 02x17 OP 23 78 302 Camera 1, Grating 1, 20.2 Å/mm Y
ESF9151C 13/14-02-87 03x15 OP 10m 23 99 Camera 1, Grating 3, D=1.7, ETA-Kalibration für Platten F9148 --> X
ESF9151c 13/14-02-87 03x15 OP 5m 23 99 Camera 1, Grating 3, D=1.7, ETA-Kalibration für Platten F9148 --> X
ESF9151d 13/14-02-87 03x15 OP 10m 23 99 Camera 1, Grating 3, D=1.4, ETA-Kalibration für Platten F9148 --> X
ESF9151e 13/14-02-87 03x15 OP 5m 23 99 Camera 1, Grating 3, D=1.4, ETA-Kalibration für Platten F9148 --> X
ESF9151 NGC 3242 13/14-02-87 02x17 OP 30m 23 78 302 Camera 1, Grating 1, 20.2 Å/mm Y
ESF9152C 13/14-02-87 03x15 OP 10m 23 99 Camera 1, Grating 3, D=1.7, ETA-Kalibration für Platten F9148 --> X
ESF9152c 13/14-02-87 03x15 OP 5m 23 99 Camera 1, Grating 3, D=1.7, ETA-Kalibration für Platten F9148 --> X
ESF9152d 13/14-02-87 03x15 OP 10m 23 99 Camera 1, Grating 3, D=1.4, ETA-Kalibration für Platten F9148 --> X
ESF9152e 13/14-02-87 03x15 OP 5m 23 99 Camera 1, Grating 3, D=1.4, ETA-Kalibration für Platten F9148 --> X
ESF9152 He 2-138 13/14-02-87 02x17 OP 60m 23 78 302 Camera 1, Grating 1, 20.2 Å/mm Y
ESF9153C 14/15-02-87 03x15 OP 10m 23 99 Camera 1, Grating 3, D=1.4, ETA-Kalibration für Platten F9153 --> Y
ESF9153c 14/15-02-87 03x15 OP 5m 23 99 Camera 1, Grating 3, D=1.4, ETA-Kalibration für Platten F9153 --> Y
ESF9153d 14/15-02-87 03x15 OP 10m 23 99 Camera 1, Grating 3, D=1.7, ETA-Kalibration für Platten F9153 --> Y
ESF9153e 14/15-02-87 03x15 OP 5m 23 99 Camera 1, Grating 3, D=1.7, ETA-Kalibration für Platten F9153 --> Y
ESF9153 NGC 2346 13/14-02-87 02x17 OP 250m 23 78 302 Camera 1, Grating 1, 20.2 Å/mm Y
ESF9154C 14/15-02-87 03x15 OP 10m 23 99 Camera 1, Grating 3, D=1.4, ETA-Kalibration für Platten F9153 --> X
ESF9154c 14/15-02-87 03x15 OP 5m 23 99 Camera 1, Grating 3, D=1.4, ETA-Kalibration für Platten F9153 --> X
ESF9154d 14/15-02-87 03x15 OP 10m 23 99 Camera 1, Grating 3, D=1.7, ETA-Kalibration für Platten F9153 --> X
ESF9154e 14/15-02-87 03x15 OP 5m 23 99 Camera 1, Grating 3, D=1.7, ETA-Kalibration für Platten F9153 --> X
ESF9154 HR 3454 (η Hya) 14/15-02-87 02x17 OP 1m 23 78 302 Camera 1, Grating 1, 20.2 Å/mm Y
ESF9155C 14/15-02-87 03x15 OP 10m 23 99 Camera 1, Grating 3, D=1.4, ETA-Kalibration für Platten F9153 --> X
ESF9155c 14/15-02-87 03x15 OP 5m 23 99 Camera 1, Grating 3, D=1.4, ETA-Kalibration für Platten F9153 --> X
ESF9155d 14/15-02-87 03x15 OP 10m 23 99 Camera 1, Grating 3, D=1.7, ETA-Kalibration für Platten F9153 --> X
ESF9155e 14/15-02-87 03x15 OP 5m 23 99 Camera 1, Grating 3, D=1.7, ETA-Kalibration für Platten F9153 --> X
ESF9155 HR 3454 (η Hya) 14/15-02-87 02x17 OP 2m 23 78 302 Camera 1, Grating 1, 20.2 Å/mm Y
ESF9156C 14/15-02-87 03x15 OP 10m 23 99 Camera 1, Grating 3, D=1.4, ETA-Kalibration für Platten F9153 --> X
ESF9156c 14/15-02-87 03x15 OP 5m 23 99 Camera 1, Grating 3, D=1.4, ETA-Kalibration für Platten F9153 --> X
ESF9156d 14/15-02-87 03x15 OP 10m 23 99 Camera 1, Grating 3, D=1.7, ETA-Kalibration für Platten F9153 --> X
ESF9156e 14/15-02-87 03x15 OP 5m 23 99 Camera 1, Grating 3, D=1.7, ETA-Kalibration für Platten F9153 --> X
ESF9156 NGC 3242 14/15-02-87 02x17 OP 30m 23 78 302 Camera 1, Grating 1, 20.2 Å/mm Y
ESF9157C 14/15-02-87 03x15 OP 10m 23 99 Camera 1, Grating 3, D=1.4, ETA-Kalibration für Platten F9157 --> Y
ESF9157c 14/15-02-87 03x15 OP 5m 23 99 Camera 1, Grating 3, D=1.4, ETA-Kalibration für Platten F9157 --> Y
ESF9157d 14/15-02-87 03x15 OP 10m 23 99 Camera 1, Grating 3, D=1.7, ETA-Kalibration für Platten F9157 --> Y
ESF9157e 14/15-02-87 03x15 OP 5m 23 99 Camera 1, Grating 3, D=1.7, ETA-Kalibration für Platten F9157 --> Y
ESF9157 HR 3454 (η Hya) 16/17-02-87 02x17 OP 1m 23 78 302 Camera 1, Grating 1, 20.2 Å/mm Y
ESF9158C 14/15-02-87 03x15 OP 10m 23 99 Camera 1, Grating 3, D=1.4, ETA-Kalibration für Platten F9157 --> X
ESF9158c 14/15-02-87 03x15 OP 5m 23 99 Camera 1, Grating 3, D=1.4, ETA-Kalibration für Platten F9157 --> X
ESF9158d 14/15-02-87 03x15 OP 10m 23 99 Camera 1, Grating 3, D=1.7, ETA-Kalibration für Platten F9157 --> X
ESF9158e 14/15-02-87 03x15 OP 5m 23 99 Camera 1, Grating 3, D=1.7, ETA-Kalibration für Platten F9157 --> X
ESF9158 HR 3454 (η Hya) 16/17-02-87 02x17 OP 2m 23 78 302 Camera 1, Grating 1, 20.2 Å/mm Y
ESF9159C 14/15-02-87 03x15 OP 10m 23 99 Camera 1, Grating 3, D=1.4, ETA-Kalibration für Platten F9157 --> X
ESF9159c 14/15-02-87 03x15 OP 5m 23 99 Camera 1, Grating 3, D=1.4, ETA-Kalibration für Platten F9157 --> X
ESF9159d 14/15-02-87 03x15 OP 10m 23 99 Camera 1, Grating 3, D=1.7, ETA-Kalibration für Platten F9157 --> X
ESF9159e 14/15-02-87 03x15 OP 5m 23 99 Camera 1, Grating 3, D=1.7, ETA-Kalibration für Platten F9157 --> X
ESF9159 HR 3454 (η Hya) 16/17-02-87 02x17 OP 2m 23 78 302 Camera 1, Grating 1, 20.2 Å/mm Y
ESF9160C 14/15-02-87 03x15 OP 10m 23 99 Camera 1, Grating 3, D=1.4, ETA-Kalibration für Platten F9157 --> X
ESF9160c 14/15-02-87 03x15 OP 5m 23 99 Camera 1, Grating 3, D=1.4, ETA-Kalibration für Platten F9157 --> X
ESF9160d 14/15-02-87 03x15 OP 10m 23 99 Camera 1, Grating 3, D=1.7, ETA-Kalibration für Platten F9157 --> X
ESF9160e 14/15-02-87 03x15 OP 5m 23 99 Camera 1, Grating 3, D=1.7, ETA-Kalibration für Platten F9157 --> X
ESF9160 NGC 2346 16/17-02-87 02x17 OP 240m 23 78 302 Camera 1, Grating 1, 20.2 Å/mm Y
ESF9161C 14/15-02-87 03x15 OP 10m 23 99 Camera 1, Grating 3, D=1.4, ETA-Kalibration für Platten F9157 --> X
ESF9161c 14/15-02-87 03x15 OP 5m 23 99 Camera 1, Grating 3, D=1.4, ETA-Kalibration für Platten F9157 --> X
ESF9161d 14/15-02-87 03x15 OP 10m 23 99 Camera 1, Grating 3, D=1.7, ETA-Kalibration für Platten F9157 --> X
ESF9161e 14/15-02-87 03x15 OP 5m 23 99 Camera 1, Grating 3, D=1.7, ETA-Kalibration für Platten F9157 --> X
ESF9161 NGC 3242 16/17-02-87 02x17 OP 40m 23 78 302 Camera 1, Grating 1, 20.2 Å/mm Y
ESI0953 HD135345 02/03-03-80 02x25 OP 33m 51 79 293 Y
ESI1613 γ Phe 16/17-01-81 02x25 OP 30m 45 80 292 Y
ESI1614 ε Car 16/17-01-81 02x25 OP 7m 45 82 292 overexposed Y
ESI1615C 16/17-01-81 03x15 OP 99 ETA-Kalibration für Platten I1615, I1616 X
ESI1615 HR 4352 16/17-01-81 02x25 OP 53m 51 79 292 overexposed Y
ESI1616 β Cen 16/17-01-81 02x25 OP 110s 51 79 292 overexposed Y
ESI1617 α Hyi 17/18-01-81 02x25 OP 220m 51 79 292 Y
ESI1618 HR 2902 17/18-01-81 02x25 OP 54m 51 79 292 Y
ESI1619 HD 47667 17/18-01-81 02x25 OP 40m 45 80 292 Y
ESI1620 HD 39400 17/18-01-81 02x25 OP 51m 45 80 292 Y
ESI1621c 17/18-01-81 03x15 OP 99 ETA-Kalibration für Platten I1621 - I1626 X
ESI1621C 17/18-01-81 03x15 OP 99 ETA-Kalibration für Platten I1621 - I1626 X
ESI1621 HD 74180 17/18-01-81 02x25 OP 10m 45 80 292 Y
ESI1622 HR 4110 17/18-01-81 02x25 OP 22m 51 79 292 Y
ESI1623 HR 4337 17/18-01-81 02x25 OP 22m 51 79 292 Y
ESI1624 HR 4352 17/18-01-81 02x25 OP 27m 51 79 292 Y
ESI1625 HR 4441 17/18-01-81 02x25 OP 38m 51 79 292 Hα too dark Y
ESI1626 HR 5171 17/18-01-81 02x25 OP 125m 51 79 292 Y
ESI1627C 17/18-01-81 03x15 OP 99 ETA-Kalibration für Platten I1619, I1620, I1627 X
ESI1627 HR 5171 17/18-01-81 02x25 OP 125m 45 80 292 for H+K x2 Y
ESI1628 α Car 18/19-01-81 02x25 OP 20s 51 79 292 Y
ESI1629C iodine 18/19-01-81 03x15 OP 15m 30 77 292 Calibration 11229, 11630 X
ESI1629 η Hya 18/19-01-81 02x25 OP 15m 51 79 292 Y
ESI1630 β Cen 18/19-01-81 02x25 OP 30s 51 79 292 Y
ESI1631C 18/19-01-81 03x15 OP 99 ETA-Kalibration für Platten I1631, I1633, I1634 X
ESI1631 HR 2974 18/19-01-81 02x25 OP 45m 51 79 292 Y
ESI1632 ε Car 18/19-01-81 02x25 OP 6m 45 80 292 Y
ESI1633 HR 3699 18/19-01-81 02x25 OP 4m 51 79 292 Y
ESI1634 HR 5171 18/19-01-81 02x25 OP 51 81 292 Y
ESI1635 ε Car 19/20-01-81 02x25 OP 2m 45 80 292 Y
ESI1636 HR 4337 19/20-01-81 02x25 OP 21m 45 80 292 Y
ESI1637 HR 4441 19/20-01-81 02x25 OP 38m 45 80 292 Y
ESI1638C 19/20-01-81 03x15 OP 99 ETA-Kalibration für Platten I1638, I1639, I1640 X
ESI1638 HR 5171 19/20-01-81 02x25 OP 96m 51 79 292 Y
ESI1639 HR 6391 19/20-01-81 02x25 OP 57m 51 79 292 Y
ESI1640 &jota; Sco 19/20-01-81 02x25 OP 3m 51 79 292 Y
ESI1641 HD161471 19/20-01-81 02x25 OP 5m 45 80 292 Y
ESI1642 HR 4110 20/21-01-81 02x25 OP 16m 45 80 292 Y
ESI1643 HR 5171 20/21-01-81 02x25 OP 71m 45 80 292 Y
ESI1644C 22/23-01-81 03x15 OP 99 ETA-Kalibration für Platten I1644 - I1648 X
ESI1644 HR 56856 22/23-01-81 02x25 OP 98m 45 80 292 Y
ESI1645 π Pup 22/23-01-81 02x25 OP 16m 45 80 292 Y
ESI1646 HD 74180 22/23-01-81 02x25 OP 17m 45 80 292 Y
ESI1647 HR 2974 22/23-01-81 02x25 OP 81m 45 80 292 Y
ESI1648 HR 4352 22/23-01-81 02x25 OP 27m 45 80 292 Y
ESI1649C 22/23-01-81 03x15 OP 99 ETA-Kalibration für Platten I1649 - I1651 X
ESI1649 HR 4337 22/23-01-81 02x25 OP 6m 51 79 292 Y
ESI1650 BS 3026 22/23-01-81 02x25 OP 22m 51 79 292 Y
ESI1651 &o;¹ 22/23-01-81 02x25 OP 11m 51 79 292 Y
ESI1652C 22/23-01-81 03x15 OP 99 ETA-Kalibration für Platten I1652 - I1654 X
ESI1652 HR 4180 22/23-01-81 02x25 OP 26m 45 80 292 Y
ESI1653 η Ara 22/23-01-81 02x25 OP 23m 45 80 292 Y
ESI1654 δ Tra 22/23-01-81 02x25 OP 25m 45 80 292 Y
ESI1655 α Tra 22/23-01-81 02x25 OP 9m 45 80 292 Y
ESI1656 HR 6058 22/23-01-81 02x25 OP 18m 51 79 292 Y
ESI3115 HR 4652 09/10-06-84 02x25 OP 30m 23 80 36 Y
ESI3116c 09/10-06-84 03x15 OP 99 ETA-Kalibration für Platten I3116, Den=1.0 Y
ESI3116C 09/10-06-84 03x15 OP 99 ETA-Kalibration für Platten I3116, Den=1.7 Y
ESI3116 HR 4652 09/10-06-84 02x25 OP 40m 23 80 36 Y
ESI3117c 10/11-06-84 03x15 OP 99 ETA-Kalibration für Platten I3117, Den=1.0 Y
ESI3117 HD 94660 10/11-06-84 02x25 OP 70m 26 80 36 Y
ESI3118c 10/11-06-84 03x15 OP 99 ETA-Kalibration für Platten I3118, Den=1.0 Y
ESI3118 HD 203006 10/11-06-84 02x25 OP 70m 26 80 36 Y
ESI3119c 10/11-06-84 03x15 OP 99 ETA-Kalibration für Platten I3119, Den=1.0 Y
ESI3119 HD 223640 10/11-06-84 02x25 OP 26 80 36 Y
ESI3120c 10/11-06-84 03x15 OP 99 ETA-Kalibration für Platten I3120, Den=1.0 Y
ESI3120 HD 176232 11/12-06-84 02x25 OP 70m 26 80 36 Y
ESI3121 HD 3326 11/12-06-84 02x25 OP 75m 26 80 36 Y
ESI3122 HR 6084 12/13-06-84 02x25 OP 6m 26 80 303 Y
ESI3123c 12/13-06-84 03x15 OP 99 ETA-Kalibration für Platten I3123, Den=1.0 Y
ESI3123 HD 6084 12/13-06-84 02x25 OP 875s 26 80 303 Y
ESI3124 HD 6084 12/13-06-84 02x25 OP 17m 26 80 303 Y
ESJ1597 17:02.3 -37:48.0 3U 1700-37 12/13-08-76 05x05 OP 5s 340 74 289 Y
ESJ1598 17:29.3 -33:42.0 3U 1727#150 12/13-08-76 05x05 OP 6m 340 74 289 Y
ESJ1599 17:29.3 -33:42.0 3U 1727#150 12/13-08-76 05x05 OP 75m 340 74 289 Y
ESJ1601 01:16.4 -73:35.0 SMC X-1 12/13-08-76 05x05 OP 127m 340 74 289 stopped by tel. limited angle Y
ESJ1602 17:29.3 -33:42.0 3U 1727#150 13/14-08-76 05x05 OP 120m 340 74 289 Y
ESJ1602K Spot Sensitometer Calib. 13/14-08-76 05x10 OP 120m 340 99 Y
ESJ1603K Spot Sensitometer Calib. 13/14-08-76 05x10 OP 15m 340 99 Y
ESJ1605 19:15.7 -39:38.0 IC 1297 13/14-08-76 05x05 OP 20m 340 74 289 Y
ESJ1606 19:15.7 -39:38.0 IC 1297 13/14-08-76 05x05 OP 10m 340 74 289 Y
ESJ1607K Spot Sensitometer Calib. 13/14-08-76 05x10 OP 20m 340 99 Y
ESJ1608 21:50.3 -13:50.0 Comet D'arrest 13/14-08-76 05x05 OP 12m 340 74 289 Y
ESJ1608K Spot Sensitometer Calib. 13/14-08-76 05x10 OP 20m 340 99 Y
ESJ1609 01:16.4 -73:31.0 SMC X-1 13/14-08-76 05x05 OP 147m 340 74 289 stopped by tel. limited angle Y
ESJ1609K Spot Sensitometer Calib. 13/14-08-76 05x10 OP 120m 340 99 Y
ESJ1610 17:29.3 -33:42.0 3U 1727#150 14/15-08-76 05x05 OP 205m 340 74 289 Y
ESJ1610K Spot Sensitometer Calib. 13/14-08-76 05x10 OP 60m 340 99 Y
ESJ1612 21:56.9 -15:12.0 Comet D'arrest 14/15-08-76 05x05 OP 15m 340 74 289 Y
ESJ1613 01:16.4 -73:31.0 SMC X-1 14/15-08-76 05x05 OP 180m 340 74 289 stopped by tel. limited angle Y
ESJ1613K Spot Sensitometer Calib. 13/14-08-76 05x10 OP 120m 340 99 Y
ESJ1614 15:53.8 -66:05.0 He 2-138 15/16-08-76 05x05 3 OP 30s 340 74 289 +2x30s Y
ESJ1615 17:28.4 -33:42.0 SAO 20881 15/16-08-76 05x05 3 OP 30s 340 74 289 +2x30s Y
ESJ1616 17:28.4 -33:42.0 SAO 20881 15/16-08-76 05x05 4 OP 30s 340 74 289 +3x30s Y
ESJ1617 17:28.4 -33:42.0 SAO 20881 15/16-08-76 05x05 3 OP 1m 340 74 289 +2x1m Y
ESJ1618 17:28.4 -33:42.0 SAO 20881 15/16-08-76 05x05 4 OP 2m 340 74 289 +3x2m Y
ESJ1619 17:28.4 -33:42.0 SAO 20881 15/16-08-76 05x05 3 OP 3m 340 74 289 +2x3m Y
ESJ1620K Spot Sensitometer Calib. 15/16-08-76 05x10 OP 60m 340 99 Y
ESJ1621K Spot Sensitometer Calib. 15/16-08-76 05x10 OP 60m 340 99 Y
ESJ1622 01:16.4 -73:31.0 SMC X-1 17/18-08-76 05x05 OP 195m 340 74 289 Y
ESJ1623 01:16.8 -73:33.0 SMC X-1 17/18-08-76 05x05 OP 50m 340 74 289 Y
ESJ1624 17:29.3 -33:44.0 CD -33° 18/19-08-76 05x05 OP 3m 340 74 289 Y
ESJ1625 17:29.7 -33:44.8 CD -33° 18/19-08-76 05x05 OP 4m 340 74 289 Y
ESJ1626 17:29.7 -33:44.0 CD -33° 18/19-08-76 05x05 OP 4m 340 74 289 Focus 3.10 Y
ESJ1627 17:29.7 -33:43.0 CD -33° 18/19-08-76 05x05 OP 4m 340 74 289 Focus 3.10 Y
ESJ1628 17:28.3 -33:42.2 SAO 20881 18/19-08-76 05x05 OP 15s 340 74 289 Focus 3.10 Y
ESJ1629 17:28.6 -33:44.0 CD -33° 18/19-08-76 05x05 OP 19m 340 74 289 Focus 3.10 Y
ESJ1630 3U 1727#33 18/19-08-76 05x05 OP 140m 340 74 289 Y
ESJ1631 01:16.8 -73:33.0 SMC X-1 18/19-08-76 05x05 OP 181m 340 74 289 Y
ESJ1632 17:28.6 -33:44.0 CD -33° 19/20-08-76 05x05 OP 13m 340 74 289 Y
ESJ1633 17:28.6 -33:44.0 CD -33° 19/20-08-76 05x05 OP 9m 340 74 289 Y
ESJ1634 17:28.6 -33:44.0 CD -33° 19/20-08-76 05x05 OP 7m 340 74 289 Y
ESJ1635 3U 1727#33 19/20-08-76 05x05 OP 45m 340 74 289 Y
ESJ1636 3U 1727#33 19/20-08-76 05x05 OP 35m 340 74 289 Y
ESJ1637 3U 1727#33 19/20-08-76 05x05 OP 27m 340 74 289 Y
ESJ1638 01:16.8 -73:33.0 SMC X-1 19/20-08-76 05x05 OP 26m 340 74 289 Y
ESJ1639 01:16.8 -73:33.0 SMC X-1 19/20-08-76 05x05 OP 28m 340 74 289 Y
ESJ1640 01:16.8 -73:33.0 SMC X-1 19/20-08-76 05x05 OP 105m 340 74 289 Y
ESJ1641 01:16.8 -73:33.0 SMC X-1 19/20-08-76 05x05 OP 105m 340 74 289 Y
ESJ3401 HB 6 21/21-05-80 06x06 2 OP 17m 46 84 300 +6m, Blue Filter Y
ESJ3607 NGC 2818 06/07-05-81 06x06 4 OP 12m 46 84 18 +12+2x3m Y
ESJ3608 NGC 2818 06/07-05-81 06x06 4 OP 12m 46 84 18 +12+2x3m Y
ESJ3609 NGC 3112 06/07-05-81 06x06 6 OP 12m 46 84 18 +2x3m+3x30s Y
ESJ3610 NGC 6369, M 2-9 06/07-05-81 06x06 5 OP 30m 46 84 18 +8+5+2m+30s Y
ESJ3611 19W32, MZ 3, MZ 3, MZ 3 06/07-05-81 06x06 4 OP 30m 46 84 18 +20+3m+30s Y
ESJ3612C 06/07-05-81 06x06 10m 46 4 18 Red Spot Sensitometric Calibration X
ESJ3612 H1-20, H1-20, M3-14 06/07-05-81 06x06 3 OP 12m 46 84 18 +12+3m Y
ESJ3613C 07/08-05-81 06x06 10m 46 4 18 Blue Spot Sensitometric Calibration X
ESJ3613 Roberts 22 07/08-05-81 06x06 3 OP 12m 46 84 18 +12+3m Y
ESJ3614 ESO 172-07 07/08-05-81 06x06 3 OP 6m 46 84 18 +150+60s Y
ESJ3615 ESO 172-07, MZ 3 07/08-05-81 06x06 2 OP 25m 46 84 18 +125m Y
ESJ4018c 18/19-01-83 06x06 OP 10m 46 85 4 99 Spot Sensitometric Calibration, Gain 1B Y
ESJ4018C 18/19-01-83 06x06 OP 5m 46 85 4 99 Spot Sensitometric Calibration, Gain 1B Y
ESJ4018 IC 418 18/19-01-83 06x06 3 OP 6m 46 85 99 +2m+40s Y
ESJ4019 NGC 2346 18/19-01-83 06x06 3 OP 15m 46 85 99 +6m+150s Y
ESJ4020 NGC 2346 18/19-01-83 06x06 3 OP 24m 46 85 99 +12+6m Y
ESJ4021 NGC 2346 18/19-01-83 06x06 3 OP 21m 46 85 99 +12+6m Y
ESJ4023 NGC 2818 18/19-01-83 06x06 4 OP 24m 46 85 99 +24+8+8m Y
ESJ4024 AG Car 18/19-01-83 06x06 2 OP 12m 46 85 99 +3m Y
ESJ4025 A 33 18/19-01-83 06x06 OP 12m 46 85 99 Y
ESJ4026c 18/19-01-83 06x06 OP 10m 46 85 4 99 Spot Sensitometric Calibration, Gain 1B Y
ESJ4026C 18/19-01-83 06x06 OP 5m 46 85 4 99 Spot Sensitometric Calibration, Gain 1B Y
ESJ4026 NGC 246 19/20-01-83 06x06 4 OP 20m 46 85 99 +15+10+5m Y
ESJ4027 IC 418 19/20-01-83 06x06 4 OP 16m 46 85 99 +8+4+2m Y
ESJ4028 NGC 2346 19/20-01-83 06x06 3 OP 20m 46 85 99 +12+3m Y
ESJ4029 NGC 2346 19/20-01-83 06x06 4 OP 20m 46 85 99 +12+2x4m Y
ESJ4030 K 1-12, M 4-1 19/20-01-83 06x06 3 OP 20m 46 85 99 +12+3m Y
ESJ4031 NGC 2818 19/20-01-83 06x06 4 OP 6m 46 85 99 +3x6m Y
ESJ4032 NGC 2818 (*118 +*161) 19/20-01-83 06x06 4 OP 6m 46 85 99 +3x6m Y
ESJ4033 AG Car 19/20-01-83 06x06 4 OP 12m 46 85 99 +6+2+2m Y
ESJ4034c 20/21-01-83 06x06 OP 10m 46 85 4 99 Spot Sensitometric Calibration, Gain 1B Y
ESJ4034C 20/21-01-83 06x06 OP 5m 46 85 4 99 Spot Sensitometric Calibration, Gain 1B Y
ESJ4034 A 15, K 1-7, K 2-3 20/21-01-83 06x06 3 OP 20m 46 85 99 +15+12m Y
ESJ4035 NGC 2346 20/21-01-83 06x06 4 OP 12m 46 85 99 +12+4+4m Y
ESJ4036 NGC 2346 20/21-01-83 06x06 2 OP 16m 46 85 99 +8m Y
ESJ4037 NGC 2218 20/21-01-83 06x06 3 OP 36m 46 85 99 +25+18m Y
ESJ4038 NGC 2818 20/21-01-83 06x06 3 OP 6m 46 85 99 +12+3m Y
ESJ4039 He 2-36 20/21-01-83 06x06 2 OP 16m 46 85 99 +8m Y
ESJ4042c 21/22-01-83 06x06 OP 10m 46 85 4 99 Spot Sensitometric Calibration, Gain 1B Y
ESJ4042C 21/22-01-83 06x06 OP 5m 46 85 4 99 Spot Sensitometric Calibration, Gain 1B Y
ESJ4042 ESO 490 = A 15 21/22-01-83 06x06 2 OP 8m 46 85 99 +8m Y
ESJ4043 NGC 2346 21/22-01-83 06x06 2 OP 16m 46 85 99 +16m Y
ESJ4044 K1-11, A-24, NGC 2818 21/22-01-83 06x06 3 OP 22m 46 85 99 +2x16m Y
ESJ4045 NGC 2818 21/22-01-83 06x06 3 OP 36m 46 85 99 +25+18m Y
ESJ4046 NGC 3132 21/22-01-83 06x06 4 OP 6m 46 85 99 +6+1+1m Y
ESJ4047 NGC 3132, He 2-111 21/22-01-83 06x06 4 OP 6m 46 85 99 +6+1+1m Y
ESJ4048 MZ 3 22/23-01-83 06x06 3 OP 20m 46 85 99 +6+1m Y
ESJ4049 NGC 1514, H3-75, KZ-13 22/23-01-83 06x06 3 OP 24m 46 85 99 +2x12m Y
ESJ4050 NGC 2346 22/23-01-83 06x06 OP 45m 46 85 99 Y
ESJ4051 NGC 2218 22/23-01-83 06x06 2 OP 34m 46 85 99 +33m Y
ESJ4052 A 33 22/23-01-83 06x06 2 OP 20m 46 85 99 +3m Y
ESJ4053 NGC 3132 22/23-01-83 06x06 4 OP 6m 46 85 99 +3x1m Y
ESJ4054 K 1-29, He 2-111 22/23-01-83 06x06 4 OP 20m 46 85 99 +12+4+2m Y
ESJ4055 MZ 3 22/23-01-83 06x06 4 OP 16m 46 85 99 +16+8+8m Y
ESJ4056 Nova Del 22/23-01-83 06x06 4 OP 46 85 99 Plattennummer und Objekt vermutet Y
ESJ4057 Nova Del 22/23-01-83 06x06 4 OP 46 85 99 Plattennummer und Objekt vermutet Y
ESJ4057 Nova Del 22/23-01-83 06x06 4 OP 46 85 99 Plattennummer und Objekt vermutet Y
ESJ4389 NGC 2346 18/19-03-85 06x06 OP 8m 26 85 30 Y
ESJ4390 NGC 2346, 2818 18/19-03-85 06x06 4 OP 20m 26 86 30 +20+16+4m Y
ESJ4391 ESO 260, NGC 3242 18/19-03-85 06x06 4 OP 20m 26 86 30 +3m+80+30s Y
ESJ4392 NGC 3699, ESO131-6, ESO096 18/19-03-85 06x06 4 OP 35m 26 86 30 +30+8+4m Y
ESJ4396 NGC 2346, 2437 19/20-03-85 06x06 5 OP 12m 26 86 30 +8+5m+100+35s Y
ESJ4397 HS 469, NGC 2818, 3242 19/20-03-85 06x06 4 OP 35m 26 86 30 +20m+20+20s Y
ESJ4398 ESO311, He2-111, ESO173-01 19/20-03-85 06x06 5 OP 25m 26 86 30 +20+15+2x5m Y
ESJ4401 ESO427/PN19 20/21-03-85 06x06 OP 5m 26 86 30 Y
ESJ4402 ESO427/PN19, NGC 2346, 2437 20/21-03-85 06x06 4 OP 20m 26 86 30 +5+2+1m Y
ESJ4403 NGC 2437, 2438 20/21-03-85 06x06 4 OP 10m 26 86 30 +9+3+1m Y
ESJ4404 NGC 2438, 3242 20/21-03-85 06x06 4 OP 10m 26 86 30 +10m+40+10s Y
ESJ4405 HS469/036, ESO173-612, 20/21-03-85 06x06 4 OP 10m 26 86 30 +10m+40+10s, ESO386-619, HE2-111 Y
ESJ4409 ESO494-13 21/22-03-85 06x06 OP 20m 26 86 30 Y
ESJ4410 ESO260/PN08, NGC 2346, 2437 21/22-03-85 06x06 4 OP 30m 26 86 30 +7+4+2m Y
ESJ4411 NGC 2437(*18+*77+*15) 21/22-03-85 06x06 4 OP 9m 26 86 30 +3x2m Y
ESJ4412 NGC 2438, HE 2-111 21/22-03-85 06x06 4 OP 30m 26 86 30 +2x30+1m Y
ESJ4496c 23/24-05-85 06x06 OP 99 Spot Sensitometric Calibration, plates 2,3 Y
ESJ4496C 23/24-05-85 06x06 OP 99 Spot Sensitometric Calibration, plates 4,5,6,7 Y
ESJ4496 HE 2-111 23/24-05-85 06x06 2 OP 20m 46 84 18 +20m Y
ESJ4497 MZ 3 23/24-05-85 06x06 2 OP 20m 46 84 18 +20m Y
ESJ4498 K2-16, HZ-11 23/24-05-85 06x06 3 OP 46 84 18 Plattennummer unsicher, Spektren unsicher, Info aus ESO-spectroscopic Y
ESJ4501 A 58 23/24-05-85 06x06 3 OP 15m 46 84 18 +2x15m Y
ESJ4503 HE 2-111 24/25-05-85 06x06 2 OP 35m 46 84 18 +35m Y
ESJ4504 MZ 3 24/25-05-85 06x06 2 OP 35m 46 84 18 +35m Y
ESJ4506 M 2-9 24/25-05-85 06x06 2 OP 30m 46 84 18 +30m Y
ESJ4509 ESO172-07, MZ 3 25/26-05-85 06x06 3 OP 40m 46 84 18 +40+35m Y
ESJ4512 M 2-9 25/26-05-85 06x06 3 OP 30m 46 84 18 +30+15m Y
ESJ4515 MZ 3 26/27-05-85 06x06 4 OP 18m 46 84 18 +2x15m Y
ESJ4517 M 2-9 26/27-05-85 06x06 2 OP 50m 46 84 18 +50m Y
ESJ4520 Sh 2-71 26/27-05-85 06x06 2 OP 8m 26 84 18 +2m Y
ESJ4522 He 2-111, MZ 3 27/28-05-85 06x06 3 OP 30m 26 84 18 +2x30m Y
ESJ4529c 28/29-05-85 06x06 OP 99 Spot Sensitometric Calibration, plates 34,35,36,37,38 Y
ESJ4529C 28/29-05-85 06x06 OP 99 Spot Sensitometric Calibration, plates 39,40,41 Y
ESJ4529 MZ 3 28/29-05-85 06x06 2 OP 30m 26 86 18 +30m Y
ESJ4530 M 2-9 28/29-05-85 06x06 4 OP 28m 46 86 18 +25+2x10m Y
ESJ4531 Nova 28/29-05-85 06x06 3 OP 12s 46 86 18 +3s Y
ESJ4534 A 58 28/29-05-85 06x06 4 OP 20m 46 86 18 +2x15+10m Y
ESJ4536 NGC 7009 28/29-05-85 06x06 4 OP 6m 46 86 18 +2+1m+30s Y
ESJ4539c 28/29-05-85 06x06 OP 99 Spot Sensitometric Calibration, plates 39,40,41 Y
ESJ4679 Fg 1, He 2-104 29/30-06-87 06x06 4 OP 10m 46 86 30 +3x5m Y
ESJ4680 17:02.2 -53:55.0 CPD-538315 29/30-06-87 06x06 OP 3m 46 86 30 Y
ESJ4681 CPD-538315, PC 18 29/30-06-87 06x06 5 OP 10m 46 86 30 +10m+210+180+60s Y
ESJ4688 He 2-101, AS 210, PC 18 29/30-06-87 06x06 4 OP 30m 46 86 30 +15+2x5m Y
ESJ4690 TH3-36, SHAW-1, S20-31, 01/02-07-87 06x06 4 OP 25m 46 86 30 +25+16+10m, V348 Sgn Y
ESJ4692 Fg 1, He 2-104, VB 2 02/03-07-87 06x06 4 OP 30m 46 86 30 +30+15+10m Y
ESJ4695 ESO593/PN09, NGC 7009, 02/03-07-87 06x06 6 OP 20m 85 30 +20+4+2+1m+30s, ESO472/G211 Y
ESJ4696 Fg 1 03/04-07-87 06x06 OP 10m 26 86 30 Y
ESJ4697 HE2-101, VB-2, CPD-538315 03/04-07-87 06x06 6 OP 20m 26 86 30 +20+2x10+2x3m Y
ESo1319 09:42.7 -57:10:00 He 2-36 22/23-01-74 16x16 4 OP 150m 23 73 243 ESOGPO 2 Teleskop Y
ESo1320 03:32.2 -25:56:00 NGC 1360 23/24-01-74 16x16 2 OP 70m 23 73 243 ESOGPO 2 Teleskop Y
ESo1333 03:32.2 -25:56:00 NGC 1360 27/28-01-74 16x16 1 OP 76m 43 73 243 ESOGPO 2 Teleskop Y
ESo1343 03:31.2 -26:01:00 NGC 1360 29/30-01-74 16x16 2 OP 55m 23 73 244 ESOGPO 2 Teleskop Y
ESo1372C 22/23-10-75 03x15 OP 99 ETA-Kalibration für Platten o1372 X
ESo1372 22:41.2 -47:01.0 β Gru 22/23-10-75 06x50 OP 60m 45 90 292 Y,X
ESo1373C 22/23-10-75 03x15 OP 99 ETA-Kalibration für Platten o1373 X
ESo1373 22:41.2 -47:01.0 β Gru 22/23-10-75 06x50 OP 285m 45 92 292 Y,X
ESo1374 05:53.8 +07:24.0 α Ori 22/23-10-75 06x50 OP 23m 45 90 292 Y,X
ESo1375 05:53.8 +07:24.0 α Ori 22/23-10-75 06x50 OP 47m 45 92 292 Y,X
ESo1376 17:23:02 -55:30:00 β Ara 23/24-10-75 06x50 OP 92m 45 90 292 Y,X
ESo1377C 22/23-10-75 03x15 OP 99 ETA-Kalibration für Platten o1377-o1380 X
ESo1377 01:27:03 -43:27:00 γ Phe 25/26-10-75 06x50 OP 78m 45 90 292 Y,X
ESo1378 03:56:09 -13:35:00 γ Eri 25/26-10-75 06x50 OP 147m 45 90 292 Y,X
ESo1379 04:34:05 -16:27:00 α Phe 25/26-10-75 06x50 OP 24m 45 90 292 Y,X
ESo1380C 22/23-10-75 03x15 OP 99 ETA-Kalibration für Platten o1377-o1380 X
ESo1380 09:07:01 -43:20:00 γ Tau 25/26-10-75 06x50 OP 104m 45 90 292 Y,X
ESo1381 α Sco 25/26-10-75 06x50 OP 45 90 292 very weak, clouds Y,X
ESo1382C 28/29-10-75 03x15 OP 99 ETA-Kalibration für Platten o1382 X
ESo1382 12:23.8 -56:58.0 α Sco 28/29-10-75 06x50 OP 83m 45 90 292 Y,X
ESo1501 05:26:04 -12:43:00 IC 418 28/01-02-77 06x50 OP 30m 55 89 18 Y,X
ESo1502 10:06:00 -40:19:00 NGC 3132 28/01-02-77 06x50 OP 600m 55 89 18 Y,X
ESo1564C 26/27-02-78 03x15 OP 99 ETA-Kalibration für Platten o1564 X
ESo1564 05:53.9 +07:24.0 α Ori 16/17-02-78 06x50 OP 240m 91 292 Y,X
ESo1565C 16/17-02-78 03x15 OP 99 ETA-Kalibration für Platten o1565 X
ESo1565c 19/20-02-78 03x15 OP 99 ETA-Kalibration für Platten o1565a X
ESo1565 09:07:02 -42:21:00 λ Vel 19/20-02-78 06x50 OP 484m 91 292 Y,X
ESo1566 06:23:28 -52:49:00 α Car 21/22-02-78 06x50 OP 18m 30 91 292 Y,X
ESo1567 07:43:58 +28:04:00 α Car 21/22-02-78 06x50 OP 43m 30 91 292 Y,X
ESo1568C 21/22-02-78 03x15 OP 99 ETA-Kalibration für Platten o1568 X
ESo1568 08:22:04 -59:26:00 α Car 21/22-02-78 06x50 OP 85m 30 93 292 Y,X
ESo1569C 21/22-02-78 03x15 OP 99 ETA-Kalibration für Platten o1569, o1570 X
ESo1569 09:26:05 -08:34:00 α Hya 21/22-02-78 06x50 OP 95m 30 93 292 Y,X
ESo1570 09:07.2 -43:21.0 λ Vel 21/22-02-78 06x50 OP 122m 30 93 292 Y,X
ESo1571C 21/22-02-78 03x15 OP 99 ETA-Kalibration für Platten o1571, o1572 X
ESo1571 14:38.1 -60:44.0 α² Cen 21/22-02-78 06x50 OP 63m 30 93 292 Y,X
ESo1572 14:38.1 -60:44.0 α¹ Cen 21/22-02-78 06x50 OP 26m 30 93 292 Y,X
ESo1900C 19/20-01-81 03x15 OP 99 ETA-Kalibration für Platten o1900 X
ESo1901C 20/21-01-81 03x15 OP 99 ETA-Kalibration für Platten o1901 X
ESo1901 λ Vel 20/21-01-81 06x50 OP 254m 26 90 292 Y,X
ESo2090 α Sco 08/09-06-84 06x50 OP 12m 26 91 36 Y,X
ESo2091C 08/09-06-84 03x15 OP 99 ETA-Kalibration für Platte o2091 Y
ESo2091 α Gru 08/09-06-84 06x50 OP 240m 26 91 36 Y,X
ESo2092C 09/10-06-84 03x15 OP 99 ETA-Kalibration für Platte o2092 Y
ESo2092 HD 148478 09/10-06-84 06x50 OP 240m 26 91 36 Y,X
ESo2093C 09/10-06-84 03x15 OP 99 ETA-Kalibration für Platte o2093 Y
ESo2093 β Gru 09/10-06-84 06x50 OP 26 91 36 Y,X
ESo2094C 10/11-06-84 03x15 OP 99 ETA-Kalibration für Platte o2094 Y
ESo2094 α Sco N bulae 10/11-06-84 06x50 OP 360m 23 91 36 Y,X
ESo2095c 11/12-06-84 03x15 OP 99 ETA-Kalibration für Platte o2095 Y
ESo2095 HD 128898 11/12-06-84 06x50 OP 70m 26 91 36 Y,X
ESo2096C 11/12-06-84 03x15 OP 99 ETA-Kalibration für Platte o2096 Y
ESo2096 α Sco 11/12-06-84 06x50 OP 23 91 36 Y,X
ESo2097C 12/13-06-84 03x15 OP 99 ETA-Kalibration für Platte o2097 Y
ESo2097 16:25.5 -26:24.0 α Sco Nebulae 12/13-06-84 06x50 OP 390m 23 90 36 Y,X
ESo2305 23:48.0 -64:30.0 MX 2348-65 11/12-11-76 16x16 2 15m 45 72 294 +15m Y
ESo2306 06:24.0 -55:04:48 3U 0624-55 11/12-11-76 16x16 OP 30m 45 72 294 Y
ESo2307 23:48.0 -64:30.0 MX 2348-65 13/14-11-76 16x16 2 OP 45m 45 72 294 +45m, w=300μ, chassis=5-c Y
ESo2309 05:13.0 -40:06.0 MX 0513-40 13/14-11-76 16x16 2 OP 7m 45 72 294 w=300μ, chassis=5-c Y
ESo2310 07:50.0 -49:27.0 3U 0750-49 13/14-11-76 16x16 2 OP 45s 45 72 294 +45s, w=1000μ, chassis=3-c Y
ESo2311 08:36.0 -42:06.0 MX 0836-42 13/14-11-76 16x16 2 OP 90s 45 72 294 +90s, w=500μ, chassis=5-c Y
ESo2312 07:50.0 -49:27.0 3U 0750-49 13/14-11-76 16x16 2 OP 37s 45 72 294 +37s, w=500μ, chassis=3-c Y
ESo2314 07:50.0 -49:27.0 3U 0750-49 14/15-11-76 16x16 2 OP 90s 45 72 294 +90s, w=1000μ, chassis=3-c Y
ESo2317 07:50.0 -49:27.0 3U 0750-49 16/17-11-76 16x16 2 OP 90s 45 75 294 +90s, w=500μ, chassis=5-c Y
ESo2318 MX 2244-24 18/19-11-76 16x16 OP 90m 45 75 294 w=300μ, chassis=3-c Y
ESo2319 01:38.0 -01:20.0 3U 0138-01 18/19-11-76 16x16 OP 60m 45 75 294 w=300μ Y
ESo2320 06:59.0 -07:09.0 MX 0656-07 18/19-11-76 16x16 2 OP 5m 45 75 294 +5m, w=300μ, chassis=3-c Y
ESo2321 07:50.0 -49:27.0 3U 0750-49 18/19-11-76 16x16 2 OP 60s 45 75 294 +60s, w=1000μ, chassis=5-c Y
ESo2323 07:50.0 -49:27.0 3U 0750-49 18/19-11-76 16x16 2 OP 45s 45 75 294 +45s, w=1000μ, chassis=5-c Y
ESo2326 07:50.0 -49:27.0 3U 0750-49 19/20-11-76 16x16 2 OP 45s 45 75 294 +45s, w=1000μ, chassis=3-c Y
ESo2327 07:50.0 -49:27.0 3U 0750-49 19/20-11-76 16x16 2 OP 45s 45 75 294 +45s, w=1000μ, chassis=5-c Y
ESo2328 06:59.0 -07:09.0 MX 0656-07 19/20-11-76 16x16 OP 60m 45 75 294 w=250μ, chassis=3-c Y
ESo2329 07:50.0 -49:27.0 3U 0750-49 19/20-11-76 16x16 2 OP 37s 45 75 294 +37s, w=1000μ, chassis=5-c Y
ESo2331 11:46.0 -62:10.0 3U 1145-61 19/20-11-76 16x16 2 OP 8m 45 75 294 +8m, w=300μ, chassis=5-c Y
ESo2332 07:50.0 -49:27.0 3U 0750-49 19/20-11-76 16x16 2 OP 40s 45 75 294 +40s, w=1000μ, chassis=3-c Y
ESo2335 07:50.0 -49:27.0 3U 0750-49 20/21-11-76 16x16 2 OP 42s 45 75 294 +42s, w=1000μ, chassis=5-c Y
ESo2338 07:50.0 -49:27.0 3U 0750-49 20/21-11-76 16x16 2 OP 45s 45 72 294 +45s Y
ESo2340 07:50.0 -49:27.0 3U 0750-49 21/22-11-76 16x16 2 OP 32s 45 72 295 +32s Y
ESo2341 07:50.0 -49:27.0 3U 0750-49 21/22-11-76 16x16 2 OP 32s 45 72 295 +32s Y
ESo2342 11:46.0 -62:10.0 3U 1145-61 21/22-11-76 16x16 2 OP 5m 45 72 295 +5m Y
ESo2343 07:50.0 -49:27.0 3U 0750-49 21/22-11-76 16x16 2 OP 32s 45 72 295 +32s Y
ESo2346 07:50.0 -49:27.0 3U 0750-49 22/23-11-76 16x16 2 OP 32s 45 75 295 +32s Y
ESo2347 07:50.0 -49:27.0 3U 0750-49 22/23-11-76 16x16 2 OP 32s 45 75 295 +32s Y
ESo2348 23:48.0 -64:30.0 MX 2348-65 23/24-11-76 16x16 2 OP 90m 45 75 246 +90m, w=250μ Y
ESo2350 07:50.0 -49:27.0 3U 0750-49 23/24-11-76 16x16 2 OP 30s 45 75 246 +30s, w=1000μ Y
ESo2351 11:47.0 -62:02.0 3U 1145-61 23/24-11-76 16x16 2 OP 7m 45 75 246 +7m, w=350μ Y
ESo2354 07:50.0 -49:27.0 3U 0750-49 24/25-11-76 16x16 2 OP 32s 45 75 246 +32s, w=1000μ Y
ESo2355 11:47.0 -62:02.0 3U 1145-61 24/25-11-76 16x16 2 OP 7m 45 75 246 +7m, w=350μ Y
ESo2364 23:48.0 -65:00.0 MX 2348-65 11/12-12-76 16x16 2 OP 40m 45 75 296 +40m, w=300μ Y
ESo2365 06:24.0 -55:00.0 3U 0624-55 11/12-12-76 16x16 2 OP 20m 45 73 296 +20m, w=300μ Y
ESo2366 07:50.0 -49:27.0 3U 0750-49 11/12-12-76 16x16 2 OP 31s 45 73 296 +31s, w=1000μ Y
ESo2367 08:54.0 -46:00.0 AO 0854-46 11/12-12-76 16x16 2 OP 20m 45 73 296 20m, w=300μ Y
ESo2368 11:46.0 -62:02.0 3U 1145-61 11/12-12-76 16x16 2 OP 7m 45 73 296 +7m, w=350μ Y
ESo2369 11:44.0 -74:00.0 3U 1144-74 11/12-12-76 16x16 2 OP 15m 45 73 296 +15m, w=350μ Y
ESo2370 23:48.0 -65:00.0 MX 2348-65 12/13-12-76 16x16 2 OP 20m 45 73 296 +20m, w=250μ Y
ESo2372 07:05.0 -54:55.0 SAO 234933 12/13-12-76 16x16 2 OP 30m 45 73 296 +30m, w=300μ Y
ESo2373 08:03.0 -46:11.0 3U 0804-53 12/13-12-76 16x16 2 OP 15m 45 73 296 +15m, w=300μ, Koordinate (δ=-52:57) oder Objekt falsch Y
ESo2374 07:50.0 -49:27.0 3U 0750-49 12/13-12-76 16x16 2 OP 52s 45 73 296 +52s, w=1000μ Y
ESo2375 09:18.0 -55:00.0 3U 0918-55 12/13-12-76 16x16 2 OP 10m 45 73 296 +10m, w=300μ Y
ESo2376 08:35.0 -42:48.0 MX 0836-42 12/13-12-76 16x16 2 OP 20m 45 73 296 +20m, w=300μ Y
ESo2377 08:35.0 -48:21.0 AO 0835-48 12/13-12-76 16x16 2 OP 20m 45 73 296 +20m, w=300μ Y
ESo2378 23:48.0 -64:55.0 MX 2348-65 13/14-12-76 16x16 2 OP 40m 45 75 296 +40m Y
ESo2380 06:25.0 -55:00.0 3U 0624-55 13/14-12-76 16x16 2 OP 20m 45 75 296 +20m Y
ESo2381 08:03.0 -52:57.0 3U 0804-53 13/14-12-76 16x16 2 OP 15m 45 75 296 +15m Y
ESo2382 08:36.0 -42:02.0 MX 0836-42 13/14-12-76 16x16 2 OP 15m 45 75 296 +15m Y
ESo2383 09:18.0 -54:58.0 3U 0918-55 13/14-12-76 16x16 2 OP 10m 45 75 296 +10m Y
ESo2384 11:47.0 -62:02.0 3U 1145-61 13/14-12-76 16x16 2 OP 7m 45 75 296 +7m, w=350μ Y
ESo2385 23:48.0 -64:30.0 MX 2348-65 13/14-12-76 16x16 2 OP 40m 45 75 297 +40m, w=250μ Y
ESo2387 06:24.0 -55:00.0 3U 0624-55 14/15-12-76 16x16 2 OP 30m 45 75 297 +30m Y
ESo2388 07:05.0 -54:30.0 3U 0705-55 14/15-12-76 16x16 2 OP 25m 45 75 297 +25m, w=250μ Y
ESo2389 07:51.0 -49:38.0 3U 0750-49 14/15-12-76 16x16 2 OP 20s 45 75 297 +20s, w=350μ Y
ESo2390 07:51.0 -49:38.0 3U 0750-49 14/15-12-76 16x16 2 OP 20s 45 75 297 +20s, w=350μ Y
ESo2391 09:18.0 -55:02.0 3U 0918-55 14/15-12-76 16x16 2 OP 10m 45 75 297 +10m, w=250μ Y
ESo2393 06:24.0 -55:00.0 3U 0624-55 15/16-12-76 16x16 2 OP 30m 45 73 296 +30m, w=250μ Y
ESo2394 07:07.0 -54:55.0 3U 0705-55 15/16-12-76 16x16 2 OP 30m 45 73 297 +30m Y
ESo2395 23:48.0 -64:30.0 MX 2348-65 19/20-12-76 16x16 2 OP 40m 45 73 296 +40m, w=250μ, chassis=4-c Y
ESo2397 06:24.0 -55:00.0 3U 0624-55 19/20-12-76 16x16 2 OP 30m 45 73 296 +30m, w=250μ, chassis=3-c Y
ESo2398 07:50.0 -49:00.0 3U 0750-49 19/20-12-76 16x16 2 OP 20s 45 73 296 +20s, w=350μ, chassis=4-c Y
ESo2399 07:50.0 -49:00.0 3U 0750-49 19/20-12-76 16x16 2 OP 20s 45 73 296 +20s, w=350μ, chassis=1-c Y
ESo2400 08:35.0 -48:21.0 AO 0835-48 19/20-12-76 16x16 2 OP 15m 45 73 296 +15m, w=250μ, chassis=6-c, destroyed during development Y
ESo2401 08:35.0 -46:14.0 AO 0835-48 19/20-12-76 16x16 2 OP 15m 45 73 296 +15m, w=250μ, chassis=5-c, destroyed during development Y
ESo2402 09:18.0 -55:02.0 3U 0918-55 19/20-12-76 16x16 2 OP 7m 45 75 296 +7m, w=250μ, chassis=3-c, destroyed during development Y
ESo2404 08:09.0 -52:58.0 3U 0804-53 20/21-12-76 16x16 OP 75m 45 75 296 w=350μ Y
ESo2405 08:39.0 -48:21.0 AO 0835-48 20/21-12-76 16x16 OP 70m 45 75 296 Y
ESo2407 07:07.0 -54:55.0 3U 0705-55 21/22-12-76 16x16 OP 90m 45 75 296 Y
ESo2408 07:53.0 -49:12.0 3U 0750-49 21/22-12-76 16x16 2 OP 20s 45 75 296 +20s Y
ESo2409 07:53.0 -49:12.0 3U 0750-49 21/22-12-76 16x16 2 OP 20s 45 75 296 +20s Y
ESo2410 08:39.0 -48:21.0 AO 0835-48 21/22-12-76 16x16 2 OP 30m 45 75 296 +30m, prism not parallel Y
ESo2411 09:18.0 -55:02.0 3U 0918-55 21/22-12-76 16x16 2 OP 10m 45 75 296 +10m Y
ESo2412 06:24.0 -54:59.0 3U 0624-55 22/23-12-76 16x16 OP 89m 45 75 296 w=350μ Y
ESo2413 06:24.0 -54:59.0 3U 0624-55 22/23-12-76 16x16 2 OP 30m 45 75 296 +30m, w=250μ Y
ESo2414 07:05.0 -54:55.0 3U 0705-55 22/23-12-76 16x16 2 OP 30m 45 75 296 +30m, w=250μ Y
ESo2415 08:36.0 -42:24.0 MX 0836-42 22/23-12-76 16x16 OP 90m 45 75 296 w=350μ Y
ESo2416 08:36.0 -42:24.0 MX 0836-42 22/23-12-76 16x16 2 OP 20m 45 75 296 +20m, w=250μ Y
ESo2417 08:54.0 -46:14.0 AO 0854-46 22/23-12-76 16x16 2 OP 15m 45 75 296 +15m Y
ESo2419 06:24.0 -54:59.0 3U 0624-55 23/24-12-76 16x16 2 OP 30m 45 75 296 +30m, w=250μ Y
ESo2420 07:05.0 -54:55.0 3U 0705-55 23/24-12-76 16x16 2 OP 30m 45 75 296 +30m, w=250μ Y
ESo2421 06:56.0 -07:06.0 MX 0656-07 23/24-12-76 16x16 2 OP 10m 45 75 296 +10m w=350μ Y
ESo2422 07:53.0 -49:12.0 3U 0750-49 23/24-12-76 16x16 2 OP 20s 45 75 296 +20s w=350μ Y
ESo2423 08:09.0 -52:58.0 3U 0804-53 23/24-12-76 16x16 2 OP 15m 45 75 296 +15m w=250μ Y
ESo2424 08:54.0 -46:14.0 AO 0854-46 23/24-12-76 16x16 2 OP 15m 45 75 296 +15m w=250μ Y
ESo2425 11:44.0 -75:05.0 3U 1144-74 23/24-12-76 16x16 OP 60m 45 75 296 +60m w=350μ, chassis=5-c Y
ESo2426 11:44.0 -75:05.0 3U 1144-74 23/24-12-76 16x16 2 OP 15m 45 75 296 +15m w=250μ Y
ESo2444 06:24.0 -54:59.0 3U 0624-55 23/24-12-76 16x16 2 OP 30m 45 75 296 +30m w=250μ Y
ESo2445 07:55.0 -49:38.0 3U 0750-49 08/09-01-77 16x16 2 OP 90s 23 73 296 +90s w=1000μ, chassis=3-c Y
ESo2446 07:55.0 -49:38.0 3U 0750-49 08/09-01-77 16x16 2 OP 90s 23 73 296 +90s w=1000μ, chassis=5-c Y
ESo2447 07:55.0 -49:38.0 3U 0750-49 08/09-01-77 16x16 2 OP 90s 23 75 296 +90s w=1000μ, chassis=2-c Y
ESo2448 09:18.0 -55:02.0 3U 0918-55 08/09-01-77 16x16 2 OP 15m 23 75 296 +15m w=250μ, chassis=6-c Y
ESo2449 09:18.0 -55:02.0 3U 0918-55 08/09-01-77 16x16 2 OP 15m 23 75 296 +15m w=250μ, chassis=1-c Y
ESo2450 11:47.0 -62:02.0 3U 1145-61 08/09-01-77 16x16 2 OP 12m 23 75 296 +12m w=350μ Y
ESo2451 06:24.0 -54:59.0 3U 0624-55 09/10-01-77 16x16 2 OP 30m 45 75 296 +30m w=250μ Y
ESo2452 07:53.0 -49:12.0 3U 0750-49 09/10-01-77 16x16 2 OP 35s 23 75 296 +35s w=1000μ, chassis=1-c Y
ESo2453 07:53.0 -49:12.0 3U 0750-49 09/10-01-77 16x16 2 OP 45s 23 75 296 +45s w=1000μ, chassis=2-c Y
ESo2454 07:53.0 -49:12.0 3U 0750-49 09/10-01-77 16x16 2 OP 58s 23 75 296 +58s w=1000μ, chassis=3-c Y
ESo2455 08:54.0 -46:14.0 AO 0854-46 09/10-01-77 16x16 2 OP 15m 23 73 297 +15m w=250μ, chassis=5-c Y
ESo2456 08:54.0 -46:14.0 AO 0854-46 09/10-01-77 16x16 2 OP 15m 23 75 296 +15m w=250μ, chassis=6-c Y
ESo2457 11:47.0 -62:02.0 3U 1145-61 09/10-01-77 16x16 2 OP 10m 23 75 296 +10m w=350μ, chassis=1-c Y
ESo2458 11:47.0 -62:02.0 3U 1145-61 09/10-01-77 16x16 2 OP 10m 23 75 296 +10m w=350μ, chassis=3-c Y
ESo2459 11:47.0 -62:02.0 3U 1145-61 09/10-01-77 16x16 2 OP 10m 23 75 296 +10m w=350μ, chassis=2-c Y
ESo2460 06:24.0 -54:59.0 3U 0624-55 10/11-01-77 16x16 2 OP 30m 45 75 296 +30m w=250μ, chassis=3-c Y
ESo2461 06:24.0 -54:59.0 3U 0624-55 10/11-01-77 16x16 2 OP 30m 23 75 296 +30m chassis=1-c Y
ESo2462 07:05.0 -54:55.0 3U 0705-55 10/11-01-77 16x16 2 OP 20m 23 75 296 +20m w=250μ, chassis=2-c Y
ESo2463 07:55.0 -54:55.0 3U 0705-55 10/11-01-77 16x16 2 OP 66s 23 75 296 +66s w=1000μ, chassis=6-c Y
ESo2464 07:55.0 -54:55.0 3U 0705-55 10/11-01-77 16x16 2 OP 66s 23 75 296 +66s w=1000μ, chassis=3-c Y
ESo2465 07:55.0 -54:55.0 3U 0705-55 10/11-01-77 16x16 2 OP 66s 23 75 296 +66s w=1000μ, chassis=5-c Y
ESo2466 08:36.0 -42:24.0 MX 0836-42 10/11-01-77 16x16 2 OP 15m 45 75 296 +15m w=250μ, chassis=6-c Y
ESo2467 08:54.0 -46:14.0 AO 0854-46 10/11-01-77 16x16 2 OP 15m 45 75 296 +15m w=250μ, chassis=3-c Y
ESo2468 09:18.0 -55:02.0 3U 0918-55 10/11-01-77 16x16 2 OP 15m 45 75 296 +15m w=250μ, chassis=5-c Y
ESo2469 09:18.0 -55:02.0 3U 0918-55 10/11-01-77 16x16 2 OP 10m 45 75 296 +10m w=250μ, chassis=1-c Y
ESo2471 06:24.0 -54:59.0 3U 0624-55 11/12-01-77 16x16 2 OP 30m 45 72 296 +30m Y
ESo2472 07:55.0 -54:55.0 3U 0705-55 11/12-01-77 16x16 2 OP 20m 45 72 296 +20m Y
ESo2473 07:55.0 -54:55.0 3U 0705-55 11/12-01-77 16x16 2 OP 66s 23 72 296 +66s Y
ESo2474 07:55.0 -54:55.0 3U 0705-55 11/12-01-77 16x16 2 OP 66s 23 72 296 +66s Y
ESo2475 08:36.0 -42:24.0 MX 0836-42 11/12-01-77 16x16 2 OP 15m 45 72 296 +15m Y
ESo2476 08:54.0 -46:14.0 AO 0854-46 11/12-01-77 16x16 2 OP 15m 45 72 296 +15m Y
ESo2477 09:18.0 -55:02.0 3U 0918-55 11/12-01-77 16x16 2 OP 15m 45 72 296 +15m Y
ESo2478 09:18.0 -55:02.0 3U 0918-55 11/12-01-77 16x16 2 OP 15m 45 72 296 +15m Y
ESo2479 11:47.0 -62:02.0 3U 1145-61 11/12-01-77 16x16 2 OP 7m 45 72 296 +5m Y
ESo5479 08:40.6 +03:35.0 η Hya 04/05-01-74 02x25 OP 10m 23 80 18 Y
ESo5480a 23:59.3 -03:18.0 29 Psc 05/06-01-74 02x25 OP 225m 23 80 18 Y
ESo5480b 23:59.3 -03:18.0 NGC 3132 05/06-01-74 02x25 OP 15m 23 80 18 weak, out of focus Y
ESo5481 10:04.9 -40:12.0 NGC 3132 05/06-01-74 02x25 OP 90m 23 80 18 Y
ESo5482 09:20.6 -54:48.0 κ Vel 05/06-01-74 02x25 OP 2m 23 80 18 Y
ESo5483 23:59.3 -03:18.0 29 Psc 05/06-01-74 02x25 OP 2m 23 80 18 Y
ESo5485 09:20.6 -54:48.0 κ Vel 06/07-01-74 02x25 OP 70m 29 79 18 Y
ESo5486 23:59.3 -03:18.0 29 Psc 07/08-01-74 02x25 OP 8m 23 49 18 Y
ESo5487 10:04.9 -40:12.0 NGC 3132 07/08-01-74 02x25 OP 120m 29 79 18 Y
ESo5488 09:20.6 -54:48.0 κ Vel 07/08-01-74 02x25 OP 80m 29 79 18 Y
ESo5490c 10/11-01-75 03x15 OP 15m 336 ETA-Kalibration für Platten o5490, o5491 Y
ESo5490C 10/11-01-75 03x15 OP 10m 336 ETA-Kalibration für Platten o5490, o5491 Y
ESo5490 07:06.8 -00:43.0 NGC 3132 10/11-01-74 02x25 OP 438m 23 80 18 Y
ESo5491 09:20.6 -54:48.0 κ Vel 10/11-01-74 02x25 3 OP 45s 29 79 18 +10+5s, A,C,B Y
ESo7059 22:41.2 -47:01.0 β Gru 22/23-10-75 02x25 OP 15m 45 80 292 slit 180 μ Y
ESo7059C 22/23-10-75 03x15 OP 99 ETA-Kalibration für Platten o7095, o7060, o7061, o7062 X
ESo7060 22:41.2 -47:01.0 β Gru 22/23-10-75 02x25 OP 30m 45 82 292 slit 180 μ Y
ESo7060C 22/23-10-75 03x15 OP 99 ETA-Kalibration für Platten o7095, o7060, o7061, o7062 X
ESo7061 22:51.3 -07:43.0 &lamda; Aqr 23/24-10-75 02x25 OP 64m 45 80 292 Y
ESo7061C 22/23-10-75 03x15 OP 99 ETA-Kalibration für Platten o7095, o7060, o7061, o7062 X
ESo7062 01:27.3 -43:27.0 γ Phe 23/24-10-75 02x25 OP 52m 45 80 292 Y
ESo7062C 22/23-10-75 03x15 OP 99 ETA-Kalibration für Platten o7095, o7060, o7061, o7062 X
ESo7063 04:00.5 -62:13.0 γ ret 23/24-10-75 02x25 OP 76m 45 80 292 Y
ESo7063C 22/23-10-75 03x15 OP 99 ETA-Kalibration für Platten o7063 X
ESo7064 07:56.1 -53:03.0 HR 3126 23/24-10-75 02x25 OP 283m 45 80 292 Y
ESo7064C 22/23-10-75 03x15 OP 99 ETA-Kalibration für Platten o7064 X
ESo7065 17:35.5 -42:57.0 HR 3126 23/24-10-75 02x25 OP 1m 340 81 292 weak, x3 Y
ESo7065C 24/25-10-75 03x15 OP 99 ETA-Kalibration für Platten o7065, o7067, D=0.7 X
ESo7065c 24/25-10-75 03x15 OP 292 ETA-Kalibration für Platten o7065, o7067, D=1.4 X
ESo7066 17:23.2 -55:30.0 β Ara 24/25-10-75 02x25 OP 60m 45 82 292 Y
ESo7067 23:06.2 +21:00.0 HR 8799 24/25-10-75 02x25 OP 140m 340 81 292 Y
ESo7067C 24/25-10-75 03x15 OP 99 ETA-Kalibration für Platten o7065, o7067, D=0.7 X
ESo7067c 24/25-10-75 03x15 OP 99 ETA-Kalibration für Platten o7065, o7067, D=1.4 X
ESo7068 01:27.3 -43:27.0 γ Phe 24/25-10-75 02x25 OP 26m 45 80 292 Y
ESo7069 03:01.0 +04:00.0 α Cet 24/25-10-75 02x25 OP 19m 45 80 292 Y
ESo7070 04:00.5 -62:13.0 γ Ret 24/25-10-75 02x25 OP 36m 45 80 292 Y
ESo7071 04:36.5 -62:13.0 R Dor 24/25-10-75 02x25 OP 158m 45 80 292 Y
ESo7072 22:28.2 -43:15.0 δ² Gru 25/26-10-75 02x25 OP 26m 45 80 292 Y
ESo7072C 25/26-10-75 03x15 OP 99 ETA-Kalibration für Platten o7072 - o7077, D=1.0 X
ESo7072c 25/26-10-75 03x15 OP 99 ETA-Kalibration für Platten o7072 - o7077, D=1.7 X
ESo7073 22:28.2 -43:15.0 δ² Gru 25/26-10-75 02x25 OP 61m 45 82 292 Y
ESo7073C 25/26-10-75 03x15 OP 99 ETA-Kalibration für Platten o7072 - o7077, D=1.0 X
ESo7073c 25/26-10-75 03x15 OP 99 ETA-Kalibration für Platten o7072 - o7077, D=1.7 X
ESo7074 22:41.2 -47:01.0 β Gru 25/26-10-75 02x25 OP 14m 45 80 292 slit 240 μ Y
ESo7074C 25/26-10-75 03x15 OP 99 ETA-Kalibration für Platten o7072 - o7077, D=1.0 X
ESo7074c 25/26-10-75 03x15 OP 99 ETA-Kalibration für Platten o7072 - o7077, D=1.7 X
ESo7075 22:41.2 -47:01.0 β Gru 26/27-10-75 02x25 OP 6m 45 80 292 slit 240 μ Y
ESo7075C 25/26-10-75 03x15 OP 99 ETA-Kalibration für Platten o7072 - o7077, D=1.0 X
ESo7075c 25/26-10-75 03x15 OP 99 ETA-Kalibration für Platten o7072 - o7077, D=1.7 X
ESo7076 62 Sgr 26/27-10-75 02x25 OP 68m 45 80 292 Y
ESo7076C 25/26-10-75 03x15 OP 99 ETA-Kalibration für Platten o7072 - o7077, D=1.0 X
ESo7076c 25/26-10-75 03x15 OP 99 ETA-Kalibration für Platten o7072 - o7077, D=1.7 X
ESo7077 00:20.5 -20:12.0 T Cet 26/27-10-75 02x25 OP 152m 45 80 292 Y
ESo7077C 25/26-10-75 03x15 OP 99 ETA-Kalibration für Platten o7072 - o7077, D=1.0 X
ESo7077c 25/26-10-75 03x15 OP 99 ETA-Kalibration für Platten o7072 - o7077, D=1.7 X
ESo7078 07:59.2 -60:32.0 HR 3153 26/27-10-75 02x25 OP 133m 45 80 292 Y
ESo7078c 26/27-10-75 03x15 OP 99 ETA-Kalibration für Platten o7078 - o7086 X
ESo7078C 26/27-10-75 03x15 OP 99 ETA-Kalibration für Platten o7078 - o7086 X
ESo7078z 26/27-10-75 03x15 OP 99 ETA-Kalibration für Platten o7078 - o7086 X
ESo7079 12:23.8 -56:58.0 γ Cru 26/27-10-75 02x25 OP 10m 45 80 292 Y
ESo7079C 26/27-10-75 03x15 OP 99 ETA-Kalibration für Platten o7078 - o7086, D=1.4 X
ESo7079c 26/27-10-75 03x15 OP 99 ETA-Kalibration für Platten o7078 - o7086, D=2.4 X
ESo7079z 26/27-10-75 03x15 OP 99 ETA-Kalibration für Platten o7078 - o7086 X
ESo7080 12:23.8 -56:58.0 γ Cru 26/27-10-75 02x25 OP 38m 45 82 292 Y
ESo7080C 26/27-10-75 03x15 OP 99 ETA-Kalibration für Platten o7078 - o7086, D=1.4 X
ESo7080c 26/27-10-75 03x15 OP 99 ETA-Kalibration für Platten o7078 - o7086, D=2.4 X
ESo7080z 26/27-10-75 03x15 OP 99 ETA-Kalibration für Platten o7078 - o7086 X
ESo7082 22:17.2 -80:34.0 ε Oct 27/28-10-75 02x25 OP 63m 45 80 292 weak Y
ESo7082C 26/27-10-75 03x15 OP 99 ETA-Kalibration für Platten o7078 - o7086, D=1.4 X
ESo7082c 26/27-10-75 03x15 OP 99 ETA-Kalibration für Platten o7078 - o7086, D=2.4 X
ESo7082z 26/27-10-75 03x15 OP 99 ETA-Kalibration für Platten o7078 - o7086 X
ESo7083 04:36.5 -62:07.0 R Dor 27/28-10-75 02x25 OP 53m 45 80 292 Y
ESo7083C 26/27-10-75 03x15 OP 99 ETA-Kalibration für Platten o7078 - o7086, D=1.4 X
ESo7083c 26/27-10-75 03x15 OP 99 ETA-Kalibration für Platten o7078 - o7086, D=2.4 X
ESo7083z 26/27-10-75 03x15 OP 99 ETA-Kalibration für Platten o7078 - o7086 X
ESo7084 03:01.0 +04:00.0 α Cet 27/28-10-75 02x25 OP 7m 45 80 292 Y
ESo7084C 26/27-10-75 03x15 OP 99 ETA-Kalibration für Platten o7078 - o7086, D=1.4 X
ESo7084c 26/27-10-75 03x15 OP 99 ETA-Kalibration für Platten o7078 - o7086, D=2.4 X
ESo7084z 26/27-10-75 03x15 OP 99 ETA-Kalibration für Platten o7078 - o7086 X
ESo7085 03:56.9 -13:35.0 γ Eri 27/28-10-75 02x25 OP 18m 45 80 292 Y
ESo7085C 26/27-10-75 03x15 OP 99 ETA-Kalibration für Platten o7078 - o7086, D=1.4 X
ESo7085c 26/27-10-75 03x15 OP 99 ETA-Kalibration für Platten o7078 - o7086, D=2.4 X
ESo7085z 26/27-10-75 03x15 OP 99 ETA-Kalibration für Platten o7078 - o7086 X
ESo7086 00:34.5 -16:27.0 α Tau 27/28-10-75 02x25 OP 10m 45 80 292 Y
ESo7086C 26/27-10-75 03x15 OP 99 ETA-Kalibration für Platten o7078 - o7086, D=1.4 X
ESo7086c 26/27-10-75 03x15 OP 99 ETA-Kalibration für Platten o7078 - o7086, D=2.4 X
ESo7086z 26/27-10-75 03x15 OP 99 ETA-Kalibration für Platten o7078 - o7086 X
ESo7087 22:54.6 -32:40.0 θ Sco 28/29-10-75 02x25 OP 4m 45 82 292 Y
ESo7087C 28/28-10-75 03x15 OP 99 ETA-Kalibration für Platten o7087 - o7093 X
ESo7087c 28/29-10-75 03x15 OP 99 ETA-Kalibration für Platten o7087 - o7093 X
ESo7089 01:52.6 -32:40.0 HD216763 28/29-10-75 02x25 OP 153m 45 82 292 Y
ESo7089C 28/28-10-75 03x15 OP 99 ETA-Kalibration für Platten o7087 - o7093 X
ESo7089c 28/29-10-75 03x15 OP 99 ETA-Kalibration für Platten o7087 - o7093 X
ESo7090 03:18.4 -21:50.0 ψ Phe 28/29-10-75 02x25 OP 21m 45 82 292 Y
ESo7090C 28/28-10-75 03x15 OP 99 ETA-Kalibration für Platten o7087 - o7093 X
ESo7090c 28/29-10-75 03x15 OP 99 ETA-Kalibration für Platten o7087 - o7093 X
ESo7091 07:16.3 -37:02.0 π&sup4; Eri 28/29-10-75 02x25 OP 17m 45 82 292 Y
ESo7091C 28/28-10-75 03x15 OP 99 ETA-Kalibration für Platten o7087 - o7093 X
ESo7091c 28/29-10-75 03x15 OP 99 ETA-Kalibration für Platten o7087 - o7093 X
ESo7092 05:53.8 +07:24.0 α Ori 28/29-10-75 02x25 OP 4m 45 82 292 Y
ESo7092C 28/28-10-75 03x15 OP 99 ETA-Kalibration für Platten o7087 - o7093 X
ESo7092c 28/29-10-75 03x15 OP 99 ETA-Kalibration für Platten o7087 - o7093 X
ESo7092a α Ori 28/29-10-75 02x25 OP 99 ETA-Kalibration für Platten o7087 - o7093 Y
ESo7093 HD 86855 28/29-10-75 02x25 OP 11m 45 82 292 Y
ESo7093C 28/28-10-75 03x15 OP 99 ETA-Kalibration für Platten o7087 - o7093 X
ESo7093c 28/29-10-75 03x15 OP 99 ETA-Kalibration für Platten o7087 - o7093 X
ESo7094 07:55.9 -60:27.0 HR 3120 28/29-10-75 02x25 OP 135m 45 79 292 Y
ESo7094a 17:35.5 -42:57.0 θ Sco 29/30-10-75 02x25 OP 4m 340 79 292 Y
ESo7094C 29/30-10-75 03x15 OP 99 ETA-Kalibration für Platten o7094 - o7097 X
ESo7094c 29/30-10-75 03x15 OP 99 ETA-Kalibration für Platten o7094 - o7097, D=1.4 X
ESo7094z 28/29-10-75 03x15 OP 99 ETA-Kalibration für Platten o7094 - o7097, D=2.1 X
ESo7095 22:17.2 -80:34.0 ε Oct 29/30-10-75 02x25 OP 15m 45 82 292 Y
ESo7095C 29/30-10-75 03x15 OP 99 ETA-Kalibration für Platten o7094 - o7097 X
ESo7095c 29/30-10-75 03x15 OP 99 ETA-Kalibration für Platten o7094 - o7097, D=1.4 X
ESo7095z 28/29-10-75 03x15 OP 99 ETA-Kalibration für Platten o7094 - o7097, D=2.1 X
ESo7097 HR 7928 29/30-10-75 02x25 OP 15m 338 79 292 Y
ESo7097C 29/30-10-75 03x15 OP 99 ETA-Kalibration für Platten o7094 - o7097 X
ESo7097c 29/30-10-75 03x15 OP 99 ETA-Kalibration für Platten o7094 - o7097, D=1.4 X
ESo7097z 28/29-10-75 03x15 OP 99 ETA-Kalibration für Platten o7094 - o7097, D=2.1 X
ESo7098 22:41.2 -47:01.0 β Gru 29/30-10-75 02x25 OP 3m 55 79 292 Y
ESo7099 23:13.0 -06:11.0 Φ Aqr 29/30-10-75 02x25 OP 40m 45 82 292 Y
ESo7100 22:41.2 -47:01.0 β Gru 29/30-10-75 02x25 OP 95m 55 79 292 Y
ESo7101 07:59.2 -60:32.0 HR 3153 29/30-10-75 02x25 OP 15m 55 79 292 Y
ESo7100C 29/30-10-75 03x15 OP 99 ETA-Kalibration für Platten o7100 X
ESo7102 07:56.4 -59:03.0 HR 3126 29/30-10-75 02x25 OP 69m 55 79 292 Y
ESo7102C 29/30-10-75 03x15 OP 99 ETA-Kalibration für Platten o7102 X
ESo7103 07:56.4 -59:03.0 HR 3126 29/30-10-75 02x25 OP 243m 45 82 292 Y
ESo7103C 29/30-10-75 03x15 OP 99 ETA-Kalibration für Platten o7103, D=1.4, and other IIaO from 29. X
ESo7103c 29/30-10-75 03x15 OP 99 ETA-Kalibration für Platten o7103, D=2.4 X
ESo7104C 29/30-10-75 03x15 OP 99 ETA-Kalibration für Platten o7104 X
ESo8123 07:08:12 -00:46.0 NGC 2346 31/01-01-77 02x25 OP 120m 55 79 18 Y
ESo8124 HD 74280 31/01-01-77 02x25 OP 3m 55 79 18 Y
ESo8125 07:08:12 -00:46.0 NGC 2346 01/02-02-77 02x25 OP 278m 55 79 18 Y
ESo8126 08:42:00 +03:23.0 η Hya 01/02-02-77 02x25 OP 13m 55 79 18 Y
ESo8127 09:42:07 -57:10.0 He 2-36 01/02-02-77 02x25 OP 160m 55 79 18 Y
ESo8128 09:21:04 -55:00.0 κ Vel 01/02-02-77 02x25 OP 219s 55 79 18 Y
ESo8129 10:06:00 -40:19.0 NGC 3132 02/03-02-77 02x25 OP 220m 45 82 18 Y
ESo8130 09:21:04 -54:54.0 κ Vel 02/03-02-77 02x25 OP 96s 45 82 18 Y
ESo8155 09:21:04 -54:54.7 κ Vel 21/22-02-77 02x25 OP 76s 45 82 18 Y
ESo8156 10:06:00 -40:20.0 NGC 3132 21/22-02-77 02x25 OP 245m 45 82 18 Y
ESo8166 09:21:04 -54:54.7 κ Vel 23/24-02-77 02x25 OP 75s 45 82 18 Y
ESo8167 AG Cor 23/24-02-77 02x25 OP 36m 45 82 18 Y
ESo9137 07:44.5 -37:56.0 HR 3017 15/16-02-78 02x25 OP 39m 23 82 292 Y
ESo9137C 15/16-02-78 03x15 OP 99 ETA-Kalibration für Platten o9137 X
ESo9138 08:39.9 -46:34.0 HR 3445 15/16-02-78 02x25 OP 30m 30 81 292 Y
ESo9138C 15/16-02-78 03x15 OP 99 ETA-Kalibration für Platten o9138 X
ESo9139 11:11.4 -60:12.0 HR 4352 15/16-02-78 02x25 OP 88m 30 81 292 Y
ESo9140 11:07.6 -58:52.0 HR 4352 15/16-02-78 02x25 OP 60m 30 81 292 Y
ESo9141 13:45.4 -62:28.0 HR 5171 15/16-02-78 02x25 OP 148m 30 81 292 Y
ESo9141C 15/16-02-78 03x15 OP 99 ETA-Kalibration für Platten o9141 X
ESo9142 07:07.5 -26:22.0 HR 2653 16/17-02-78 02x25 OP 11m 30 81 292 overexposed Y
ESo9142C 16/17-02-78 03x15 OP 99 ETA-Kalibration für Platten o9142 X
ESo9143 06:23.5 -52:40.0 HR 2326 16/17-02-78 02x25 OP 25m 30 81 292 overexposed Y
ESo9144 11:42.5 -62:22.0 HR 2326 16/17-02-78 02x25 OP 87m 30 81 292 Y
ESo9145 16:26.6 -57:32.0 HR 2326 16/17-02-78 02x25 OP 60m 30 81 292 Y
ESo9146 11:30.8 -59:19.0 HR 4441 16/17-02-78 02x25 OP 119m 30 81 292 Y
ESo9147 07:32.8 -14:28.0 HR 2902 17/18-02-78 02x25 OP 23 82 292 Y
ESo9147C 17/18-02-78 03x15 OP 99 ETA-Kalibration für Platten o9147 X
ESo9148 07:40.0 -31:37.0 HR 2902 17/18-02-78 02x25 OP 98m 36 79 292 Y
ESo9148C 17/18-02-78 03x15 OP 99 ETA-Kalibration für Platten o9148, o9151 X
ESo9149 11:11.7 -60:12.0 HR 4352 17/18-02-78 02x25 OP 65m 30 79 292 Y
ESo9149C 17/18-02-78 03x15 OP 99 ETA-Kalibration für Platten o9149 X
ESo9150 10:26.6 -57:32.0 HR 4110 17/18-02-78 02x25 OP 61m 30 79 292 Y
ESo9151 13:45.6 -68:28.0 HR 5171 17/18-02-78 02x25 OP 61m 36 79 292 Y
ESo9152 07:32.8 -14:28.0 HR 2902 18/19-02-78 02x25 OP 57m 30 81 292 Y
ESo9152C 18/19-02-78 03x15 OP 99 ETA-Kalibration für Platten o9152 X
ESo9153 07:32.8 -14:28.0 HR 5171 18/19-02-78 02x25 OP 118m 23 82 292 Y
ESo9153C 18/19-02-78 03x15 OP 99 ETA-Kalibration für Platten o9153 X
ESo9154 09:07.2 -43:20.0 HR 3634 18/19-02-78 02x25 OP 50m 26 82 292 Y
ESo9154C 18/19-02-78 03x15 OP 99 ETA-Kalibration für Platten o9154 X
ESo9155 08:39.9 -46:34.0 HR 3445 18/19-02-78 02x25 OP 25m 30 79 292 Y
ESo9156 11:07.6 -58:52.0 HR 4337 18/19-02-78 02x25 OP 30m 30 79 292 Y
ESo9157 11:30.8 -59:19.0 HR 4441 18/19-02-78 02x25 OP 73m 30 79 292 Y
ESo9158 11:11.7 -60:12.0 HR 4352 18/19-02-78 02x25 OP 45m 30 79 292 Y
ESo9159 13:45.6 -62:28.0 HR 5171 18/19-02-78 02x25 OP 86m 30 79 292 Y
ESo9160 06:23.5 -52:40.0 HR 5171 19/20-02-78 02x25 OP 5s 30 81 292 23 counts Y
ESo9161 06:23.5 -52:40.0 HR 5171 19/20-02-78 02x25 OP 5s 30 79 292 23 counts Y
ESo9162 07:07.5 -26:22.0 HR 2693 19/20-02-78 02x25 OP 1m 30 79 292 Y
ESo9163 07:07.5 -26:22.0 HR 2693 19/20-02-78 02x25 OP 80s 30 81 292 Y
ESo9164 17:12.9 -39:44.0 HR 6392 19/20-02-78 02x25 OP 80s 30 79 292 Y
ESo9164C 19/20-02-78 03x15 OP 99 ETA-Kalibration für Platten o9164 X
ESo9165 07:40.0 -31:37.0 HR 2974 20/21-02-78 02x25 OP 51m 30 79 292 Y
ESo9166 08:39.9 -46:34.0 HR 3445 20/21-02-78 02x25 OP 20m 30 79 292 Y
ESo9166C 20/21-02-78 03x15 OP 99 ETA-Kalibration für Platten o9166 X
ESo9167 11:07.6 -58:52.0 HR 4337 20/21-02-78 02x25 OP 8m 30 79 292 Y
ESo9167C 20/21-02-78 03x15 OP 99 ETA-Kalibration für Platten o9167 X
ESo9168 10:26.6 -57:32.0 HR 4110 20/21-02-78 02x25 OP 26m 30 79 292 Y
ESo9169 08:42.6 -07:07.0 HR 3459 20/21-02-78 02x25 OP 40m 30 81 292 Y
ESo9170 13:45.6 -62:28.0 HR 3459 20/21-02-78 02x25 OP 56m 30 79 292 Y
ESo9171 07:00.9 -27:54.0 HR 2646 20/21-02-78 02x25 OP 67m 23 82 292 Y
ESo9172 15:14.6 -41:24.0 HR 2646 20/21-02-78 02x25 OP 15m 23 82 292 Y
ESo9173 HR 5667 20/21-02-78 02x25 OP 28m 30 79 292 Y
ESo9174 17:46.1 -40:07.0 HD161471 20/21-02-78 02x25 OP 14m 30 79 292 Y
ESo9175 17:46.1 -40:07.0 HD161471 20/21-02-78 02x25 OP 14m 30 81 292 Y
ESo9176 17:12.9 -39:44.0 HR 6392 20/21-02-78 02x25 OP 67m 30 79 292 Y
ESP0374 10:05:53 -40:19:18 NGC 3132 13/14-02-77 06x06 //2 10m 46 83 1 298 no guiding Y,X
ESP0392 10:06:03 -40:19:30 NGC 3132 14/15-02-77 06x06 //1 2m 46 83 1 298 no guiding Y,X
ESP0395 10:06:03 -40:19:30 NGC 3132 14/15-02-77 06x06 //1-2 2m 338 83 14 298 no guiding Y,X
ESP0424 10:06:03 -40:19:54 NGC 3132 15/16-02-77 06x06 //1-2 40s 46 83 4 298 +20+10+5s Y,X
ESP0425 10:06:03 -40:19:54 NGC 3132 15/16-02-77 06x06 //1-2 40s 46 83 1 298 +20+10+5s Y,X
ESP0426 10:06:03 -40:19:54 NGC 3132 15/16-02-77 06x06 //1-2 40s 338 83 14 298 +20+10+5s Y,X
ESP0427 10:06:03 -40:19:54 NGC 3132 15/16-02-77 06x06 //1-2 2m 338 83 1 298 +1m Y,X
ESP0429 10:06:03 -40:19:54 NGC 3132 15/16-02-77 06x06 //1-2 2m 338 83 14 298 no guiding Y,X
ESP0430 10:06:06 -40:19:30 NGC 3132 15/16-02-77 06x06 //1-2 1m 338 83 1 298 +1m, no guiding Y,X
ESP0448 09:15:07 -36:31:54 NGC 2818 16/17-02-77 06x06 //1-2 5m 46 83 4 298 no guiding Y,X
ESP0449 09:15:07 -36:31:54 NGC 2818 16/17-02-77 06x06 //1-2 5m 46 83 1 298 Y,X
ESP0450 09:15:07 -36:31:54 NGC 2818 16/17-02-77 06x06 //1-2 5m 338 83 14 298 no guiding Y,X
ESP0452 10:06:07 -40:18:54 NGC 3132 16/17-02-77 06x06 //1-2 16s 46 83 4 298 +8+4+2+1s Y,X
ESP0453 10:06:07 -40:18:54 NGC 3132 16/17-02-77 06x06 //1-2 16s 46 83 4 298 +8+4+2+1s Y,X
ESP0454 10:06:07 -40:18:54 NGC 3132 16/17-02-77 06x06 //1-2 32s 338 83 14 298 +16+8+4+2s Y,X
ESP0455 10:06:07 -40:18:54 NGC 3132 16/17-02-77 06x06 //1-2 8s 46 83 1 298 Y,X
ESP0456 10:06:07 -40:18:54 NGC 3132 16/17-02-77 06x06 //1-2 16s 46 83 1 298 Y,X
ESP0457 10:19:35 -51:35:50 NGC 3228 16/17-02-77 06x06 //1-2 8s 46 83 1 298 Y,X
ESP0458 10:19:35 -51:35:50 NGC 3228 16/17-02-77 06x06 //1-2 16s 46 83 1 298 Y,X
ESP0462 14:21:00 -44:02:24 IC 4406 16/17-02-77 06x06 //2 10m 46 83 1 298 Y,X
ESP0463 14:21:00 -44:02:24 IC 4406 16/17-02-77 06x06 //2 5m 46 83 4 298 Y,X
ESP0464 09:15:05 -36:30:48 NGC 2818 17/18-02-77 06x06 //1-2 15m 46 83 1 298 Y,X
ESP0465 09:15:07 -36:31:42 NGC 2818 17/18-02-77 06x06 //1-2 15m 338 83 14 298 no guiding Y,X
ESP0466 10:06:05 -40:19:18 NGC 3132 17/18-02-77 06x06 //1-2 16s 46 83 1 298 Y,X
ESP0467 10:06:05 -40:19:18 NGC 3132 17/18-02-77 06x06 //1-2 16s 46 83 1 298 Y,X
ESP0468 10:20:18 -51:37:30 NGC 3228 17/18-02-77 06x06 //1-2 16s 46 83 1 298 Y,X
ESP0469 10:20:18 -51:37:30 NGC 3228 17/18-02-77 06x06 //1-2 32s 46 83 1 298 Y,X
ESP0470 10:06:04 -40:19:18 NGC 3132 17/18-02-77 06x06 //1-2 15m 338 83 14 298 no guiding Y,X
ESP0471 10:06:04 -40:19:36 NGC 3132 17/18-02-77 06x06 //1-2 160s 26 83 9 298 +80+40+20+10+5+2s, no guiding Y,X
ESP0475 10:55:17 -60:19:42 AG Car 17/18-02-77 06x06 //1-2 12m 46 83 14 298 Y,X
ESP0478 14:21:00 -44:02:24 IC 4406 17/18-02-77 06x06 //1-2 15m 46 83 14 298 no guiding Y,X
ESP0481 14:21:00 -44:02:24 IC 4406 17/18-02-77 06x06 //1-2 2m 46 83 1 298 no guiding Y,X
ESP0486 09:15:08 -36:31:30 NGC 2818 09/10-03-77 06x06 //1 20m 338 83 14 298 optics badly aligned Y,X
ESP0487 09:15:08 -36:31:30 NGC 2818 09/10-03-77 06x06 //1 10m 338 83 14 298 optics badly aligned Y,X
ESP0488 09:15:08 -36:31:30 NGC 2818 09/10-03-77 06x06 //1 20m 46 83 1 298 optics badly aligned Y,X
ESP0489 09:15:08 -36:31:30 NGC 2818 09/10-03-77 06x06 //1 10m 46 83 1 298 optics badly aligned Y,X
ESP0490 10:06:05 -40:18:12 NGC 3132 09/10-03-77 06x06 //1 2m 46 83 9 298 +60+30s, optics badly aligned Y,X
ESP0491 10:20:19 -51:37:42 NGC 3228 09/10-03-77 06x06 //1 2m 46 83 1 298 +1m+30s Y,X
ESP0493 10:55:17 -60:19:42 AG Car 09/10-03-77 06x06 //1 10m 46 83 1 298 Y,X
ESP0521 09:15:14 -36:31:30 NGC 2818 11/12-03-77 06x06 // 10m 46 83 1 298 Y,X
ESP0538 07:08:12 -00:46:18 NGC 2346 12/13-03-77 06x06 //2 90m 338 83 14 298 Y,X
ESP0545 07:08:14 -00:46:54 NGC 2346 12/13-03-77 06x06 //3 20m 338 83 56 298 Y,X
ESP0546 07:08:14 -00:46:54 NGC 2346 12/13-03-77 06x06 //3 20m 46 83 1 298 Y,X
ESP0547 07:08:14 -00:46:54 NGC 2346 13/14-03-77 06x06 //3 20m 338 83 14 298 Y,X
ESP0548 09:15:06 -36:31:54 NGC 2818 13/14-03-77 06x06 //2-3 40m 338 83 14 298 Y,X
ESP0557 09:15:04 -36:31:42 NGC 2818 14/15-03-77 06x06 //2 20m 46 83 1 298 Y,X
ESP0558 10:06:04 -40:19:30 NGC 3132 14/15-03-77 06x06 //2 15m 338 83 56 298 Y,X
ESP0578 10:55:16 -60:19:48 AG Car 15/16-03-77 06x06 //1 5m 46 83 1 298 Y,X
ESP0579 10:55:16 -60:19:48 AG Car 15/16-03-77 06x06 //1-2 2m 46 83 1 298 Y,X
ESP0580 10:55:16 -60:19:48 AG Car 15/16-03-77 06x06 //1-2 1m 46 83 1 298 Y,X
ESP0605 09:15:16 -36:32:00 NGC 2818 18/19-03-77 06x06 //1-2 10m 45 83 4 298 Y,X
ESP0606 09:15:16 -36:32:00 NGC 2818 18/19-03-77 06x06 //1-2 40m 45 83 4 298 Y,X
ESP0745c 10/11-05-77 06x06 10m 338 4 99 Spot Sensitometric Calibration X
ESP0746c 12/13-05-77 06x06 10m 26 4 99 Spot Sensitometric Calibration X
ESP0746 17:12:09 -37:04:54 NGC 6302 12/13-05-77 06x06 //1 15m 46 83 4 298 Y,X
ESP0784 17:04:21 -10:06:24 M 2-9 16/17-05-77 06x06 //1-2 40m 46 83 4 299 Y,X
ESP0808 17:04:24 -10:06:24 M 2-9 19/20-05-77 06x06 //1-2 1m 45 83 4 299 Y,X
ESP0874 17:04:24 -10:06:24 M 2-9 02/03-03-77 06x06 //1 40m 55 83 44 299 Plattennummer vermutlich falsch Y,X
ESPIT36 17:12:13 -37:04:24 NGC 6302 14/15-06-77 05x05 //4 20m 338 87 60 298 Y,X
ESP1318 10:55:17 -60:19:36 AG Car 23/24-02-78 06x06 6 10s 51 83 1 99 +2x5+3+2+1s Y,X
ESP1319 10:55:17 -60:19:36 AG Car 23/24-02-78 06x06 6 10s 55 83 14 99 +2x5+3+2+1s Y,X
ESP1323 10:55:14 -60:19:42 AG Car 23/24-02-78 06x06 5m 45 83 59 99 Y,X
ESP1324 10:55:14 -60:19:42 AG Car 23/24-02-78 06x06 5m 51 83 57 99 Y,X
ESP1352 10:55:17 -60:19:42 AG Car 24/25-02-78 06x06 8 20s 51 83 4 99 +10+2x5+4+3+2+1s Y,X
ESP1353 10:55:17 -60:19:42 AG Car 24/25-02-78 06x06 5m 55 83 56 99 Y,X
ESP1355 10:55:18 -60:19:42 AG Car 24/25-02-78 06x06 8 20s 24 83 9 99 +10+2x5+4+3+2+1s Y,X
ESP1356 10:55:18 -60:19:42 AG Car 24/25-02-78 06x06 8 20s 46 83 1 99 +10+2x5+4+3+2+1s Y,X
ESP1357 10:55:18 -60:19:54 AG Car 24/25-02-78 06x06 8 20s 55 83 14 99 +10+2x5+4+3+2+1s Y,X
ESP1359 10:55:17 -60:19:36 AG Car 24/25-02-78 06x06 9 60s 48 83 58 99 +30+10+2x5+4+3+2+1s Y,X
ESP1384 09:15:13 -36:31:54 NGC 2818 03/04-03-78 06x06 //2 8m 45 83 4 298 Y,X
ESP1385 09:15:13 -36:31:54 NGC 2818 03/04-03-78 06x06 //2 15m 45 83 4 298 Y,X
ESP1386 09:15:13 -36:31:54 NGC 2818 03/04-03-78 06x06 //2 8m 41 83 9 298 Y,X
ESP1387 09:15:13 -36:31:54 NGC 2818 03/04-03-78 06x06 //2 15m 41 83 9 298 Y,X
ESP1388 10:06:03 -40:20:42 NGC 3132 03/04-03-78 06x06 //2 5 80s 45 83 4 298 +40+20+10+5s Y,X
ESP1389 10:06:03 -40:20:42 NGC 3132 03/04-03-78 06x06 //2 5 80s 41 83 9 298 +40+20+10+5s Y,X
ESPIT64 10:06:03 -40:20:42 NGC 3132 09/10-03-77 05x05 //1 4m 51 87 14 298 Y,X
ESP1401 09:15:11 -36:31:42 NGC 2818 09/10-03-78 06x06 //2 15m 41 83 4 298 Y,X
ESP1402 09:15:11 -36:31:36 NGC 2818 09/10-03-78 06x06 //1 25m 46 83 9 298 Y,X
ESP1403 09:15:10 -36:31:30 NGC 2818 09/10-03-78 06x06 // 15m 41 83 9 298 Y,X
ESP1404 10:06:04 -40:19:42 NGC 3132 09/10-03-78 06x06 //1 6 77s 46 83 4 298 +40+20+10+5+2s Y,X
ESP1405 10:06:04 -40:20:43 NGC 3132 09/10-03-78 06x06 //1 6 77s 24 83 9 298 +40+20+10+5+2s Y,X
ESP1434c 11/12-03-78 06x06 30 44 99 Spot Sensitometric Calibration X
ESP1434 10:06:06 -40:21:12 NGC 3132 11/12-03-78 06x06 //1-2 7 80s 23 83 4 298 +40+20+10+5+2+1s Y,X
ESP1435 10:06:06 -40:21:12 NGC 3132 11/12-03-78 06x06 //1-2 7 80s 26 83 4 298 +40+20+10+5+2+1s Y,X
ESP1436 10:06:06 -40:21:12 NGC 3132 11/12-03-78 06x06 //1-2 8 20s 24 83 9 298 +5+4+3+2+1+1+1s Y,X
ESP1437 10:06:08 -40:19:36 NGC 3132 11/12-03-78 06x06 //3 120m 51 83 14 298 Y,X
ESP1491c 30/31-03-78 06x06 30m 30 99 Spot Sensitometric Calibration X
ESP1491d 30/31-03-78 06x06 40m 51 99 Spot Sensitometric Calibration X
ESP1491e 30/31-03-78 06x06 20m 46 99 Spot Sensitometric Calibration X
ESP1491f 30/31-03-78 06x06 10m 51 99 Spot Sensitometric Calibration X
ESP1491g 30/31-03-78 06x06 10m 51 99 Spot Sensitometric Calibration X
ESP1491 07:08:11 -00:46:30 NGC 2346 30/31-03-78 06x06 //3 4 40s 46 83 1 18 +20+10+5s Y,X
ESP1492 07:08:11 -00:46:30 NGC 2346 30/31-03-78 06x06 //3 4 160s 46 83 1 18 +80+40+20s Y,X
ESP1493 07:08:11 -00:46:30 NGC 2346 30/31-03-78 06x06 //3 5m 46 83 1 18 Y,X
ESP1494 09:15:12 -36:32:12 NGC 2818 30/31-03-78 06x06 // 20m 51 83 14 18 Y,X
ESP1495 09:15:12 -36:32:12 NGC 2818 30/31-03-78 06x06 // 60m 51 83 14 18 Y,X
ESP1496 09:15:12 -36:32:12 NGC 2818 30/31-03-78 06x06 // 15m 51 83 9 18 Y,X
ESP1497 09:42:43 -57:10:42 He 2-36 30/31-03-78 06x06 // 4 80s 46 83 1 18 +40+20+10s Y,X
ESP1498 09:42:43 -57:10:42 He 2-36 30/31-03-78 06x06 // 20m 46 83 1 18 Y,X
ESP1499 09:42:44 -57:10:42 He 2-36 30/31-03-78 06x06 // 20m 51 83 14 18 Y,X
ESP1500 17:12:12 -37:04:42 NGC 6302 30/31-03-78 06x06 // 5m 46 83 1 18 Y,X
ESP1501 17:12:12 -37:04:42 NGC 6302 30/31-03-78 06x06 // 10m 46 83 1 18 Y,X
ESP1502 17:12:12 -37:04:42 NGC 6302 30/31-03-78 06x06 // 60m 46 83 59 18 Y,X
ESP1503 17:04:23 -10:06:12 M 2-9 30/31-03-78 06x06 // 5m 46 83 1 18 Y,X
ESP1504 17:04:23 -10:06:12 M 2-9 30/31-03-78 06x06 // 30m 46 83 59 18 Y,X
ESP1505 19:00:51 +02:08:30 Sh 2-71 30/31-03-78 06x06 // 4 2m 46 83 1 18 +60+30+15s Y,X
ESP1506 19:00:51 +02:08:30 Sh 2-71 30/31-03-78 06x06 // 4m 46 83 1 18 Y,X
ESP1507 19:00:51 +02:08:30 Sh 2-71 30/31-03-78 06x06 // 10m 51 83 14 18 Y,X
ESP1508 19:00:51 +02:08:30 Sh 2-71 30/31-03-78 06x06 // 4m 51 83 14 18 Y,X
ESP1509 13:32:12 -65:51:12 NGC 5189 30/31-03-78 06x06 // 10m 51 83 14 18 Y,X
ESP1510 13:32:12 -65:51:12 NGC 5189 30/31-03-78 06x06 // 5m 46 83 1 18 Y,X
ESP1519c 01/02-04-78 06x06 20m 46 1 18 Spot Sensitometric Calibration X
ESP1519d 01/02-04-78 06x06 1m 46 4 18 Spot Sensitometric Calibration X
ESP1519e 01/02-04-78 06x06 20s 46 4 18 Spot Sensitometric Calibration X
ESP1519f 01/02-04-78 06x06 5m 46 1 18 Spot Sensitometric Calibration X
ESP1519g 01/02-04-78 06x06 30m 51 14 18 Spot Sensitometric Calibration X
ESP1519h 01/02-04-78 06x06 5m 51 14 18 Spot Sensitometric Calibration X
ESP1519i 01/02-04-78 06x06 30m 46 9 18 Spot Sensitometric Calibration X
ESP1519 09:15:13 -36:32:06 NGC 2818 01/02-04-78 06x06 // 15m 46 83 9 18 Y,X
ESP1520 09:15:13 -36:32:06 NGC 2818 01/02-04-78 06x06 // 20m 46 83 1 18 Y,X
ESP1521 09:15:13 -36:32:06 NGC 2818 01/02-04-78 06x06 // 40m 46 83 59 18 Y,X
ESP1522 09:42:42 -57:11:12 He 2-36 01/02-04-78 06x06 // 8m 46 83 1 18 Y,X
ESP1523 09:42:43 -57:11:12 He 2-36 01/02-04-78 06x06 // 8m 46 83 13 18 Y,X
ESP1524 09:37:56 -02:41:24 A 33 01/02-04-78 06x06 // 20m 51 83 14 18 Y,X
ESP1525 09:37:56 -02:41:32 A 33 01/02-04-78 06x06 // 20m 56 83 1 18 Y,X
ESP1526 10:06:04 -40:19:24 NGC 3132 01/02-04-78 06x06 // 12m 46 83 61 18 Y,X
ESP1527 10:06:04 -40:19:30 NGC 3132 01/02-04-78 06x06 // 4m 46 83 61 18 Y,X
ESP1528 10:06:04 -40:19:30 NGC 3132 01/02-04-78 06x06 // 36m 46 83 61 18 Y,X
ESP1529 10:06:04 -40:19:30 NGC 3132 01/02-04-78 06x06 // 5 80s 46 83 18 +60+40+30+20s Y,X
ESP1530 10:44:15 -59:34:12 η Car 01/02-04-78 06x06 // 5 64s 46 83 61 18 +32+16+8+4s Y,X
ESP1531 10:44:15 -59:34:12 η Car 01/02-04-78 06x06 // 4 32s 46 83 57 18 +16+8+2s Y,X
ESP1532 10:44:15 -59:34:12 η Car 01/02-04-78 06x06 // 5 64s 46 83 59 18 +32+16+8+4s X
ESP1533 17:12:15 -37:04:30 NGC 6302 01/02-04-78 06x06 // 3 60s 51 83 14 18 +30+15s Y,X
ESP1534 17:12:15 -37:04:30 NGC 6302 01/02-04-78 06x06 // 2m 51 83 14 18 Y,X
ESP1535 17:12:15 -37:05:30 NGC 6302 01/02-04-78 06x06 // 4m 51 83 14 18 Y,X
ESP1536 17:12:15 -37:05:30 NGC 6302 01/02-04-78 06x06 // 3 2m 46 83 1 18 +60+30s Y,X
ESP1537 17:04:23 -10:06:30 M 2-9 01/02-04-78 06x06 // 100m 51 83 62 18 Y,X
ESP1538 17:04:23 -10:06:30 M 2-9 01/02-04-78 06x06 // 3m 46 83 1 18 Y,X
ESP1539 17:04:23 -10:06:30 M 2-9 01/02-04-78 06x06 // 10m 46 83 1 18 Y,X
ESP1540 17:04:23 -10:06:30 M 2-9 01/02-04-78 06x06 // 10m 51 83 14 18 Y,X
ESP1541 17:04:23 -10:06:30 M 2-9 01/02-04-78 06x06 // 3m 51 83 14 18 Y,X
ESP1542 19:00:54 +02:07:18 Sh 2-71 01/02-04-78 06x06 // 30m 51 83 14 18 Y,X
ESP1568c 07/08-04-78 06x06 30m 46 4 99 Spot Sensitometric Calibration X
ESP1568d 07/08-04-78 06x06 5m 46 4 99 Spot Sensitometric Calibration X
ESP1568e 07/08-04-78 06x06 30m 51 14 99 Spot Sensitometric Calibration X
ESP1568f 07/08-04-78 06x06 5m 51 14 99 Spot Sensitometric Calibration X
ESP1568g 07/08-04-78 06x06 30m 46 1 99 Spot Sensitometric Calibration X
ESP1568h 07/08-04-78 06x06 5m 46 1 99 Spot Sensitometric Calibration X
ESP1568 08:56:50 -28:52:28 K 1-2 07/08-04-78 06x06 //4-5 40m 46 83 4 18 Y,X
ESP1569 09:30:01 -02:42:34 A 33 07/08-04-78 06x06 //4- 5 3m 46 83 1 18 +2m+90+60+30s Y,X
ESP1570 09:38:01 -02:42:40 A 33 07/08-04-78 06x06 //4-5 15m 46 83 1 18 Y,X
ESP1571 09:38:01 -02:42:40 A 33 07/08-04-78 06x06 //4-5 15m 51 83 14 18 Y,X
ESP1572 09:38:01 -02:42:40 A 33 07/08-04-78 06x06 //4-5 16m 24 83 9 18 Y,X
ESP1573 09:38:01 -02:42:40 A 33 07/08-04-78 06x06 //4-5 16m 23 83 4 18 Y,X
ESP1574 09:38:01 -02:42:46 A 33 07/08-04-78 06x06 //4-5 50m 46 83 4 18 Y,X
ESP1575 10:44:12 -59:34:04 η Car 07/08-04-78 06x06 //4 5 64s 46 83 61 18 +32+16+8+4s Y,X
ESP1576 10:44:12 -59:34:04 η Car 07/08-04-78 06x06 //4 7 64s 46 83 57 18 +32+16+8+4+2+1s Y,X
ESP1577 10:44:12 -59:34:04 η Car 07/08-04-78 06x06 //4 6 32s 46 83 59 18 +16+8+4+2+1s Y,X
ESP1578 16:15:32 -51:55:34 MZ 3 07/08-04-78 06x06 //4 4 4m 51 83 14 18 +2+1m+30s Y,X
ESP1579 16:15:32 -51:55:34 MZ 3 07/08-04-78 06x06 //4 22m 51 83 18 Y,X
ESP1580 16:15:31 -51:55:40 MZ 3 07/08-04-78 06x06 //4 4 3m 51 83 1 18 +2+1m+30s Y,X
ESP1581 16:15:31 -51:55:40 MZ 3 07/08-04-78 06x06 //4 4 45 83 4 18 Y,X
ESP1582 17:12:15 -37:04:16 NGC 6302 07/08-04-78 06x06 //3 10m 46 83 61 18 Y,X
ESP1583 17:12:15 -37:04:16 NGC 6302 07/08-04-78 06x06 //3 30m 46 83 61 18 Y,X
ESP1584 M 2-9 07/08-04-78 06x06 //3 5 40s 45 83 4 18 +30+20+10+5s Y,X
ESP1585 17:04:21 -10:06:40 M 2-9 07/08-04-78 06x06 //3 5 30s 51 83 14 18 +20+15+10+5s Y,X
ESP1586 17:04:21 -10:06:40 M 2-9 07/08-04-78 06x06 //3 5 40s 24 83 9 18 +30+20+10+5s Y,X
ESP1587 19:00:48 +02:06:44 Sh 2-71 07/08-04-78 06x06 //3 52m 51 83 14 18 Y,X
ESP1588 19:17:09 +01:44:08 A 58 07/08-04-78 06x06 //3 60m 46 83 4 18 Y,X
ESP1589 19:00:48 +02:06:44 Sh 2-71 07/08-04-78 06x06 //3 5 40s 51 83 14 18 +30+20+10+5s Y,X
ESP1652 16:15:26 -51:56:00 MZ 3 13/14-04-78 06x06 //2 6m 46 83 1 299 Y,X
ESP1653 17:04:25 -10:06:48 M 2-9 13/14-04-78 06x06 // 5 50s 46 83 4 299 +40+30+20+10s Y,X
ESP1654 17:04:25 -10:06:48 M 2-9 13/14-04-78 06x06 // 5 3m 51 83 14 299 +2+1m+30+20s Y,X
ESP1656 17:04:25 -10:06:48 M 2-9 13/14-04-78 06x06 // 25m 51 83 14 299 Y,X
ESP1657 17:04:25 -10:06:48 M 2-9 13/14-04-78 06x06 // 20m 31 83 61 299 Y,X
ESP1676 17:04:26 -10:06:30 M 2-9 15/16-04-78 06x06 6m 46 83 14 299 Y,X
ESP1677 16:15:32 -51:55:39 MZ 3 15/16-04-78 06x06 //3 2 4m 46 83 14 299 +3m Y,X
ESP1668 10:55:21 -60:20:12 AG Car 28/29-04-78 06x06 6 3m 46 83 57 299 +60+10+5+3+1s Y,X
ESP1713 16:15:32 -51:55:39 MZ 3 12/13-05-78 06x06 3m 41 83 9 299 Y,X
ESP1714 16:15:32 -51:55:39 MZ 3 12/13-05-78 06x06 2m 41 83 9 299 Y,X
ESP1715 16:15:32 -51:55:39 MZ 3 12/13-05-78 06x06 2 1m 41 83 9 299 +40s Y,X
ESP1731 19:17:14 +01:44:24 A 58 16/17-05-78 06x06 //3 90m 31 83 14 99 Y,X
ESP1836 10:55:06 -60:13:54 GG Car 21/22-12-78 06x06 30m 56 83 14 99 Y,X
ESP1837 10:55:06 -60:13:54 GG Car 21/22-12-78 06x06 5m 83 99 Y,X
ESP2153 10:06:19 -40:20:42 NGC 3132 29/30-04-81 06x06 4 20s 56 83 4 18 +12+8+5s Y,X
ESP2154 10:06:19 -40:21:04 NGC 3132 29/30-04-81 06x06 3 1m 56 83 9 18 +40+25s Y,X
ESP2155 10:20:50 -58:00:04 Roberts 22 29/30-04-81 06x06 30s 51 83 14 18 Y,X
ESP2156 10:20:50 -58:00:04 Roberts 22 29/30-04-81 06x06 1m 51 83 14 18 Y,X
ESP2157 10:20:50 -58:00:04 Roberts 22 29/30-04-81 06x06 2m 51 83 14 18 Y,X
ESP2158 12:43:41 -54:24:35 ESO 102-07 29/30-04-81 06x06 2m 46 83 4 18 Y,X
ESP2159 12:43:44 -54:24:42 ESO 102-07 29/30-04-81 06x06 8m 46 83 4 18 Y,X
ESP2160 12:43:44 -54:24:42 ESO 102-07 29/30-04-81 06x06 60m 46 83 4 18 Y,X
ESP2161 15:54:19 -66:05:10 HE 2-138 29/30-04-81 06x06 3 60s 46 83 57 18 Y,X
ESP2162 15:54:19 -66:05:10 HE 2-138 29/30-04-81 06x06 3 4m 46 83 57 18 +2+1m Y,X
ESP2163 16:15:49 -51:55:22 MZ 3 29/30-04-81 06x06 10m 51 83 14 18 Y,X
ESP2164 16:15:49 -51:55:00 MZ 3 29/30-04-81 06x06 75m 51 83 14 18 Y,X
ESP2165 17:37:50 -28:55:30 19W32 29/30-04-81 06x06 60m 51 83 14 18 Y,X
ESP2166 17:04:34 -10:06:58 M 2-9 29/30-04-81 06x06 15m 56 18 Y,X
ESP2167 17:04:34 -10:06:58 M 2-9 29/30-04-81 06x06 20m 46 57 18 Y,X
ESP2168 17:04:34 -10:06:58 M 2-9 29/30-04-81 06x06 60m 46 83 57 18 Y,X
ESP2169 17:53:56 -21:44:56 Hb 6 29/30-04-81 06x06 3 2m 46 83 57 18 +60+30s Y,X
ESP2170 17:53:56 -21:44:56 Hb 6 29/30-04-81 06x06 3 2m 46 83 57 18 +60+30s Y,X
ESP2171 17:53:56 -21:44:56 Hb 6 29/30-04-81 06x06 3 8m 46 83 57 18 +4+2m Y,X
ESP2172 20:41:28 +19:05:12 Hb 6 29/30-04-81 06x06 3 2m 46 83 57 18 +90+60s Y,X
ESP2173 16:15:52 -51:56:18 MZ 3 29/30-04-81 06x06 1m 51 83 14 18 Y,X
ESP2174 16:15:52 -51:56:18 MZ 3 30/30-04-81 06x06 3m 51 83 14 18 Y,X
ESP2174a 30/01-04-81 06x06 20m 46 4 18 Gain=20Kc, Spot Sensitometric Calibration X
ESP2174b 30/01-04-81 06x06 20m 46 9 18 Gain=20Kc, Spot Sensitometric Calibration X
ESP2174c 30/01-04-81 06x06 20m 51 14 18 Gain=17Kc, Spot Sensitometric Calibration X
ESP2174d 30/01-04-81 06x06 20m 51 14 18 Gain=150Kc, Spot Sensitometric Calibration X
ESP2175 16:15:52 -51:56:18 MZ 3 30/01-04-81 06x06 20s 51 83 56 18 Y,X
ESP2176 16:15:52 -51:56:18 MZ 3 30/01-04-81 06x06 10m 46 83 57 18 Y,X
ESP2177 16:15:52 -51:56:18 MZ 3 30/01-04-81 06x06 30m 46 83 57 18 Y,X
ESP2178 15:54:21 -66:06:01 HE 2-138 30/01-04-81 06x06 5 4m 46 83 57 18 +2+1m+30+15s Y,X
ESP2179 M 2-9 30/01-04-81 06x06 15m 46 83 14 18 Y,X
ESP2180 M 2-9 30/01-04-81 06x06 25m 46 83 56 18 Y,X
ESP2181 M 2-9 30/01-04-81 06x06 150m 46 83 57 18 Y,X
ESP2182 17:53:58 -21:45:36 M 2-9 30/01-04-81 06x06 30s 46 83 4 18 Y,X
ESP2183 17:53:58 -21:45:36 M 2-9 30/01-04-81 06x06 8m 45 83 1 18 Y,X
ESP2184 17:53:58 -21:45:36 M 2-9 30/01-04-81 06x06 2m 45 83 1 18 Y,X
ESP2185 09:38:14 -02:43:30 A 33 01/02-05-81 06x06 15m 51 83 14 18 Y,X
ESP2186 09:38:14 -02:43:30 A 33 01/02-05-81 06x06 6m 41 83 9 18 Y,X
ESP2187 09:38:14 -02:43:30 A 33 01/02-05-81 06x06 4 4m 41 83 9 18 +3+2+1m Y,X
ESP2188 09:38:14 -02:43:30 A 33 01/02-05-81 06x06 4 4m 45 83 4 18 +3+2+1m Y,X
ESP2189 09:38:14 -02:43:30 A 33 01/02-05-81 06x06 4 4m 46 83 4 18 +3+2+1m Y,X
ESP2190 10:06:13 -40:20:37 NGC 3132 01/02-05-81 06x06 4 8s 46 83 4 18 +5+3+2m Y,X
ESP2191 10:06:13 -40:20:37 NGC 3132 01/02-05-81 06x06 4 8s 46 83 9 18 +5+3+2m Y,X
ESP2192 09:15:15 -36:33:04 NGC 2818 01/02-05-81 06x06 40s 46 83 9 18 Y,X
ESP2193 09:15:15 -36:33:04 NGC 2818 01/02-05-81 06x06 80s 46 83 9 18 Y,X
ESP2194 09:15:15 -36:33:01 NGC 2818 01/02-05-81 06x06 20s 46 83 4 18 Y,X
ESP2195 09:15:15 -36:33:04 NGC 2818 01/02-05-81 06x06 40s 46 83 4 18 Y,X
ESP2196 10:20:53 -57:59:54 Roberts 22 01/02-05-81 06x06 2 20s 51 83 14 18 +10s Y,X
ESP2197 10:20:53 -57:59:54 Roberts 22 01/02-05-81 06x06 40m 45 83 1 18 Y,X
ESP2198 12:43:42 -54:25:16 ESO 102-07 01/02-05-81 06x06 5 30s 24 83 9 18 +20+15+10+5s Y,X
ESP2199 15:54:22 -66:04:48 HE 2-138 01/02-05-81 06x06 5 35s 51 83 56 18 Y,X
ESP2200 16:15:47 -51:55:20 MZ 3 01/02-05-81 06x06 2m 51 83 56 18 Y,X
ESP2201 16:15:47 -51:55:20 MZ 3 01/02-05-81 06x06 6m 51 83 56 18 Y,X
ESP2202 16:15:47 -51:55:20 MZ 3 01/02-05-81 06x06 3 4m 45 83 4 18 +2+1m Y,X
ESP2203 16:15:47 -51:55:20 MZ 3 01/02-05-81 06x06 15m 45 83 1 18 Y,X
ESP2204 17:37:50 -28:55:30 19W32 01/02-05-81 06x06 60m 45 83 4 18 Y,X
ESP2205 17:04:36 -10:07:01 M 2-9 01/02-05-81 06x06 25m 46 83 56 18 Y,X
ESP2206 19:17:24 +01:44:44 A 58 01/02-05-81 06x06 120m 45 83 1 18 Y,X
ESP2207 20:41:29 +19:05:36 N Del 01/02-05-81 06x06 4 1m 46 83 57 18 +40+30+20s Y,X
ESP2208 20:41:29 +19:05:33 N Del 01/02-05-81 06x06 2 6m 46 83 57 18 +3m Y,X
ESP2209 20:41:28 +19:05:28 N Del 01/02-05-81 06x06 4 1m 46 83 57 18 +40+30+20s Y,X
ESV0003 21:35:39 +00:36:38 2134+004 20/21-06-80 24x24 5 10m 37 45 189 programm for de Vegt, bad weather, clouds Y,X
ESV0004 21:35:39 +00:36:38 2134+004 20/21-06-80 24x24 5 10m 37 45 189 programm for de Vegt, bad weather, clouds Y,X
ESV0005 17:50:37 +09:39:16 1749+096 21/22-06-80 24x24 5 15m 36 12 189 programm for de Vegt, bad weather, clouds Y,X
ESV0006 17:50:37 +09:39:16 1749+096 21/22-06-80 24x24 5 15m 36 12 189 programm for de Vegt, bad weather, clouds Y,X
ESV0007 17:50:37 +09:39:16 1749+096 21/22-06-80 24x24 5 15m 36 12 189 programm for de Vegt, bad weather, clouds Y,X
ESV0008 17:50:37 +09:39:16 1749+096 21/22-06-80 24x24 5 15m 36 12 189 programm for de Vegt, bad weather, clouds Y,X
ESV0009 21:35:39 +00:36:39 2134+004 21/22-06-80 24x24 5 15m 36 12 189 programm for de Vegt, bad weather, clouds Y,X
ESV0010 21:35:39 +00:36:39 2134+004 21/22-06-80 24x24 5 15m 36 12 189 programm for de Vegt, bad weather, clouds Y,X
ESV0011 21:47:07 +06:54:11 2145+067 21/22-06-80 24x24 5 15m 36 12 189 programm for de Vegt, bad weather, clouds Y,X
ESV0012 21:47:07 +06:54:11 2145+067 21/22-06-80 24x24 5 15m 36 12 189 programm for de Vegt, bad weather, clouds Y,X
ESV0013 21/22-06-80 24x24 5 36 12 189 programm for de Vegt, bad weather, clouds Y,X
ESV0014 21/22-06-80 24x24 5 36 12 189 programm for de Vegt, bad weather, clouds Y,X
ESV0015 21/22-06-80 24x24 5 36 12 189 programm for de Vegt, bad weather, clouds Y,X
ESV0016 21/22-06-80 24x24 5 36 12 189 programm for de Vegt, bad weather, clouds Y,X
ESV0017 21/22-06-80 24x24 5 36 12 189 programm for de Vegt, bad weather, clouds Y,X

zurück